Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

 

 1. Ara Sınav (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) ve Bütünleme sınavı tarihleri ne zaman?

Cevap: Yarıyıl Sonu Sınavı ile Bütünleme Sınavı Eğitim-Öğretim yılı başında ilan edilen Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ara Sınavlar (Vize) ise, sınav tarihinden en az 15 gün önce Fakültemiz web sayfasından duyurulur.

 1. Ara Sınav (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) ve Bütünleme gibi sınavlara girerken yanımda bulunması gereken belgeler nelerdir?

Cevap: Öğrenci kimlik kartı. (Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrencilerin biriminin öğrenci işleri bürosundan öğrenci belgesi temin etmesi gerekmektedir.)

 1. Ders kayıt ve harç yatırma işlemleri ne zaman yapılmaktadır?

 Cevap:  Ders kayıt ve harç yatırma işlemlerinin tarih aralığı akademik takvimde belirtilmiştir. Konuyla ilgili duyuruları takip ediniz. (https://uludag.edu.tr/anasayfa Öğrenci Duyuru)

 1. Ara Sınavın (Vize) başarı notuna katkısı nedir?

Cevap: Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavın harf notuna katkısı % 40’tır.

 1. Yarıyıl Sonu Sınavının (Final) başarı notuna katkısı nedir?

Cevap: Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır.

 1. Ara sınavdan sonraki haftada ders yapılacak mı?

Cevap: Akademik Takvimde belirtile tarihler dışında derslere ara verilmemektedir.

 1. Vize sınavına giremedim, hangi durularda mazeret sınavına girmeye hak kazanabiliyorum?

Cevap: 1) Ara sınavlara katılamayan öğrencilere ilgili kurul tarafından mazeret sınav hakkı verilebilir.

(2) Öğrencinin, tam teşekküllü bir sağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelediği sağlık sorunu veya Türkiye’yi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek üzere ilgili kurul kararı ile görevlendirilmesi ya da yakalama, gözaltı, tutuklama gibi adlî bir işleme muhatap olması veya ev, iş yahut trafik kazasına uğraması ya da bir yakınının vefatı veya öngörülemeyen ağır sağlık sorunu gibi haklı ve geçerli diğer bir nedenle ara sınava katılamamış olması, mazeret olarak kabul edilebilir.

(3) İkinci fıkrada sayılan nedenlerden dolayı ara sınava giremeyen öğrencilerin mazeretin bitim tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde kayıtlı oldukları birime mazeretini ispata elverişli belgelerle birlikte yazılı olarak başvurması gerekir.

(4) Bu maddeye göre mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler için her yarıyılın/yılın en geç son haftasına kadar mazeret ara sınavları yapılır. İlan edilen mazeret sınavı tarihinde de mazereti olduğunu beyan eden öğrenciye başka bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(5) Sınav programdaki çakışmalar haklı ve geçerli neden kabul edilir. Çakışma nedeniyle mazeret sınavı yapılacak olması halinde sınav tarihleri ilgili birim/bölüm tarafından duyurulur.

(6) Beşinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

 1. Ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim?

Cevap: Üniversite ve Fakülte sayfalarındaki “Bilgi Paketi” sekmesinden tüm derece programlarının ders planlarına ulaşılabilir.

 1. Erasmus programıyla yurt dışına en erken ne zaman gidebilirim?

Cevap: Başvuru için GANO lisans düzeyinde 2.20/4.00, Sistemler başvuru tarihi itibariyle güncel GANO’nuzu bazalır. Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için not ortalaması kuralı aşağıdaki kriterler çerçevesinde uygulanır.

- Ön lisanstan geçiş yapan öğrencilerin eğer henüz yarıyıl akademik not ortalamaları (YANO) veya GANO oluşmamışsa, ön lisans mezuniyet notu dikkate alınır. Mezuniyet notunun en az 2.20/4.00 olması gerekir.

-Yatay geçiş yapmış olan öğrencilerin intibak sonrası güncel GANO’su dikkate alınacaktır. GANO’su gözükmeyen öğrenciler, fakülte öğrenci işleri birimiyle ile görüşerek bilginin düzeltilmesini sağlamalıdır. Eğer teknik sebeplerden dolayı sistemde

güncelleme yapılamıyorsa transkript veya istenen diğer belgeler başvuru bitimine kadar e-posta ile erasmus@uludag.edu.tr adresine gönderilmelidir.

