4.2 YAPI İŞLERİ ANA SÜRECİ
SÜREÇ TANIMI
Doküman Kodu
Yayın Tarihi RevNo Rev.Tarihi
Etüd Proje Alt Süreci RIT-ST-YID-01 15.12.2006 1  
Kontrollük, Keşif, İhale, İnc.ve Yapım Alt Süreci RIT-ST-YID-02 15.12.2006 2  
İşletme ve Bakım Onarım Alt Süreci RIT-ST-YID-03 15.12.2006 1  
Yapım Grubu Alt Süreci RIT-ST-YID-04 02.07.2007 8 21.03.2012
İşletme Grubu Alt Süreci RIT-ST-YID-05 02.07.2007 9 21.03.2012
TALİMATLAR    
       
Bağımsız Kazan Daireleri İşletme ve Bakım Talimatı RIT-TA-YID-01 15.12.2006 1 02.07.2007
Rögar Temizleme ve Onarım Talimatı RIT-TA-YID-02 15.12.2006 1 02.07.2007
Su Deposu Temizleme Talimatı RIT-TA-YID-03 15.12.2006 1 02.07.2007
Yangın Önleme Talimatı RIT-TA-YID-04 15.12.2006 1 02.07.2007
Yangın Söndürme Talimatı RIT-TA-YID-05 15.12.2006 0  
Yıllık Kazan Bakım Talimatı RIT-TA-YID-06 15.12.2006 0  
İnşaat, Bakım ve Onarım Faaliyetleri Çalışma Talimatı RIT-TA-YID-07 24.01.2007 1 02.07.2007
Bakım Planlama Talimatı RIT-TA-YID-08 02.07.2007 1 20.06.2008
Buhar Kazanları Yıllık Bakım Talimatı RIT-TA-YID-09 02.07.2007 0  
Çalışan Ekipman ve Sistemleri Devre Dışı Bırakma T RIT-TA-YID-10 02.07.2007 0  
Yapım Denetim Talimatı RIT-TA-YID-11 02.07.2007 1 08.01.2008
Yaklaşık Maliyet Hazırlama Talimatı RIT-TA-YID-12 02.07.2007 1 08.01.2008
Uygulama Projeleri Denetim Talimatı RIT-TA-YID-13 02.07.2007 1 08.01.2008
İhale Hazırlık Dosyaları Kontrol Talimatı RIT-TA-YID-14 02.07.2007 0  
Gizli Evrak Saklama Talimatı RIT-TA-YID-15 02.07.2007 0  
FORMLAR
       
