Stratejik Çalışma Kurulu ve Hedefler Tespiti

Psikoloji bölümü çalışma kurulu üyeleri olarak, Fakültemiz Stratejik hedeflerine esas teşkil etmesini önerdiğimiz hususlar iki ana konuda toplanmaktadır. Bunlardan ilki lisans ve lisansüstü eğitimin niteliğini geliştirmek ve ikincisi ise araştırma üniversitesi hedefini ulusal ve uluslararası düzeyde ilerletmek ile ilgilidir. Aşağıdaki her iki ana konuya dair ayrıntılı önerilerimizi bulabilirsiniz.

 

Lisans ve lisansüstü eğitimin niteliğini arttırmak amacı ile öğrenci kontenjanının bölümün derslik, laboratuvar ve o yılın tamamı için öngörülen öğretim üyesi sayıları göz önüne alınarak bölüm akademik kurulları tarafından önerildiği biçimiyle kabul edilip üniversite senatosu tarafından onaylanması.

Lisans düzeyi kurumlar arası ve kurul içi yatay geçiş ve merkezi yerleştirme kontenjan oranlarının azaltılması.

Lisans ve lisansüstü eğitimi daha nitelikli hale getirmek için, yabancı uyruklu öğrenci seçiminde lisans ve lisansüstü öğrencilerin Türkçe okuma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerine en az orta düzeyde sahip olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik üniversitemizce yapılandırılmış ölçütler geliştirilmesi ve bölüm bilim kurullarınca Türk öğrencilere uygulandığı gibi bir ön değerlendirme yapılması.

Uludağ Üniveritesi’nin uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda, yakın gelecekte uluslararası lisansüstü programların açılabilmesinin ön koşulu olarak mevcut öğretim üyesi kadrosunun arttırılması.

Üniversiteler arası ve uluslararası ortak çalışma birliktelikleri oluşturulması yönünde adımlar atılması

Hem öğrencilerin lisans düzeyinden itibaren içinde yer alarak araştırma merakı kazanmasına olanak sağlayacak hem de dönemin bölümdeki öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin dönemin araştırma ruhunu yakalayan, ileri teknolojik araştırma araçlarını içerecek şekilde tasarımlanan ve böylece yapılmakta olan çalışmaları bir adım öne taşıyabilecek araştırma laboratuvarları kurulması.

Çok disiplinli ve disiplinlerarası ortak çalışma zeminlerinin oluşturulması yönünde adımlar atmak; bu amaçla bölüm içi, bölümler arası ve üniversiteler arası ilişkileri geliştirmek; bilimsel birliktelikler oluşturmak.

Yurt dışı ve yurt içi bilimsel etkinlik katılımının maddi olarak teşvik edilmesi.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [2.446]