4. SINIF ZORUNLU YAZ STAJI DUYURUSU

 

4. SINIF ZORUNLU YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

4. Sınıf Zorunlu Yaz Stajı, öğrencilerin kendilerinin belirleyecekleri mesleki kurum ve kuruluşlarda veya Fakülte tarafından belirlenen kurumlarda yapılmaktadır. 
    
STAJ TARİHLERİ: Öğrenciler kendi belirledikleri staj yerlerinde eğitim öğretim süresi dışındaki tarihlerde, fakültemiz tarafından belirlenen staj yerlerinde ise fakültenin belirlediği tarihler arasında staj yapabilirler. 

Aşağıda belirtilen staj evraklarının tamamlanarak ilgili birimlere gönderilmesi gerekir.

 

STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ

STAJ BAŞVURU FORMU: Öncelikle, staj başvuru formunda öğrenciye ait bilgiler ve 3 staj yeri tercihi yapılarak form doldurulur.


    
Staj Başvuru Formu için tıklayınız.

 

a) Staj serbest kliniklerde yapılacak ise; Kabul Yazısı, Vergi Levhası, Diploma Fotokopisi, Veteriner Hekimin en az 5 yıllık deneyimli olması, 
b) Resmi Kurumda yapılacak ise; Sadece kurumdan alınacak kabul yazısı, 
c) Fakültenin belirlediği kurumlarda yapılacak ise; sadece staj başvuru formu doldurulur.

 

Fakültemiz Tarafından Belirlenen Staj Yerleri ve Tarihleri için tıklayınız.

 

d) Hazırlanan evraklar öğrenci işlerine en geç 05 Mayıs 2023 tarihine kadar elden ya da e-posta (vetogis@uludag.edu.tr) yolu ile öğrenci işlerine gönderilir. 
e) Staj Başvuru Formu Staj Komisyonu tarafından incelenir; kabul/red/düzeltme şeklinde öğrenciye bilgi verilir. 
f) Öğrencilerin Staj yapacağı yerler web sayfasında ve duyuru panolarında ilan edilir. 

ZORUNLU STAJ FORMU: Komisyon tarafından Staj Başvuru Formu onaylanan öğrenci, Staj defterinde bulunan Zorunlu Staj Formunu doldurur ve staj yapılacak kuruma onaylatır. Formun bir nüshası SGK işlemlerinin yapılabilmesi için staja başlama tarihinden 15 gün önce öğrenci işlerine elden ya da e-mail yoluyla gönderilir. 


STAJ SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ:  Öğrenci staj defterindeki kapak formunu ve staj süresince her gün (20 iş günü) yaptığı tüm uygulamaları, staj defterinin staj rapor sayfalarına temiz ve anlaşılabilir bir formatta, siyah kalem kullanılarak yazmalıdır. Öğrenci staj sonunda staj defterini staj yaptığı yere teslim eder. Staj sonunda bu defter iş yeri yetkilisi tarafından gerekli yerler eksiksiz doldurulup onaylandıktan sonra kapalı zarf içinde öğrenciye veya posta yolu ile fakülteye gönderilir.  

 

STAJ SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

a. Staj bitiminde öğrenci, İşyerinden kapalı zarf içerisindeki staj defterini Eğitim-Öğretim başlangıcından itibaren bir hafta     içerisinde öğrenci işlerine teslim eder. Dosyayı teslim etmeyen öğrencilerin STAJLARI İPTAL edilir.
b. Öğrencilerin Staj defterleri öğrenci işleri tarafından Staj Komisyonuna iletilir.
c. Staj komisyonu, staj defterini değerlendirmek üzere öğrencilerle mülakat yapar. Mülakat sonucunda, staj sonuçları kabul edilenlerin otomasyon sistemine girişleri öğrenci işleri tarafından yapılır. 
d. Reddedilen stajlar bir sonraki staj döneminde tekrar edilmelidir.

 

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [05-Nis-2023 09:20]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [03-May-2023 12:47]

Duyuru Görüntüleme : [2.685]