İnşaatlara Ait Aylık Performans Formu RIT-FR-YID-01 15.12.2006 0  
Proje Arşiv Kayıt Defteri RIT-FR-YID-02 15.12.2006 0  
Proje Arşiv Zimmet Defteri RIT-FR-YID-03 15.12.2006 1 02.07.2007
Yapı Talep Formu RIT-FR-YID-04 15.12.2006 0  
Beton Dökme İzin Tutanağı  RIT-FR-YID-05 15.12.2006 0  
Beton Dökme İzin ve Kontrol Formu RIT-FR-YID-06 15.12.2006 1 02.07.2007
Beton Numunesi Alma Bilgi Formu  RIT-FR-YID-07 15.12.2006 0  
Beton Numunesi Alma Bilgi Formu  RIT-FR-YID-08 15.12.2006 2 20.06.2008
İhale Komisyonu Karar Defteri RIT-FR-YID-09 15.12.2006 0  
Şantiye Günlük Defteri RIT-FR-YID-10 15.12.2006 0  
İş Yeri Teslim Tutanağı RIT-FR-YID-11 15.12.2006 1 02.07.2007
Küçük Onarım İş Takip Kontrol ve Onay Formu RIT-FR-YID-12 15.12.2006 0  
Bakım Onarım Talep Formu RIT-FR-YID-13 15.12.2006 0  
Depo Temizlik Kayıt Formu RIT-FR-YID-14 15.12.2006 1 02.07.2007
Isı Merkezi İşletmesi Su Takip Formu RIT-FR-YID-15 15.12.2006 1 02.07.2007
Isı Sistemleri Günlük Çalışma Formu RIT-FR-YID-16 15.12.2006 1 02.07.2007
Jenaratör Grup.Periyodik Haftalık Bakım Formu RIT-FR-YID-17 15.12.2006 0  
Jenaratör Grup.Periyodik Aylık Bakım Formu RIT-FR-YID-18 15.12.2006 0  
Müstakil Kazan Daireleri Günlük Çalışma Formu RIT-FR-YID-19 15.12.2006 1 02.07.2007
Kazan Yıllık Bakım Formu RIT-FR-YID-20 15.12.2006 1 02.07.2007
Küçük Onarım Deposu Malzeme Talep Formu RIT-FR-YID-21 15.12.2006 2 16.04.2008
Trafo Merkezleri Sayaç, Endeks Takip Formu RIT-FR-YID-22 15.12.2006 1 02.07.2007
Trafo Merk. Periyodik Haftalık Bakım Formu RIT-FR-YID-23 15.12.2006 0  
Trafo Merk.Periyodik Aylık Bakım Formu RIT-FR-YID-24 15.12.2006 0  
Kullanıcı Memnuniyet Anketi RIT-FR-YID-25 06.03.2007 0  
Asansör Aylık Bakım Tablosu RIT-FR-YID-26 02.07.2007 0  
Bakım Planlama Formu RIT-FR-YID-27 02.07.2007 0  
Bakım Takip Kartı RIT-FR-YID-28 02.07.2007 0  
Ekipman ve Sistem Devre Dışı Bırakma Formu RIT-FR-YID-29 02.07.2007 0  
Jeneratör Günlük Kontrol Listesi RIT-FR-YID-30 02.07.2007 0  
Jeneratör Periyodik Kontrol Listesi RIT-FR-YID-31 02.07.2007 0  
Kazan Daireleri Bakım Planlama Formu RIT-FR-YID-32 02.07.2007 0  
Paratoner Kontrol Listesi RIT-FR-YID-33 02.07.2007 0  
Telefon İş Talep Talep Formu RIT-FR-YID-34 02.07.2007    
Telefon Santrali Kontrol Listesi RIT-FR-YID-35 02.07.2007 0  
Trafo Merkezleri 3'er Aylık Kontrol Listesi RIT-FR-YID-36 02.07.2007 0  
Elektrik Bakım Kontrol Planı RIT-FR-YID-37 02.07.2007 0  
Uygunsuzluk Tespit Formu RIT-FR-YID-38 02.07.2007 0  
Uygunsuzluk Takip Formu RIT-FR-YID-39 02.07.2007 0  
Tuğla Duvar Yapım Kontrol Formu RIT-FR-YID-40 02.07.2007 0  
Statik-Betonarme Proje Kontrol Formu RIT-FR-YID-41 02.07.2007 0  
Sıva İmalatı Kontrol Formu RIT-FR-YID-42 02.07.2007 0  
Mimari Proje Kontrol Formu RIT-FR-YID-43 02.07.2007 0  
Kazı İzin ve Kontrol Formu RIT-FR-YID-44 02.07.2007 1 16.06.2008
Kalıp İmalatı Kontrol Formu RIT-FR-YID-45 02.07.2007 0  
İhale Hazırlık Kontrol Formu RIT-FR-YID-46 02.07.2007 0  
Görevlendirme Kontrol ve Onay Formu RIT-FR-YID-47 02.07.2007 0  
Görev Takip Formu RIT-FR-YID-48 02.07.2007    
Demir Donatı Kontrol Formu RIT-FR-YID-49 02.07.2007 1 20.06.2008
Bina Envanterleri Kayıt Formu RIT-FR-YID-50 02.07.2007 0  
Doğalgaz İle Isıtılan Yerler Kiracıların Listesi F RIT-FR-YID-51 02.07.2007 0  
İşletmelerin../..200... Elektrik-Su Borçları Liste RIT-FR-YID-52 02.07.2007 0  
Elektrik Tesisatı Yapım Kontrol Formu RIT-FR-YID-53 02.07.2007 0  
Elektrik Uygulama Projesi Kontrol Formu RIT-FR-YID-54 02.07.2007 0  
Evrak Zimmet Defteri RIT-FR-YID-55 02.07.2007 0  
Gelen Evrak Defteri RIT-FR-YID-56 02.07.2007 0  
Giden Evrak Defteri RIT-FR-YID-57 02.07.2007 0  
Isı Yalıtım Projesi Kontrol Formu RIT-FR-YID-58 02.07.2007 0  
Aylık Yapılan İş Kayıt ve Takip Çizelgesi RIT-FR-YID-59 02.07.2007 2 03.04.2008
Kalorifer Tesisat Projesi Kontrol Formu RIT-FR-YID-60 02.07.2007 0  
Kalyak ve Kömür İle Isıtılan Yerler (..200.Isınma RIT-FR-YID-61 02.07.2007 0  
Makina Tesisat Yapım Kontrol Formu RIT-FR-YID-62 02.07.2007 0  
Proje Antet Formu RIT-FR-YID-63 02.07.2007 2 09.04.2009
...200...(Firma Adı) Sıcak Su Hazırlama Maliyeti RIT-FR-YID-64 02.07.2007 0  
Sıhhi Tesisat Uygulama Projesi Kontrol Formu RIT-FR-YID-65 02.07.2007 0  
Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu RIT-FR-YID-66 02.07.2007 0  
Yangın Tesisat Projesi Kontrol Formu RIT-FR-YID-67 02.07.2007 0  
Ödenek Teminine Esas Yaklaşık Maliyet Cetveli RIT-FR-YID-68 17.06.2008 0  
Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu RIT-FR-YID-69 20.06.2008 0  
Proje Kontrol Formu RIT-FR-YID-70 08.01.2008 0  
Isı Sistemleri .... Yılı Genel Bakım Planı RIT-FR-YID-71 20.06.2008 0  
Özel İşletme Tanıtım Formu RIT-FR-YID-72 26.01.2009 0  
İşletme Arıza Bakım Onarım Formu RIT-FR-YID-73 21.04.2009 0  

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [03-Eki-2019 13:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [1.087]