Hakkımızda

Hemşirelik mesleği, sağlığı korumak, sürdürmek, geliştirmek ve sağlığın bozulduğu durumlarda iyileştirme amacına yönelik teorik ve uygulamayı bir araya getiren, geçmişten günümüze kadar sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik değişimlerle kendini yenilemeyi başaran, hastayı ve ailesini bütüncül bir yaklaşımla ele alan, birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunan uygulamalı bir sağlık disiplinidir. Hemşireler, başta sağlık kurum ve kuruşları olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarda sağlık bakımı, sağlık taraması, sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmetlerini sunan,  diğer disiplinlerle işbirliği yaparak iş sağlığı, çevre sağlığı ve okul sağlığı faaliyetlerini sürdüren, sağlık alanında yaptığı araştırmalarla bilime katkıda bulunan, etik ilke ve yasal düzenlemeler çerçevesinde mesleğini icra eden, sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde rol alan bir meslektir.

Hemşirelik Bölümü, 1996 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Sağlık Yüksekokulu bünyesinde lisans düzeyinde açılmıştır. Daha sonra,  03.08.2016 gün ve 8969 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Yüksekokulu kapatılması sonucu kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine alınmıştır. 

Hemşirelik Bölümünde, mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Dört yıllık programın ilk üç yılında teorik ve uygulama eğitimleri birlikte verilmekte olup, öğrencilerin daha önceki yıllarda edindikleri bilgileri uygulamaya aktarmalarını ve böylece mezuniyet sonrası mesleki yaşama hazırlanmalarını sağlamak amacıyla intörnlük programı uygulanmaktadır. Bologna süreci ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanmış olup, mezunlarımıza uluslararası düzeyde çalışabilmelerine olanak sağlayan İngilizce diploma eki de verilmektedir. Öğrencilerimize, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarının yanı sıra çift anadal ve yandal programlarından yaralanma fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca, Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

Fakültemiz, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, edindikleri bilgileri eğitim öğretim süreçlerine aktaran, sürekli kendini geliştiren, eğitim-öğretim süreçleri konusunda tecrübeli öğretim elemanı kadrosuna ve bu kadronun eğitim öğretim süreçlerini etkin şekilde sürdürmesine katkıda bulunan idari kadroya sahiptir.

Fakültemiz Hemşirelik Programı, dört yıllık eğitim-öğretim sürecinin sonunda, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, bunları davranış haline getiren, çevresine önderlik edebilecek yapıda, etik kurallara bağlı, insan ve hasta haklarına saygılı, ailenin, toplumun sağlığını koruyan ve geliştiren, profesyonel hemşirelik bakımı veren, araştırmalar yapan, mesleğini icra edebilecek alt yapıya sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Saygılarımla…..

 

                                                                                                                                                                                                        Doç. Dr. Hicran YILDIZ

                                                                                                                                                                                                                   Bölüm Başkanı

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [09-May-2021]

İçerik Görüntüleme : [184]