Liselerarası Kısa Oyun ve Öykü Yazma Yarışması !!!
 Liselerarası Kısa Oyun ve Öykü Yazma Yarışması !!!

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELERARASI KISA OYUN VE ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ:

Yarışma ile geleceğin tiyatro ve öykü yazarlarını teşvik etmek ve Türk Tiyatrosu ve Türk Edebiyatına yeni yazarlaryetişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

2. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR:

Bursa Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

3. YARIŞMA TAKVİMİ:

Eserlerin Son Teslim Edilme Tarihi: 20 Nisan 2023

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması: 30 Nisan 2023

Ödül Töreni: 16 Mayıs 2023

4.TEMA: ÇOCUK HAKLARI

5. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

a) Türkiye veya yurtdışında yaşayan ve Türkçe eser veren herkes katılabilir. 

b) Kimlik ve iletişim bilgileri gizli kalmak kaydıyla her katılımcı bir rumuz ile başvuracaktır.

c) Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile onlarınbirinci derece yakınları katılamaz.

6. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ:

a) Yazarlar yarışmaya katılacakları eserlerin konu seçiminde serbesttir.

b) Yarışmaya gönderilecek eserin dili Türkçe olacaktır. 

c) Her katılımcı “Kısa Oyun” ve “Öykü” kategorisine ayrı ayrı veya birlikte başvurabilir.

ç ) Her katılımcı “Kısa Oyun” alanından 1 (bir), “Öykü” alanından 1 (bir)eser ile yarışmaya katılabilir.

d) Yarışmaya daha önce yayınlanmamış ve ödül almamış eserler kabul edilir. Yayınlanmış ve ödül aldığı tespit edilmiş eserler yarışma dışı tutulur. Ödül verildikten sonra özgün olmadığı tespit edilen esere verilen ödül iptal edilir.

e) Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır. 

f) Eserler A4 kâğıdının tek yüzüne, 1,5 satır aralığında ve en az 12 punto ile Times New Roman yazı karakteri ile yazılmış olmalıdır. Yan ve alt üst sayfa boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Sayfa sınırlaması yoktur.

7. ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:

a) Katılımcılar yazdıkları eseri 8. maddede yer alan adrese gönderecektir.

b) Eser üzerinde yarışmacının kimlik bilgileriyle ilgili herhangi bir not bulunmamalıdır. 

c) Yarışmacılar rumuzu yazılı olan eserinin yanında ayrıcahazırlayacakları kapalı zarftaki bir belgeye; eserlerinin adınıve kategorisini, imzalı kısa özgeçmişini, telefon numaralarını yazmakla yükümlüdür. 

ç) Yarışmaya gönderilen eserler sahiplerine iade edilmez.Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yazılı yahut basılı herhangi bir çalışmada kısmen ya da tamamen kullanılabilecektir. 

d) Eserin hukuki sorumluluğu başvuru sahibine aittir. 

e) Eserini gönderen her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır. 

f) Yarışmaya katılacak eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Aksi takdirde eserin gönderen kişiye ait olduğu kabul edilir. Doğabilecek hukuki sorunlardan Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu değildir. 

g) Son başvuru tarihinden sonra teknik gerekçelerle dahi olsa ilgili adrese ulaşmayan eserler değerlendirme dışı bırakılır. 

8. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRESLER:

Eserlerin Gönderileceği Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Şükrü Çavuş Mahallesi, Su Deposu Caddesi, 16950 Mudanya -BURSA.

9. YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

a) Yarışma kapsamında gönderilen eserler 10. maddede yer alan ilgili alandan Jüri üyeleri tarafından değerlendirilir. 

b) Her bir değerlendirme kurulu üyesi tarafından verilen puanların ortalaması alınarak eserlerin başarı sırası belirlenir. 

c) Değerlendirme kurulunun verdiği kararlar kesindir. 

ç) Değerlendirme sonucunda 1., 2. ve 3. seçilen eserlere ödül verilir. 

d) Değerlendirme Kurulu ödüle değer çalışma bulunmadığı takdirde ödül vermeme hakkına sahiptir. 

10. KISA OYUN DEĞERLENDİRME JÜRİSİ:

Değerlendirme Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

1) Doç. Dr. Mine ARTU MUTLUGÜN

2) Dr. Öğretim Üyesi Banu ÇAKMAK DUMAN

3) Dr. Öğretim Üyesi Tülay Yıldız AKGÜL

  ÖYKÜ DEĞERLENDİRME JÜRİSİ

1) Prof. Dr.Kelime ERDAL

2) Doç. Dr. Mine ARTU MUTLUGÜN

4) Dr. Öğretim Üyesi Banu ÇAKMAK DUMAN

KISA OYUN ÖDÜLLERİ

1.lik Ödülü: IPAD ve Bir yıllık Bursa Şehir içi Ulaşım Kartı

2.lik Ödülü: BKM Kitap’tan 2.000TL Hediye Çeki ve Bir Yıllık Bursa Şehir içi Ulaşım Kartı

3.lük Ödülü: BKM Kitap’tan 1.000TL Hediye Çeki ve Bir Yıllık Bursa Şehir içi Ulaşım Kartı

Mansiyon: Bir Yıllık Bursa Şehir içi Ulaşım Kartı

ÖYKÜ ÖDÜLLERİ

1.lik Ödülü: IPAD ve Bir yıllık Bursa Şehir içi Ulaşım Kartı

2.lik Ödülü: BKM Kitap’tan 2.000TL Hediye Çeki ve Bir Yıllık Bursa Şehir içi Ulaşım Kartı

3.lük Ödülü: BKM Kitap’tan 1.000TL Hediye Çeki ve Bir Yıllık Bursa Şehir içi Ulaşım Kartı

Mansiyon: Bir Yıllık Şehir içi Ulaşım Kartı

Bilgi ve İletişim 

Adres- Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Şükrü Çavuş Mahallesi, Su Deposu Caddesi 16950, Mudanya -BURSA

Yarışma şartnamesi: https://uludag.edu.tr/gsf

Tel-0224 543 10 15

Eposta-martu@uludag.edu.tr

bcakmak@uludag.edu.tr

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [13-Şub-2023]

Haber Görüntüleme : [2.478]