Proje Dersleri Hakkında Önemli Duyuru

MAK3009 Project Management in Engineering:

Mühendislik Fakültesi Bitirme Projesi yazım kuralarına uyularak hazırlanacaktır. 

Raporlar bir kopya olarak danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Öğrenci tarafından öğretim elemanına teslim edilen raporlarla birlikte danışman öğretim elemanı tarafından imzalanmış rapor teslim formunun bölüm sekreterliğine verilmesi zorunludur.

ÖNEMLİ NOT:  MAK3009 Project Management in Engineering (Mühendislikte Proje Yönetimi) Raporlarının ek kısımlar (Tübitak formu, Kosgeb formu vb.) haricindeki bölümler (Kapak, içindekiler, Özet, Giriş, Proje İçeriği vb.)  ingilizce hazırlanacaktır.  

ÖNEMLİ TARİHLER:

1- Öğretim Elemanına raporun teslimi için son tarih: 16.01.2023

2- Öğretim Elemanının not protokolünün bölüm sekreterliğine teslimi için en son tarih: 20.01.2023

......................................................................................................................................................................

MAK4001 Design of Engineering Systems:  

Proje Raporları Mühendislik Fakültesi Bitirme Projesi yazım kuralarına uyularak ve yazım dili İngilizce olarak hazırlanacaktır. Ciltlenmemiş raporlar bir kopya olarak danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Öğretim elemanı  danışmanı olduğu öğrencilere online veya yüzyüze yaptırıp  sunum kanıtlarını(ekran görüntüsü ve sınıf içi fotograf) makinemudek@uludag.edu.tr adresine gönderecektir. Online sunum tarihleri öğretim üyesi tarafından belirlenecek olup, danışmanı olduğu öğrencilere duyurulacaktır. Sunum yapmayan öğrenciler başarısız kabul edilecektir. Proje ödevlerinde Müdek kriterlerine uygun olarak maliyet analizinin de yapılmış olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER:

1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 16.01.2023

2- Bölüm sekreterliğine öğretim elemanı imzalı teslim formunun ve ciltlenmiş raporun teslimi için son tarih: 20.01.2023

3- Öğretim Elemanının not protokolünün bölüm sekreterliğine teslimi için en son tarih: 20.01.2023

Danışman öğretim elemanının değerlendirmesinin ardından uygun bulunan raporlar iki kopya ciltlenecektir. Ciltlenmiş raporlardan biri CD ile birlikte bölüm sekreterliğine, diğeri ise danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Öğrenci tarafından bölüm sekreterliğine teslim edilen rapor ile birlikte danışman öğretim elemanı tarafından imzalanmış rapor teslim formunun verilmesi zorunludur

........................................................................................................................................................

MAK4433 Proje Hazırlık: 

MAK4433 Proje Hazırlık dersi içerisinde yürütülen faaliyetlerin raporlanması için herhangi bir kural konulmamış olup öğrencilerin danışman öğretim üyesine basılı bir rapor sunmaları zorunludur. Sunulan raporlar öğretim üyesi tarafından 1 dönem boyunca saklanacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER:

1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 16.01.2023

   (MAK4433 Proje Hazırlık  ödevi sadece Danışman Öğretim Elemanına teslim edilecektir.)

 2- Bölüm sekreterliğine öğretim elemanı imzalı not protokolü teslimi için son tarih: 20.01.2023

...........................................................................................................................................................

MAK4004 Bitirme Projesi:

MAK4004 Bitirme Projesi dersinin raporları ciltlenmemiş ve 3 kopya halinde danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Danışman öğretim elemanı Ön değerlendirme yaptıktan sonra doldurduğu Bitirme Ödevi teslim formunu bölüm sekreterliğine teslim edecektir. Uygun bulunan raporların yüzyüze sözlü sunumları daha sonra açıklanacak programa göre yapılacaktır. Sunum yapmayan öğrenciler başarısız kabul edilecektir.  Ayrıca öğrenciler çalışmalarını özetleyen poster sunumu hazırlayacaklardır. Hazırlamış oldukları Poster sunumlarını kendilerine ilan edilecek "google classroom" platformu üzerinden yüklemeleri gerekmektedir. Proje ödevlerinde Müdek kriterlerine uygun olarak maliyet analizinin de yapılmış olması gerekmektedir. Danışman öğretim elemanının değerlendirmesinin ardından uygun bulunan raporlar iki kopya ciltlenecektir. Ciltlenmiş raporlardan biri CD ile birlikte bölüm sekreterliğine, diğeri ise danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Öğrenci tarafından bölüm sekreterliğine teslim edilen raporlarla birlikte danışman öğretim elemanı tarafından imzalanmış rapor teslim formunun verilmesi zorunludur.

 ÖNEMLİ TARİHLER:

1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 16.01.2023

2- Öğretim Elemanı tarafından bölüm sekreterliğine Bitirme Ödevi teslim formunu ulaştırılması için son tarih: 18.01.2023

3.  Sözlü sunum ve  not protokolü teslim tarihi: 20.01.2023

                Prof. Dr. Fatih KARPAT

                                   Bölüm Başkanı

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [06-Oca-2023 11:38]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Oca-2023 11:48]

Duyuru Görüntüleme : [4.049]