EAEVE HAKKINDA


Veteriner Hekimlik Eğitiminde Avrupa Değerlendirme Sistemi (Akreditasyon)
  
Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) olarak isimlendirilen ve Avrupa'daki veteriner fakültelerinin eğitim programları ve standartlarını, Avrupa Birliği kriterlerini de göz önünde tutarak belirleyen, kendisine üye olan fakültelerin isteği üzerine ziyaretlerde bulunarak alt yapı, donanım ve eğitim standartları ile ilgili rapor hazırlayarak Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerde yaptırımcı, diğer ülkelerde ise tavsiye niteliğinde kararla veren Avrupa Birliği 'nin bu kuruluşuna, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1992 yılında tam üye oldu. 

Birliğin amacı, Veteriner eğitimini geliştirip yükseltmektir. Özellikle Avrupa'daki veteriner bilimi yapan Yüksek Eğitim Kurumları ile ilgili diğer kurumlar arasındaki ortak işbirliğini güçlendirmektir. Birlik aynı zamanda üyeler arasında Veteriner eğitimini ilerletmek ve harmonize etmek için Veteriner eğitiminin konularını bir forum ortamında tartışacak şekilde hareket etmektedir. 

Birliğin Başlıca Görevleri : 

. Avrupa'daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki Veteriner eğitimi yapan kuruluşlar arasında araştırma ve öğretim alanları üzerinde bilgi değişimini gerçekleştirmek. 
. Eğitim kurumları arasında öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmek. 
. Kurumlar arasında öğrencilerin hareketliliğini sağlamak. 
. Lisans ve lisansüstü Veteriner eğitimi yapan kurumlarda kullanılan öğretim materyallerinin ve sistemlerinin dağılmasını ve gelişmesini sağlamaktır. 

Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği, Veteriner Eğitimi yapan kurumların üyelerinden oluşmaktadır. Birlik Yürütme Komitesi (Executive Committee) tarafından yönetilmektedir.Yürütme Komitesi Başkan, Başkan yardımcısı ve Coğrafi Bölgelere göre ayrılmış grup temsilcilerinden oluşmaktadır. 
 

Grup No

Ülkeler

Grup 1

İngiltere ve İrlanda

Grup 2

İspanya ve Portekiz

Grup 3

İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, İsrail ve Romanya

Grup 4

Fransa ve Belçika

Grup 5

Almanya, Avusturya ve İsviçre

Grup 6

Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Litvanya ve Latvia

Grup 7

Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan ve Polonya

Grup 8

Bosna Hersek, Yugoslavya, Makedonya, Bulgaristan, TÜRKİYE, Ukrayna ve Rusya


EAEVE'nin hazırlamış olduğu ve veteriner hekimlik eğitiminde minumum gereksinmeleri içeren ve değerlendirme sırasında rehber olan "özdeğerlendirme (Self Evaluation Report-SER) kitapcığının hazırlanması akreditasyonun aşamalarındandır Fakülte tarafından özdeğerlendirme raporunun hazırlanmasını takiben , fakülte, bir eksper grubu tarafından ziyaret edilir, Ziyaretin amacı, kendi-değerlendirme raporunda Fakülte tarafından sunulan bilginin tasdik edilmesi ve gerekli olduğu durumlarda tamamlanması ve ayrıca, Fakültede verilmekte olan lisans eğitiminin düzeyinde, Avrupa Birliği kanunları tarafından belirlenen minimum standartlara ne derecede riayet edildiği hakkında görüş bildirmektir. Açıkça ortaya konması gereken şey, bunun bir araştırma veya gözetleme olmadığı, kendi-değerlendirme raporunda verilen bilgilerin incelenmesi ve tamamlanması olduğudur. 

Avrupa'da veteriner fakültelerinin eğitim programları arasında derslerin kompozisyonu yönünden farklılıklar bulunmaktadır. Eğitim programları ve disiplinlerdeki farklılıklar değişik ülkelerdeki veteriner eğitimlerinin tarihsel temeli ile etkilenmektedir. Veteriner müfredatta yer alan derslerin içeriklerinin konu bazında Avrupa Birliği ülkelerinde temel veteriner eğitimini düzenleyen ve minimal standartları belirleyen kanun (78/1026 ve 78/1027/EEC no'lu Direktifler) uymak zorundadır. 

Veteriner eğitimi tam gün teorik ve pratik dersleri içerecek şekilde en az beş yıllık bir sürede verilmelidir. 

Bilginin yazılı ve sözlü iletişim yolu ile kazanılması, müfredatın her aşamasında temel hedef olmalıdır. 

Mevcut veteriner hekimlik müfredatı, Temel Bilimler, Hayvansal üretim, Klinik , Gıda Hijyeni ve Mesleki Bilgi konularını içermelidir. 

Avrupa'da sadece sağlık alanında 6 meslek dalında akreditasyon çalışmaları uygulanmaktadır. Bu meslek dalları; Tıp, Veteriner hekimliği , Diş hekimliği, Eczacılık, Ebelik ve Hemşirelik olarak sıralanmaktadır.

