İç Kontrol Sistemi

İç Kontrol Sistemi Nedir?

İç kontrol;  kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyetlerini kapsayan tüm kontrolleri ifade eder.

Her kurumun iç kontrol sistemi aynı değildir. Kurumlar ve kontrolleri; organizasyon yapısına, kurum kültürüne ve yönetim felsefesine göre farklılaşır.

 

İç Kontrol Sisteminin Amaçları

 

Yasal Dayanakları

 

İç Kontrol Sistemi Bileşenleri

1.Kontrol ortamı standartları  

2.Risk değerlendirme standartları

3.Kontrol faaliyetleri standartları

4.Bilgi ve iletişim standartları

5.İzleme standartları

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart, 79 Genel Şart belirlenmiştir.

 

İç Kontrol Sisteminde Rol ve Sorumluluklar 

İç Kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenir. İdareciler iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar.

Kurumun tüm personeli görevlerini yerine getirirken belirli faaliyetlerin yerine getirilmesini amaçlar. Bu faaliyetler birimin diğer faaliyetleri ile birleşerek birim hedeflerine, birim hedefleri de bir bütün olarak kurum hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Kurumun her seviyesinde görev alan çalışanlar, iç kontrol sisteminde kullanılacak bilgileri üretir, kontrolleri etkileyen faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle tüm çalışanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur.

 

İÇ KONTROL STANDARTLARI RİSK TEMSİLCİLERİ

ADI SOYADI

ÜNVAN

E-MAİL ADRESİ

DAHİLİ TELEFON

Kubilay ÇIRAK

Şube Müdürü

kubilaycirak@uludag.edu.tr

42828

Safiye ÇAĞLA

Şube Müdür V.

scagla@uludag.edu.tr

40285

 

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU

ADI SOYADI

ÜNVAN

E-MAİL ADRESİ

DAHİLİ TELEFON

Tekin ÇİMEN

Maaş İşleri Şube Müdürü

tekincimen@uludag.edu.tr

42954

Nurullah ÖZMEN

İç Hizmetler Şube Müdür V.

nurullahozmen@uludag.edu.tr

40631

Fahrettin YILMAZ

Taşınır Mal Kayıt Şube Müdürü V.

fahrettinyilmaz@uludag.edu.tr

40281

 

İMİD Personel Veri Giriş Yetki Listesi

İMİD Organizasyon Şeması

İMİD Görev Tanımları

İMİD Personelinin Görev Dağılım Çizelgesi

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Oca-2024 10:22]

İçerik Görüntüleme : [9.107]