Erasmus ile ilgili detaylı sorularınız için https://uludag.edu.tr/erasmus sayfasını takip ediniz.

 1. Erasmus ile yurt dışına gittiğimde dönem kaybım oluyor mu?

Cevap: : Erasmus ile yurt dışına giden öğrenci dönem derslerini, ders eşleştirme döneminde eksiksiz alabilirse dönem kaybı yaşanmaz. Ders eşleştirme döneminde sizin de araştırmalarınız dâhilinde bölüm koordinatörleriniz size yardımcı olmakla yükümlüdürler.

 1. Ek ders sınavına kaç dersten girebiliyoruz?

Cevap: Ek ders sınavına en fazla 2 dersten girilebilir.

 1. Final sınavına giremezsem, bütünleme sınavına girme hakkım var mı?

      Cevap: Final sınavına katılamayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

 1. Final sınavından geçer not aldım, ama notumu yükseltmek için bütünleme sınavına girebilir miyim?

Cevap: Final sınavından geçerli not alan öğrenciler bütünleme sınavına giremezler.

 1. Final sınavlarının mazeret sınavı var mı?

 Cevap: BUÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 30 (6) ya göre, sınav programındaki çakışmalar hariç olmak üzere yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında mazeret hakkı sadece online sınavlarda yaşanan teknik aksaklıklar ve sınav çakışmaları için tanınmaktadır.

 1. Çift Ana Dal ve Yan Dal uygulaması nedir? Başvuru koşulları nelerdir?

Cevap: (1) Çift Ana Dal Programı’na Başvurabilmek İçin;

a) Başvuru sırasında öğrencinin, Ana Dal Programı’nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış, genel akademik not ortalamasının en az 2.72 olması ve Ana Dal Programı’nın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20’ si içinde bulunması gerekir. Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.72 olan ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler.

 1. Sınıf tekrarına sebep olan ortalama dönem sonu mu yıl sonu ortalaması mı?

Cevap: Genel akademik not ortalaması (GANO) 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler not yükseltme amacıyla, öncelikle başarısız olduğu derslerden başlamak ve dönemsel AKTS yükünü aşmamak kaydıyla geçmiş yıllardaki derslerine tekrar kaydolabilirler.

 1. Mezun olabilmem için neler yapmalıyım?

Cevap: Kayıtlı olduğu Bölüm/Programdan mezun olmak için öğrencinin müfredatında olan tüm dersleri alarak başarıyla geçen ve 240 AKTS ders yükünü tamamlayan öğrencilerimiz mezuniyet işlemlerini başlatabilmek için;

              1. Kütüphane borçlarını kapatmaları gerekmektedir. Gelemeyecek durumda olan borçlu öğrenciler kütüphane ile iletişime geçerek borçlarını yatıracakları IBAN numarasını temin edebilirler. Kütüphane ilişkisi kesilmeyen öğrencilerin mezuniyet dilekçeleri işleme alınmamaktadır. 

            2. Mezuniyet işlemlerini başlatabilmek için Fakülte ana sayfasında yer alan Formlar/Dilekçeler sekmesi altındaki “Mezuniyet Başvuru Formunun çıktısını alarak gerekli alanları doldurmalı ve imzalı formu inifogis@uludag.edu.tr adresine mail atılmalıdır. Mail de konu kısmına mutlaka “Mezuniyet Başvuru/Bölüm Adı” yazılmalıdır. (Örnek: MEZUNİYET BAŞVURU/İŞLETME)

 1. Mezun olabilmem için hangi dönemde hangi seçmeli dersleri almam gerekir?

Cevap: Mezun olabilmeniz için; Müfredat yılınızdaki zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başarılı olmanız gerekmektedir.

    1. 2. ve 3. Yarıyıllarda seçmeli ders bulunmamaktadır.

    4. yarıyılda 4 no’lu gruptan 2 seçmeli ders,

    5. yarıyılda 5 no’lu gruptan 3 seçmeli ders,

    6. yarıyılda 6 no’lu gruptan 3 seçmeli ders,

    7. yarıyılda 7 no’lu gruptan 3 seçmeli veya (İşyeri uygulaması )ders,

    8. yarıyılda 8 no’lu gruptan 3 seçmeli (İşyeri Uygulaması) ders, alınmış ve başarılmış olması gerekmektedir.

