2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU 03.04.2020

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU, 03.04.2020

 

Lisansüstü öğrencilerin eğitim süreçlerinin ilerletilebilmesi için alınan kararlar bilginize sunulmuştur.

Yeni Coronavirüs Hastalığı (COVID-19) Salgını ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Üniversitelerde eğitim-öğretime zorunlu ara verilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin yapılandırılmasını takiben, lisansüstü eğitim alan öğrencilere istenildiği takdirde kayıtlarını dondurma hakkı tanınmış olmak ile birlikte tercih öğrencilere bırakılmıştır.

 

NOT: 100/2000 bursiyerlerinin kayıt dondurmaları durumunda kayıt dondurulan süre zarfında burs ödemesi yapılamayacaktır. 

2244 Bursiyerlerinin kayıt dondurmaları konusundaki yönerge maddeleri LİNKtedir.

2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki araştırma görevlileri ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP) ve Öncelikli Alanlar Projesi kapsamındaki araştırma görevlilerinin kayıt dondurmaları hakkında açıllama LİNKtedir.

 

1. Lisansüstü eğitiminin DERS AŞAMASINDA olup,

a) Kayıt dondurmak istemeyen öğrenciler, uzaktan eğitim imkânlarıyla eğitimlerini sürdürebilirler.

b) 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrencilerin, başvuru dilekçelerini (Ek-1’in imzalı halini) 30 Nisan 2020 tarihine kadar bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüğünün e-posta adresine* göndermeleri gerekmektedir**.

 

2. Lisansüstü eğitiminin TEZ AŞAMASINDA olup;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin uzaktan eğitim ile sürdürülmesi uygun olan ve kayıt dondurmak istemeyen öğrenciler; tez izleme komite toplantılarını ve/veya tez savunma süreçlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ULU UZEM) üzerinden yapabilirler. Ayrıca, eğitiminin son döneminde olup tezini tamamlamak üzere olan öğrenciler için tezlerini Enstitüye teslim etme süresi 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcı olarak belirlenmiştir.

b) Tezlerini uzaktan eğitim ile kısmi sürdürebilen deneysel veya anket uygulama süreçlerini tamamlayamayan, ancak kayıt dondurmak istemeyen öğrenciler; tez izleme komite toplantılarını ve/veya tez savunma süreçlerini 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başlayıncaya kadar yapabilirler.

c) Lisansüstü eğitiminin tez aşamasında olup tezlerine uzaktan eğitim ile devam edemeyen ve kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin, kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususları ile ilgili olarak Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilmek üzere tez danışmanının görüşünü içeren dilekçesinin (Ek-2) ve  öğrencinin başvuru dilekçesinin  (Ek-3) imzalı hallerini 30 Nisan 2020 tarihine kadar bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüğünün e-posta adresine (fenbilogis@uludag.edu.tr)  göndermeleri gerekmektedir**.

 

3. Lisansüstü öğrencinin tez izleme komitesinin önerilmesi, tez konusu önerisi/tez adı değişikliğinin sunulması, tez teslimi ve savunma sınavı ile doktora yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartları dikkate alınarak enstitü yönetim kurulları tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak öğrenciye ek süre verilecektir.

4. Seminer sunumlarını yapmamış olan öğrenciler; Danışmanları onayladığı takdirde seminer sunumlarını kayıt altına almak ve alınan kayıt ile enstitüler tarafından seminer sunumu için istenen diğer evraklar ile birlikte en geç 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcına kadar enstitüye teslim etmek koşulu ile dijital imkânlar ile (Zoom, Hangouts, Go, Skype, WhatsApp vs üzerinden) sunumlarını gerçekleştirebilirler. (Enstitü Yönetim Kurulu uzaktan eğitim yöntemiyle dijital imkanlar ile yapılacak Seminer kapsamında "RIT FR OİD 57  Lisansüstü Eğitim Seminer Değerlendirme Formu" ekinde istenen "RIT FR OİD 56 Lisansüstü Eğitim Seminer veya Tez Savunma Sınavı İzleyici Katılım Listesi" yerine Online Seminer katılımcılar ekran görüntüsünün, "RIT FR OİD 55 Lisansüstü Eğitim Seminer Sunum Duyurusu" yerine ise Seminerin en az 1 hafta öncesinden Anabilim Dalı Başkanlığı e-postası üzerinden ilgili Anabilim Dalı Öğretim üyelerine duyurulduğunu gösterir mail çıktısı ve Seminer başlarken Seminere katılım linkinin ilgili anabilim dalı öğretim üyeleriyle paylaşıldığını gösterir mail çıktısının  kullanılabileceğine karar vermiştir. (FBE YKK 2020/17/11))

 

Yükseköğretim Kurulu COVID-19 ile ilgili ilave kararlar aldığı takdirde, üstte belirtilen açıklamalarda değişiklik yapılması zaruriyeti ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda, süreçlerde yapılacak değişiklikler ve güncellemeler sizlere duyurulacaktır.

 

NOT: Enstitüler tarafından talep edilen ıslak imzalı Ek 1-3’deki dilekçelerin hazırlığı aşamalarında tarayıcı (scanner) programları akıllı telefonlara indirilerek kullanım kolaylığı sağlanabilir.

 

ULU UZEM KULLANIM KILAVUZU 

          

Ek-1: Ders döneminde kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Ek-2: Tez döneminde kayıt dondurma konusunda görüş bildiren Danışman dilekçesi için tıklayınız.

Ek-3: Tez döneminde kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin başvuru dilekçesi için tıklayınız.

                                  

*Enstitülerimiz e-posta adresleri ve telefon numaraları:

Eğitim Bilimleri Enstitüsü:  egtbil@uludag.edu.tr Tel: 0224 2940978, 2942883 ve 2942884

Fen Bilimleri Enstitüsü:  fenbilogis@uludag.edu.tr Tel: 0224 2942438 ve 2942440

Sağlık Bilimleri Enstitüsü:  sagbilogis@uludag.edu.tr Tel: 0224 2942400 

Sosyal Bilimler Enstitüsü: sosbilogr@uludag.edu.tr Tel: 0224 2942423

 

** Önemli bilgi notu: Kayıt dondurma talebinde bulunacak lisansüstü öğrencilerin dilekçelerini bağlı bulundukları enstitülere e-posta ile gönderdikten sonra, ilgili Enstitüden dilekçenin ulaştığına dair öğrenciye cevap olarak bir e-posta gönderilecektir. İki (2) iş günü içerisinde dilekçesine e-posta ile cevap verilmeyen öğrencilerin, bağlı bulunduğu Enstitü’ye telefon* ile ulaşarak dilekçesinin takibini yapması gerekmektedir.

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [03-Nis-2020]

Duyuru Görüntüleme : [7.856]