Veteriner Hekimlik Eğitiminde Avrupa Değerlendirme Sistemi (Akreditasyon)
  
Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) olarak isimlendirilen ve Avrupa'daki veteriner fakültelerinin eğitim programları ve standartlarını, Avrupa Birliği kriterlerini de göz önünde tutarak belirleyen, kendisine üye olan fakültelerin isteği üzerine ziyaretlerde bulunarak alt yapı, donanım ve eğitim standartları ile ilgili rapor hazırlayarak Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerde yaptırımcı, diğer ülkelerde ise tavsiye niteliğinde kararla veren Avrupa Birliği 'nin bu kuruluşuna, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1992 yılında tam üye oldu. 

Birliğin amacı, Veteriner eğitimini geliştirip yükseltmektir. Özellikle Avrupa'daki veteriner bilimi yapan Yüksek Eğitim Kurumları ile ilgili diğer kurumlar arasındaki ortak işbirliğini güçlendirmektir. Birlik aynı zamanda üyeler arasında Veteriner eğitimini ilerletmek ve harmonize etmek için Veteriner eğitiminin konularını bir forum ortamında tartışacak şekilde hareket etmektedir. 

Birliğin Başlıca Görevleri : 

. Avrupa'daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki Veteriner eğitimi yapan kuruluşlar arasında araştırma ve öğretim alanları üzerinde bilgi değişimini gerçekleştirmek. 
. Eğitim kurumları arasında öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmek. 
. Kurumlar arasında öğrencilerin hareketliliğini sağlamak. 
. Lisans ve lisansüstü Veteriner eğitimi yapan kurumlarda kullanılan öğretim materyallerinin ve sistemlerinin dağılmasını ve gelişmesini sağlamaktır. 

Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği, Veteriner Eğitimi yapan kurumların üyelerinden oluşmaktadır. Birlik Yürütme Komitesi (Executive Committee) tarafından yönetilmektedir.Yürütme Komitesi Başkan, Başkan yardımcısı ve Coğrafi Bölgelere göre ayrılmış grup temsilcilerinden oluşmaktadır. 
 

Grup No

Ülkeler

Grup 1

İngiltere ve İrlanda

Grup 2

İspanya ve Portekiz

Grup 3

İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, İsrail ve Romanya

Grup 4

Fransa ve Belçika

Grup 5

Almanya, Avusturya ve İsviçre

Grup 6

Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Litvanya ve Latvia

Grup 7

Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan ve Polonya

Grup 8

Bosna Hersek, Yugoslavya, Makedonya, Bulgaristan, TÜRKİYE, Ukrayna ve Rusya


EAEVE'nin hazırlamış olduğu ve veteriner hekimlik eğitiminde minumum gereksinmeleri içeren ve değerlendirme sırasında rehber olan "özdeğerlendirme (Self Evaluation Report-SER) kitapcığının hazırlanması akreditasyonun aşamalarındandır Fakülte tarafından özdeğerlendirme raporunun hazırlanmasını takiben , fakülte, bir eksper grubu tarafından ziyaret edilir, Ziyaretin amacı, kendi-değerlendirme raporunda Fakülte tarafından sunulan bilginin tasdik edilmesi ve gerekli olduğu durumlarda tamamlanması ve ayrıca, Fakültede verilmekte olan lisans eğitiminin düzeyinde, Avrupa Birliği kanunları tarafından belirlenen minimum standartlara ne derecede riayet edildiği hakkında görüş bildirmektir. Açıkça ortaya konması gereken şey, bunun bir araştırma veya gözetleme olmadığı, kendi-değerlendirme raporunda verilen bilgilerin incelenmesi ve tamamlanması olduğudur. 

Avrupa'da veteriner fakültelerinin eğitim programları arasında derslerin kompozisyonu yönünden farklılıklar bulunmaktadır. Eğitim programları ve disiplinlerdeki farklılıklar değişik ülkelerdeki veteriner eğitimlerinin tarihsel temeli ile etkilenmektedir. Veteriner müfredatta yer alan derslerin içeriklerinin konu bazında Avrupa Birliği ülkelerinde temel veteriner eğitimini düzenleyen ve minimal standartları belirleyen kanun (78/1026 ve 78/1027/EEC no'lu Direktifler) uymak zorundadır. 

Veteriner eğitimi tam gün teorik ve pratik dersleri içerecek şekilde en az beş yıllık bir sürede verilmelidir. 

Bilginin yazılı ve sözlü iletişim yolu ile kazanılması, müfredatın her aşamasında temel hedef olmalıdır. 

Mevcut veteriner hekimlik müfredatı, Temel Bilimler, Hayvansal üretim, Klinik , Gıda Hijyeni ve Mesleki Bilgi konularını içermelidir. 

Avrupa'da sadece sağlık alanında 6 meslek dalında akreditasyon çalışmaları uygulanmaktadır. Bu meslek dalları; Tıp, Veteriner hekimliği , Diş hekimliği, Eczacılık, Ebelik ve Hemşirelik olarak sıralanmaktadır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Oca-2023 07:00]

İçerik Görüntüleme : [21.801]