Satınalma Mevzuatı

KANUNLAR

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

 

YÖNETMELİKLER

 İhale Uygulama Yönetmelikleri

-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

-Danışmanlık Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği

 Muayene ve Kabul Yönetmelikleri

-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

-Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

-Hizmet Alımı Muayene ve Kabul Yönetmeliği

-Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

            -İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

-Kamu İhale Genel Tebliği

-Kamu İhale Tebliği (Tebliği No:2017/1)

-İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliği

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [8.323]