MEVZUATLAR

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

• 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

• İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

• Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

• Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [29-Mar-2021]

İçerik Görüntüleme : [140]