Bursa Uludağ University Homepage
Türkçe

Doctorate

   -Amaç ve Kapsam

   -Doktora Giriş Sınavı

   -Danışman Ataması ve Değişikliği

   -Doktora Yeterlilik Sınavı

   -Tez İzleme Komitesi

   -Tez Önerisi Savunması

   -Tez İzleme Komitesi Raporu

   -Doktora Jürisinin Belirlenmesi ve Tezin Sonuçlandırılması

   -Diploma