Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü
 Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Bölüm yapısı:

Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü, dört anabilim dalını içeren bir yapılanma ile kurulmuştur. Bu anabilim dalları; Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Uygulamalı Psikolojidir. 2021 yılında bunlara beşinci bir anabilim dalı olarak Maneviyat Psikolojisi eklenmiştir.

Fiziksel olanaklar:

Bölümde eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan bir seminer salonu, bir uygulama laboratuvarı, bir proje odası ve bir görüşme odası bulunmaktadır.

Yurtdışı eğitim olanakları:

Bölümümüzde Erasmus programı 2005-2006 akademik yılından beri uygulanmaktadır. 2021-2022 akademik yılı itibariyle Bölümümüz ile Erasmus Değişim Programı İkili anlaşması bulunan 7 üniversite mevcuttur (bkz. https://uludag.edu.tr/erasmus). 2005-2006 akademik yılı ile 2021-2022 akademik yılı (dâhil) arasında toplam 168 psikoloji bölümü öğrencisi öğrenim hareketliliğinden, 10 öğrenci ise staj hareketliliğinden faydalanmıştır. Bölümümüz öğrencilerinin öğrenim ve staj hareketliliğinden faydalanarak gittikleri üniversitelerden bazıları şunlardır:

Justus Liebig University Giessen (Almanya), 

Klaipeda University (Litvanya), 

New Bulgarian University (Bulgaristan),

Universita degli studi di Torino (İtalya), 

Universite de Reims Champagne-Ardenne (Fransa), 

University of SS Cyril and Methodius in Trnava (Slovakya), 

University of Wroclaw (Polonya)

Lisans programı:

Öğrencilerimiz, 4 yıl süren psikoloji lisans programını toplam 240 AKTS’lik dersten başarılı olarak tamamlamaktadır. Mezuniyet için derslerin en az  %30’unun İngilizce dilinde alınması ve başarılı olunması gereklidir. Çift ana dal öğrencilerimiz 240 AKTS ve yan dal öğrencilerimiz ise 61 AKTS ders yükünden başarılı olduklarında ilgili programı tamamlamaktadır.

Lisansüstü program:

Bölümümüzde, deneysel psikoloji ve sosyal psikoloji konularında tez çalışmalarının gerçekleştirildiği bir yüksek lisans programı ve yine bu iki alanda doktora tez çalışmalarının yürütüldüğü bir doktora programı mevcuttur. Bölümümüzde 2022 yılı itibariyle 14 doktora tezi ve 64 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.

Mezunların çalışma alanları:

Mezunlarımız, "Psikoloji Lisans" derecesiyle diploma almaktadırlar. Bu diplomaya sahip olanlar resmi ve özel hastanelerde, kreş ve anaokullarında, özel eğitim merkezlerinde, sanayi ve endüstri kuruluşlarında, kamuoyu/pazar araştırma şirketlerinde, rehberlik merkezlerinde, Emniyet müdürlüklerinde, adli kurumlarda (aile mahkemeleri, ceza ve tevkifevleri), psikoteknik laboratuvarlarında "psikolog" unvanıyla görev yapabilmektedir (bkz.https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/psikolog-unvani-kullanimi-hk-x566.pdf). Bazı koşullar yerine getirildiğinde, psikoloji lisans derecesine sahip mezunların Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda da çalışma olanakları bulunmaktadır. Mezunlarımızdan bir bölümü ise yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve ardından akademisyen olarak görev yapmaktadır.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [11-Eki-2016]

Haber Görüntüleme : [9.725]