  Not1: İşyeri Uygulaması dersi bir kez alınmalıdır. Başarısız olunan seçmeli derslerden aynı dönemde farklı bir seçmeli ders alınabilir.

  Not2: Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden paylaşılan öğrenci duyurularını takip ediniz.

 1. İşyeri uygulaması dersi almak istiyorum, başvuru için gerekli evrakları nereden temin edebilirim?

Cevap: Başvuru evrakları Fakülte sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca, Fakültemizin karşısındaki kırtasiyede de form evrakları vardır.

 1. İşyeri uygulaması için gereken evrakları ne zamana kadar fakülteye teslim etmem gerekiyor?

Cevap: Akademik takvime göre, okulun ilk haftası staj bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Stajımı şehir dışında yapabilir miyim?

Cevap: Takibi yapıldığından şehir dışında yapılamaz. Fakat staj sorumlusu olan öğretim üyesi bilgisi dâhilinde onay verilirse yapılabilir.

 1. Staja başladıktan sonra firma veya pozisyon değişikliği yapabilir miyim?

Cevap: Staj sorumlusu dersi veren öğretim üyesinin bilgisi dâhilinde değişiklik yapılabilir.

 1. Öğrenci kimlik kartımı hangi birimden alabilirim?

Cevap: Fakültemiz öğrenci danışma biriminden alabilirsiniz.

 1. Kayıp öğrenci kimlik kartı için ne yapmalıyım?

Cevap: Kampüs sınırları içerisinde kaybedildiği düşünülüyor ise ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Birimine sorulması, eğer kimlik kartı bulunamaz ise yapılacak işlemler;*Halk Bankasına kimlik kart bedeli olan 40 TL ödeme yapılması,

Hesap Numarası: IBAN TR41  0001 2001 3290 0006 0000 23

Banka dekontu ve dilekçe/başvuru formu ile Öğrenci İşleri Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.

 1. Diplomamı kaybettim ne yapmam gerekiyor?

Cevap: İlk önce gazete kayıp ilanı verilmesi gerekmektedir. Daha sonra ikinci kez diploma talebi ücretinin yatırılması gerekmektedir. Sonrasında gazetenin tamamı ve yatırılan ücretin dekontu ile öğrenci işlerine gelerek dilekçe doldurması istenir. Nüfus cüzdan fotokopisini de ekleyerek dilekçe alımı tamamlanır. Şehir dışında olan öğrenciler ilgili evrakları inifogis@uludag.edu.tr adresine de mail atabilirler.  İlgili evrakların kontrolü sonrasında işlem başlatılır.

 1. Diplomamı posta ile gönderebilir misiniz?

 Cevap: Diploma ilgili öğrencinin şahsına elden teslim edilir. Şahsen almanın mümkün olmadığı durumlarda noterden vekalet verilen herhangi biri diplomanızı sizin adınıza teslim alabilir.

 1. Kayıt silme işlemleri için ne yapmalıyım?

Cevap: Öğrenci kendi isteği ile kaydını silmek istiyorsa öncelikle Kütüphane ile olan ilişiğini kesmesi gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra dilekçe ile öğrenci işleri danışma birimine başvuru yapılır. Öğrenci işleri tarafından kayıt silme işlemi tamamlanır.

 1. Muafiyet talebinde ne zaman bulunabilirim?

Cevap: Bölüme ilk kayıt tarihinizi takip eden 10 iş günü içerisinde muafiyet başvuru formu, transkript belgesi ve ders içerikleri ile öğrenci işleri danışma birimine başvurunuzu yapmalısınız.

 1. Muafiyet talep edeceğim derslerin sayısında bir sınır var mı?

Cevap: Muaf olunan derslerin kredi toplamı ilgili programın ders programındaki derslerin toplam kredisinin yüzde ellisini geçemez. Muafiyet istenen ders kredileri, toplam ders kredilerin yarısından fazla ise öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak muaf olunacak dersler belirlenir.

 1. Lisans danışmanımı nasıl öğrenebilirim?

 

Cevap: Fakültemizin öğrenci otomasyonuna (eski) giriş yaparak öğrenebilirsiniz. https://ogrotomasyon.uludag.edu.tr

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2024 13:06]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-May-2024 11:50]

İçerik Görüntüleme : [414]