PROGRAM ÇIKTILARI

(a) Matematik, fen bilimleri ve Tekstil Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi, elde ettiği teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık Tekstil Mühendisliği problemlerinin tanımlanması ve çözümlenmesinde kullanabilme becerisi.

(b) Tekstil Mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama ve çözümünde uygun analiz metotlarını belirleme ve uygulama becerisi. 

(c) Belirli ihtiyaçlara yönelik olarak karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

(d) Mühendislik uygulamalarına yönelik karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için  gerekli modern mühendislik tekniklerini, araçlarını ve bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.

(e) Tekstil Mühendisliği ile ilgili alanlarda deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi

(f) Bireysel ve takım çalışması yürütme ve/veya disiplinler arası çalışma becerisi

(g) Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma, etkin rapor yazma ve sunma becerisi, açık ve anlaşılır talimat  verme ve alma becerisi

(h) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme becerisi.

(i) Mesleki etik değerleri ve sorumlulukları kavrama ve benimseme, etik değerlere uygun davranma,  mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

(j) Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, proje yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

(k) Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık;  mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkileri  ile çağın sorunları (çevre, sağlık, iş güvenliği, enerji tasarrufu vb) hakkında bilgi

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [5.595]