4. Sınıf Zorunlu Yaz Stajı duyurusu

4. SINIF ZORUNLU YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

4. Sınıf Zorunlu Yaz Stajı öğrencilerin kendilerinin belirleyecekleri mesleki kurum ve kuruluşlarda veya Fakülte tarafından belirlenen kurumlarda web sayfasında ilan edilen tarih aralıklarında yapılır.

         

       STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ

      1.  STAJ BAŞVURU FORMU: Fakülte web sayfasında yer alan staj başvuru formunda öğrenciye ait bilgiler ve 3 staj yeri tercihi yapılarak form doldurulur.    

  1. Staj serbest kliniklerde yapılacak ise; Kabul Yazısı, Vergi Levhası (Veteriner Hekimin en az 5 yıllık deneyimli olması), Diploma Fotokopisi gerekmektedir.
  2. Resmi Kurumda yapılacak ise; Sadece kurumdan alınacak kabul yazısı yeterlidir.
  3. Fakültenin belirlediği kurumlarda yapılacak ise; sadece staj başvuru formu doldurulur.

          Fakültemiz Tarafından belirlenen Staj Yerleri Tıklayınız

  1. Staj Başvuru Formu Staj Komisyonu tarafından incelenir; kabul/red/düzeltme şeklinde öğrenciye bilgi verilir. 
  2. Öğrencilerin Staj yapacağı yerler web sayfasında ve duyuru panolarında ilan edilir.

       Staj Başvuru Formu için Tıklayınız.

 

  1. ZORUNLU STAJ FORMU:

Komisyon tarafından Staj Başvuru Formu onaylanan öğrenci, Staj defterinde bulunan Zorunlu Staj Formunu doldurur ve staj yapılacak kuruma onaylatır. Formun bir nüshası SGK işlemlerinin yapılabilmesi için öğrenci işlerine teslim edilir.

 

 STAJ SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ:  Öğrenci staj defterindeki kapak formunu ve staj süresince her gün (20 iş günü) yaptığı tüm uygulamaları, staj defterinin staj rapor sayfalarına temiz ve anlaşılabilir bir formatta, siyah kalem kullanılarak yazmalıdır. Öğrenci staj sonunda staj defterini staj yaptığı yere teslim eder. Staj sonunda bu defter iş yeri yetkilisi tarafından gerekli yerler doldurulup onaylandıktan sonra kapalı zarf içinde öğrenciye veya posta yolu ile fakülteye gönderilir. 

 

           STAJ SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

a.  Staj bitiminde öğrenci, İşyerinden kapalı zarf içerisindeki staj defterini Eğitim-Öğretim başlangıcından itibaren bir hafta içerisinde öğrenci işlerine teslim eder. Dosyayı teslim etmeyen öğrencilerin STAJLARI İPTAL edilir.

b. Öğrencilerin Staj defterleri öğrenci işleri tarafından Staj Komisyonuna iletilir.

c. Staj komisyonu, staj defterini değerlendirmek üzere öğrencilerle mülakat yapar. Mülakat sonucunda, staj sonuçları kabul edilenlerin otomasyon sistemine girişleri öğrenci işleri tarafından yapılır.

d. Reddedilen stajlar bir sonraki staj döneminde tekrar edilmelidir.

 

          2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 4. Sınıf Zorunlu Yaz Stajı Öğrenci Listesi ve Staj Yerleri

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [14-Mar-2022 10:51]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-May-2022 12:31]

Duyuru Görüntüleme : [2.831]