Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün temel amacı özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak bireylere gereken akademik formasyonu ve entelektüel bilgiyi sağlamak, özgür ve eleştirel düşünme yetisini kazandırmaktır.

Bölümümüzde dört yıllık lisans eğitimi süresinde Yönetim Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Hukuk Bilimleri alanlarındaki temel derslerin yanı sıra İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Ekonometri gibi alanlardan dersler verilmektedir.

Bölümümüzde 31 adet zorunlu ders ve 12 adet seçmeli dersin yanısıra 3 adet YÖK dersi (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil) yer almaktadır. Bölümümüzde Türkçe eğitim verilmekte olup lisans programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [01-Eki-2021 17:32]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [01-Eki-2021 17:40]

İçerik Görüntüleme : [5.082]