Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Hakkında

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü


Yerel ekonomilerin küreselleşmesi süreci firmaların küresel üretim ve ticaret kaynaklı etkilerle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Günümüzde sermayenin, emeğin, mal ve hizmetlerin ve bilginin uluslararası piyasalarda serbest bir şekilde hareket etmesi sonucu dünya piyasalarının entegrasyonu ile birlikte firmaların uluslararası düzeyde rekabet etmeleri için ihtiyaç duyduğu kişilerin niteliği de değişmiştir. Bu gerçeklikten hareketle Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümümüz ülkemizin küresel rekabette ihtiyaç duyacağı nitelikte gençler yetiştirmek amacıyla 2012 tarihinde kurulmuştur.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 47 öğrenci ile normal örgün eğitime başlamıştır. Günümüzde öğrencilerin lisans sonrası ayrıca yüksek lisans yapma istekleri de gittikçe artmaktadır. Bu amaçla bölümümüz lisans düzeyi dışında ayrıca Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programlarını (Tezli-Tezsiz) yürütmektedir. Bu açıdan lisans sonrası alanında uzmanlaşmak /akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimize Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisans yapma imkanı sunulmaktadır.

Programımızın en önemli özelliklerinden biri küresel rekabette başarı için gerekli olan disiplinler arası bir yaklaşıma göre tasarlanmış olmasıdır. Bu amaçla hazırlanan ders programının içeriğinde uluslararası iktisat, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret, uluslararası finans, iş İngilizcesi gibi temel dersler yanında uluslararası çevreyi tanımada çok önemli olan küresel işletmelerde çevre ve insan bilinci, kültürel farklılıklar ve ticaret gibi derslere de yer verilmiştir. Öğrencilerimizin önemli bir avantajı ülkemizin ihracat potansiyeli açısından çok önemli bir yer teşkil eden Bursa ve İnegöl’deki sanayi ve üniversite işbirliği çerçevesinde elde ettikleri teorik bilgileri staj olanakları ile uygulamaya dönüştürmeleri ve mezuniyet sonrası iş imkanlarının fazla olmasıdır. Hem teorik hem de uygulamaya yönelik dört yıllık bir eğitimin sonucunda

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikbölümü mezunları gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda bir çok alanda iş imkanına sahiptirler. Bu kapsamda başta ulusal/uluslararası şirketlerin dış ticaret, muhasebe, finansman, üretim, insan kaynakları, lojistik, yönetim, pazarlama bölümleri olmak üzere Dünya Ticaret Örgütü, BM, AB gibi uluslararası kuruluşlarda, bankalarda ile ticaret ve sanayi odaları gibi meslek kuruluşlarında görev alabilirler. Ayrıca kamuda Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Türkiye'nin Dış Temsilcilikleri, kalkınma ajansları başta olmak üzere bir çok alanda iş imkanlarına sahiptirler.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [04-Mar-2021 07:43]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Mar-2021 10:40]

İçerik Görüntüleme : [13.652]