Üniversitemize Yerleşmeye Hak Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt İşlemleri Hakkında
 Üniversitemize Yerleşmeye Hak Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt İşlemleri Hakkında

2021-YKS SONUÇLARINA GÖRE

ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

 

*ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ "E-DEVLET" ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

BUÜ Coronavirüs Salgını Danışma Komisyonunun (COV-KOM) 09.08.2021 tarihli kararı için TIKLAYINIZ.

1) E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

2021 YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ve MEB tarafından Lise mezuniyet bilgileri e-devlet portalına sorunsuz aktarılan öğrenciler, COVID-19 küresel salgını nedeniyle kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr/  web sitesi e-devlet kapısı üzerinden,   04 Eylül - 08 Eylül 2021 tarihleri arasında kendileri yapacaklardır.

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ NEDENİYLE E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT ZORUNLUDUR.

ELEKTRONİK KAYIT YAPMALARINA ENGELİ BULUNMADIĞI HALDE ÜNİVERSİTEYE GELEN ÖĞRENCİLER COVID-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE KAYIT BÜROLARINA ALINMAYACAKLARINDANKAYITLARINI 04 Eylül – 08 Eylül 2021 TARİHLERİ ARASINDA E-DEVLET ÜZERİNDEN MUTLAKA YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

E-devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden kayıtlardan önce temin etmeleri önerilir.

E-devlet şifresi ile kimlik doğrulamasını tamamlayan öğrenciler, e-devlet kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr/ web sayfasında “e-hizmetler” bölümünde “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında yer alan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden gerçekleştireceklerdir. Öğrencilerin karşısına e-devlet kayıt işleminin başarıyla gerçekleştiğine dair uyarı bildirimi çıkacaktır. Uyarı bildirimi alan öğrencilerin kayıtları üniversiteye yapılmış anlamı taşımaktadır.

Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösteren barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge değildir. Üniversitemiz web sayfasında belirtilen Akademik Takvimde yer alan kayıt yenileme tarihlerinde ders seçim işlemlerini tamamlayan öğrenciler, öğrenci belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir.

Öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıt oldukları Fakülte/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

E-devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, Üniversitemiz tarafından iki (2) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler kesin kayıt durumlarını Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden sorgulayabileceklerdir.

Heyet raporu, sağlık raporu ve adli sicil kaydı belgesi istenen programlara yerleşen ve e-devlet üzerinden kayıt yapan adaylar belgelerini 01 Ekim 2021 tarihine kadar birimlerin mail adreslerine gönderecek, asıllarını ise 04 Ekim 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında kayıtlı oldukları birimin Öğrenci İşleri ofisine teslim edeceklerdir.

2) E-DEVLET ÜZERİNDEN  ELEKTRONİK KAYIT YAPTIRAMAYACAKLARI İÇİN ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRACAK ADAY ÖĞRENCİLER!

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak e-devlet üzerinden elektronik kayıt hakkı olmayan (Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerle sınırlı olmak üzere) öğrenci adaylarının, 06 Eylül 2021 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında YKS yerleştirme belgesinde belirtilen tarihte ve kayıt yerinde şahsen veya noterden vekâlet verecekleri kişiler aracılığı ile başvuru yapılması durumunda, COVID-19 tedbirlerine uygun şekilde Üniversitemize geldikleri takdirde kayıtları yapılacaktır.

Geçici kayıtları yapılan  adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar kayıtlı oldukları birimin Öğrenci İşleri bürolarına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

31 Aralık 2021  tarihine kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek olup geçici kayıtlarını 06 Eylül – 10 Eylül 2021  tarihleri arasında yaptırmayan adayların da kayıtları yapılmayacaktır.

