Etkinlikler
Bahar Dönemi Bölüm Kurulu Toplantısı
23-02-2024
Dekanlık Seminer Salonu
Nitel Araştırma ve Mülakat Tekniği
27-09-2022
İİBF A Blok Kat 2, Dekanlık Seminer Salonu
Yorumsamacı Paradigma ve Nitel Araştırma
23-09-2022
İİBF A Blok Kat 2, Dekanlık Seminer Salonu
Birinci sınıf öğrencileri için üniversiteye uyum (oryantasyon) programı
06-10-2021
İİBF B Blok, B1 No'lu salon
Araştırma görevlilerimiz ve proje asistanlarımız ile toplantı
21-09-2021
İİBF Dekanlık Seminer Odası-İİBF A Blok, Kat-2

Anasayfaya Dön