Form ve Dilekçeler
Öğretim Elemanı ve İdari Personel ile İlgili Dilekçe ve Formlar :                                                       
FR 1.1.1_01 Ders Plan Formu
FR 1.1.2_05 Sınav Tutanağı
FR 1.1.3_01 Akademik Takvim
FR 1.1.4_02 Fakülte, YO, MYO Haftalık Ders Programı
FR 1.1.5_01 Sınav Programı
FR 1.2.1_01 Ders Erteleme ve Telafi Formu
FR 1.2.2_01 Sınav Kağıdı
FR 1.2.2_02 Sınav Evrak Kayıt Formu
FR 1.2.2_03 Sınav Evrak Takip ve Teslim Formu
FR 1.2.2_04 İlan edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu  
FR 1.2.2_05 Sınav Tutanağı
FR 3.04.4_02 Mezun Komisyonu Kararı
FR 3.10.3_01 İş Kazası Bildirim Formu
FR 4.2.2_01 Akademik İdari Personel İzin Formu V3
FR 4.2.2_02 Sürekli İşçi Yıllık İzin Talep Formu V2
FR 4.2.2_03 Sürekli İşçi Ücretsiz İzin Talep Formu v2
FR 3.01.4_01 İdari Personel Dağılım Formu, İcmal Tablosu
FR 3.01.7_01 İdari Personel Haftalık Devam Çizelgesi
FR 3.01.7_02 Personel Aylık Devam Çizelgesi Formu
FR 3.10.2_04 Güvenlik Hizmetleri Vardiya Personeli Çalışma Saatleri Çizelgesi
FR 3.03.2_03 Personel Kullanıcı Kodu Talep Formu
FR 3.03.2_04 Personel Şifre Sıfırlama Talep Formu
FR 3.03.2_05 Birim Kullanıcı Kodu Talep Formu
FR 3.03.2_06 Birim Şifre Sıfırlama Talep Formu
FR 3.10.2_05 Mesai Sonrası Ve Tatil Günleri Çalışmaya Gelen Personel Kayıt Formu
   
Öğrenci İle İlgili Dilekçe ve Formlar :
FR 4.2.1_55 Öğrenci Şifre Talep Formu
FR 4.2.1_53 Belge Talep Formu
FR 3.04.4_01 Mezun Öğrenci Dilekçe Formu v2
FR 3.04.1_17 Muafiyet ve İntibak Formu  
FR 4.2.1_48 Öğrenci Yemek Bursu Başvuru Formu
FR 3.04.1_03 Kayıt Silme İstek Formu
FR 4.2.1_01 Ek Sınav Talep Formu V3
FR 3.04.2_03 Mazeretli Ders Kaydı Yenileme Formu v2
FR 4.2.1_56 Katkı Payı Öğrenim Ücreti Mazeret Dilekçe Formu
FR 4.2.1_02 Mazeret Sınavı Talep Formu
FR 4.2.1_33 Not İtiraz Formu
FR 4.2.1_31 Ödeme Iadesi Başvuru Formu
FR 3.04.2_04 Yaz Öğretiminde Diğer Üniversitelerden Ders Alma Başvuru Dilekçesi (MYO)
FR 3.04.1_02 İzinli Ayrılma (Kayıt Dondurma) Talep Formu
FR 4.2.1_67 YÖKSİS Mezuniyet Bilgisi Ekleme Talep Formu
Staj başlamadan önce işyerine onaylatılarak teslim edilmesi gereken formlar:
FR 1.2.3_01 Uygulamalı Eğitim Başvuru Formu(3 NÜSHA)
FR 1.2.3_02 Uygulamalı Eğitim Sözleşmesi(3 NÜSHA)
 
Staj tamamlandıktan sonra işyerine onaylatılarak staj sınavında teslim edilmesi gereken formlar:
FR 1.2.3_03 Uygulamalı Eğitim Dosyası Kapak Sayfası
FR 1.2.3_04 Uygulamalı Eğitim Rapor Yazım Sayfası
FR 1.2.3_05 Uygulamalı Eğitim Devam Durumunu Gösterir Çizelge Formu
FR 1.2.3_06 Uygulamalı Eğitim İşverenin Öğrenciyi Değerlendirme Formu.docx
FR 1.2.3_07 Öğrencinin Uygulamalı Eğitimi Değerlendirme Formu
FR 1.2.3_08 Uygulamalı Eğitim Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi formu      (DEKONT İLE BERABER İDARİ MALİ İŞLER BÜROSUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.)
 
Öğretim Görevlileri tarafından teslim edilecek formlar:
FR 1.2.3_09 Uygulamalı Eğitim Sonuç Bildirme Formu
FR 1.2.3_10 Uygulamalı Eğitim Yerinde Denetim Formu
FR 1.2.3_11 Uygulamalı Eğitim Komisyon Değerlendirme Formu

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Tem-2023 13:25]

İçerik Görüntüleme : [11.170]