  KKTC Uyruklu Öğrenciler için Kayıt Belgeleri (Elektronik kayıt yaptıramayacak adaylar)

3) KAYIT HAKKI KAZANDIKLARI HALDE KAYIT OLMAYA ENGEL DURUMLAR

Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç, Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca, YKS Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda eşit seviyede örgün iki (önlisans-önlisans veya lisans/lisans) programa kayıt yaptıralamaz ve eğitime devam edilemez. Farklı bir yükseköğretim kurumunda kayıt yaptıracağı programla aynı seviyede kaydı bulunan adaylar, halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıt tarihinden önce ilişiklerini kesmedikleri takdirde yerleştirildikleri yeni yükseköğretim programına kayıt işlemleri yapılamayacaktır.

Lise mezuniyet durumları; MEB aracılığıyla e-devletten sorgulanamadığı için belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt olmaya gelenlerden lise diploması/geçici mezuniyet belgesinin aslını ve fotokopisini yanında bulundurmayan öğrenci adayları kayıt yaptıramazlar.

4) E-DEVLETTEN KAYIT YAPAMADIĞI İÇİN ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR!

Kayıt yaptırmayan aday sayısı, ek yerleştirme işlemleri için ÖSYM’ye bildirildiğinden,  belirlenen süreler içerisinde kayıt için başvurmayan ve elektronik kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adaylar daha sonra kayıt talebinde bulunamaz ve herhangi bir hak iddia edemezler!

5) YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyen veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okumak isteyen tüm öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırlar.

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bölümleri için TIKLAYINIZ.

6) BELGE İSTENİLEN PROGRAMLARA YERLEŞEN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

           SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Bu mesleği icra edebilmek için aranan nitelikler:

MENNAN PASİNLİ ATÇILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

7) ASKERLİK İŞLEMLERİ (ASAL)

         Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2022-YKS'ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,

2021-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

8) MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

- Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi görecek olan veya Yönergenin 9. maddesinden yararlanan öğrenciler hariç, Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için Yönergede belirtilen belgelerle birlikte dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu öğrenciler, sonraki yarıyıl/yıllarda  yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekte bulunamazlar. 

Zorunlu yabancı hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıklarında yapacaklardır. Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı hazırlık sınıfı ile ilgili yeterlik veya muafiyet sınavına giren ve 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler sınav sonuçları resmi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için başvurmaları gerekir.

- Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi görecek öğrenciler ise hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıklarında eğitim-öğretim başlamadan 15 (onbeş) iş günü önce muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir.

9) İZİNLİ AYRILMA/KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince mazeretlerinden dolayı izinli ayrılmak isteyen öğrencilerin, nedenlerin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, izinli sayılmak isteyen öğrencinin ilan edilen akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinden en az 10 iş günü öncesinde kayıtlı olduğu birime yazılı olarak başvurması zorunludur.

İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili birim kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yarıyıl, öğrenim süreleri sekiz yarıyılı aşan lisans programları için toplam üç yarıyıl süre ile izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez.

   10) DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin ders seçim işlemlerini http://uludag.edu.tr/oidb sayfasında ilan edilen; 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Birim bazında olan ders kayıtlarına ilişkin takvim ayrıca duyurulacaktır. İkinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders seçim işlemi yapacaklardır.

 11) KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ

İkinci Öğretim (İ.Ö.) Programlarına kayıt hakkı kazanan adayların 06 Eylül – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında aşağıda yer alan linkten öğrenci numaralarını öğrenerek, öğrenim ücretlerini anlaşmalı banka Halk Bankası aracılığıyla kredi kartı/ATM veya şubelerine yatırmaları gerekmektedir.

Öğrenci Numarası Öğrenmek için TIKLAYINIZ.

Akademik Takvim için TIKLAYINIZ.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti Tutarları için TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ: Yükümlü olduğu halde öğrenim ücreti ödemesini gerçekleştirmeyen öğrenciler, ders seçimi yapamayacaklardır.

*   E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERİN, ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN AYRICA GELMELERİNE, yukarıda belirtilen programlar dışında HERHANGİ BİR EVRAK TESLİM ETMELERİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [31-Ağu-2021]

Haber Görüntüleme : [1.525]