UYGULAMALI EĞİTİM (İŞ YERİ EĞİTİMİ) REHBERİ HK.

 UYGULAMALI EĞİTİM (İŞ YERİ EĞİTİMİ) REHBERİ
Uygulama Eğitimi Yapılacak İşlemler:
1-    Öğrenci ilk önce Otomasyon Sisteminden (UNİSİS) İş Yeri Eğitimi I dersini seçecektir bu dersi herhangi bir nedenle sistemden göremeyip seçemeyen öğrenciler Ders Bırakma/Ekleme Süresi olan 27 Eylül 2022 - 30 Eylül 2022 (4 iş günü) tarihleri arasında dersi otomasyon sisteminden seçip öğrenci işlerinde dersin seçilip seçilmediğine dair bilgi alacaklardır ilgili dersi sistemden seçemeyenler  MAZARET DERS KAYIT FORMU doldurarak öğrenci işlerine teslim edeceklerdir. Ders seçildikten sonra, yüksekokul web sayfasındaki FORM VE DİLEKÇELER bölümü; EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ FORMLARI linkinde bulunan; UYGULAMALI EĞİTİM BAŞVURU FORMU (FR 1.2.3_01)  ve UYGULAMALI EĞİTİM SÖZLEŞMESİ  (FR 1.2.3_02) ile “İş yeri Eğitimi I dersini” gerçekleştirmek istediği işyerine başvuru yapar.
2-    UYGULAMALI EĞİTİM BAŞVURU FORMU (FR 1.2.3_01); 3 (üç) adet ve UYGULAMALI EĞİTİM SÖZLEŞMESİ  (FR 1.2.3_02)  3 (üç) adet çıktı alınıp  iş yerine onaylatılır ve Program Başkanı ile Yüksekokul Sekreterinin onayına sunulur. Onay imzaları tamamlanmış  formlar 3 Ekim 2022 tarihine kadar ilgili Programa teslim edilir. 
3-    Öğrenciler tamamlanmış ve imzalanmış evraklarını 3 Ekim 2022 tarihine öğrenci işlerine teslim edecek, Öğrenci İşleri Birimi de sigorta işlemleri için evrakları Tahakkuk Birimine verecektir. 
6-    İş yeri Eğitimi döneminde öğrencinin hasta olması halinde raporunu belgeleyip, raporun ivedilikle öğrenci işlerine posta veya e- posta yolu ile bildirilmesi zorunludur. Gecikmelerde sorumluluk öğrenciye aittir.  
İş Yeri Eğitimi Sonrası Yapılacak İşlemler:
1-    UYGULAMALI EĞİTİM DEVAM DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE (FR 1.2.3_05) ve UYGULAMALI EĞİTİM İŞVERENİN ÖĞRENCİYİ DEĞERLENDİRME FORMU   (FR 1.2.3_06)  işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra taahhütlü postayla veya onaylı, kapalı zarf içinde öğrenci ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne iletilir.
2-    Meslek Yüksekokulu yönetimi tarafından dosyalarının öğrenci işleri birimine teslimi ve iş yeri eğitimi sınav tarihleri ilan edilir.
3-    Öğrenci, dosyaları açıklanan sınav takvimi tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde öğrenci işleri birimine teslim edilecektir. 
4-  Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu  sınav tarihlerini 2022-2023 yılı eğitim-öğretimindeki gelişmelere göre belirleyerek, öğrenci işleri tarafından ilanı sağlanacaktır. 
5-  Öğrenci işleri birimi tarafından imza karşılığı teslim alınan İş yeri eğitimi dosyaları sınav tarihinden önce üst yazı ile birlikte, imza karşılığında program başkanına teslim edilir.
6-    İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Kurulu ilan edilen tarihlerde toplanarak sınavı yapar ve Uygulamalı Eğitim Sonuç Bildirme Formu (FR 1.2.3_09) doldurur ve sonuçları içeren liste ile formları üst yazı ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim eder.
13-    Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararından sonra kesinleşen sonuçlar ilan edilir.
İş Yeri Eğitiminin Dosyasının Hazırlanması:
14-    İş yeri eğitimi dosyasının hazırlama esnasında aşağıdaki kurallara dikkat edilir.
a.    Uygulamanın yapıldığı her gün için en az bir sayfa rapor yazılmalıdır.
b.    Raporlar, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.
c.    Yazım formatı, Times New Roman yazı tipinde 12 punto ve iki yana yaslı olmalıdır.
d.    Kenar boşlukları sol 2,5 cm, sağ 1,5 cm, üst 2,5 cm, alt 2,5 cm olmalıdır.
e.    Her rapor sayfasının en altında çerçeve içine alınmış onay bölgesi olmalıdır. Bu onay bölgesi her sayfada iş yeri sorumlusu tarafından imzalanmalıdır.
f.    İmlâ (yazım) kurallarına dikkat edilmelidir.  
NOT:  UYGULAMALI EĞİTİM (İŞ YERİ EĞİTİMİ) İLE İLGİLİ TÜM EVRAKLARA Yüksekokul web sayfasındaki FORM VE DİLEKÇELER bölümü; EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ FORMLARI kısmından ulaşabilirsiniz.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [23-Eyl-2022 09:26]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Eyl-2022 11:38]

Duyuru Görüntüleme : [232]