Personel Dilekçe ve Formlar

Mal Bildirim Beyanı Formu

AGİ Formu

Araş.Gör., Öğr. Gör., Dr. Öğr. Üyesi Atama Teklif Formu

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru ve Atanma Formu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırma Bilgi Formu

Eğitim İhtiyacı Tespit Formu

Eğitim Kayıt Formu

Eğitim Katılım Formu

Eğitim Faaliyeti Değerlendirme Anketi

Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu

Savunma İstem Yazısı

İşe İzinsiz Gelmeme - İşe Geç Gelme Tutanağı

İdari Personel Görevlendirme Onay Belgesi

Görev Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu

Görev Devir Teslim Belgesi Formu

İlişik Kesme Belgesi

İdari Personel Haftalık Devam Çizelgesi Formu

Personel Aylık Devam Çizelgesi Formu

Kapalı Alan Temizlik Takip Çizelgesi Formu

Temizlik Hizmetleri Kontrol Formu

Personel Kullanıcı Kodu Talep Formu

Personel Şifre Sıfırlama Talep Formu

Birim Kullanıcı Kodu Talep Formu

Birim Şifre Sıfırlama Talep Formu

Toplantı Tutanağı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitim Katılım Formu

Malzeme Talep Formu

İzin Formu

Sürekli İşçi Yıllık İzin Talep Formu

Sürekli İşçi Ücretsiz İzin Talep Formu

Ders Erteleme ve Telafi Formu

Etkinlik Bildirim Formu

Sürekli İşçi İzin Talep Formu

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [25-Eki-2021 20:15]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [27-Şub-2024 09:33]

İçerik Görüntüleme : [1.929]