Öğretmenlik Uygulaması Uygulama Esasları

1. Uygulama öğrencileri için belirlenen uygulama öğretmenleri T.C. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5 günlük “Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitici Eğitimi Kursu” nu almış öğretmenlerden seçilmiştir. Bu kursta öğretmenlere farklı zamanlarda “Klinik Danışmanlık Modeli” (Klinik Danışmanlık Modeli: İyi Öğretmenlik Uygulamaları Kılavuzu; Bulunuz & Gürsoy, 2018) hakkında kapsamlı ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Bu sertifikayı alan öğretmenler uygulama öğrencilerine öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında modele uygun olarak nasıl danışmanlık yapacakları, danışmanlık sürecini nasıl yönetecekleri, gözlem ve geri bildirim sürecinde kullanılabilecek görüşme teknikleri hakkında bilgilendirilmişlerdir. YÖK ve MEB arasında imzalanan protokol kapsamında bu kursu almamış hiçbir öğretmenin sınıfına artık uygulama öğrencisi verilmemektedir. Bu protokol uygulama öğrencilerinin profesyonel gelişimlerinde öğretmenlere eskisinden çok daha fazla sorumluluk vermektedir.

2. Uygulama öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergede “Her bir dönemde uygulama öğrencisi uygulama öğretmeninin gözetiminde farklı haftalarda olmak üzere en az 4 (dört) defa fiilen ders anlatır” ifadesi yer almaktadır (Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge için tıklayınız. Fakat dersin çalışma takviminde uygulama öğrencilerinin ders anlatabilmeleri için 10 hafta belirtilmiştir. Bu 10 hafta içerisinden uygulama öğrencisi ve uygulama öğretmeni ile işbirliği içerisinde olarak 4 hafta belirlenir. Uygulama öğrencisi bu 4 haftada dersini planlar, uygular ve diğer paydaşlardan performansı hakkında geri bildirim alır. Buna ek olarak, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni “gerek gördüğü takdirde” uygulama öğrencisinin 4’den fazla ders anlatmasını isteyebilir ve performansını gözlemleyebilirler. Uygulama öğrencileri dönem içinde anlattıkları her ders için  öz değerlendirme formu doldurmak ve kendi performanslarını değerlendirmek durumundadırlar

Öz değerlendirme formu.  

Ayrıca aynı sınıfta uygulama yaptıkları akranlarının derslerini de dinlemeleri ve akran değerlendirme formu ile arkadaşlarının da öğretmenlik becerilerini değerlendirmek durumundadırlar 

Akran değerlendirme formu

3. Uygulama öğretim elemanı bu süreç içerisinde, en az 2 kez her uygulama öğrencisini gözlemler. Gerekli gördüğü takdirde daha sık izleyebilir. Uygulama öğrencilerini gözlem sırasında kullanılabilecek teknikler için (Bknz: Klinik Danışmanlık Modeli: İyi Öğretmenlik Uygulamaları Kılavuzu; Bulunuz & Gürsoy, 2018).  Uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisini gözlemlediği günler dönüt verme uygulama öğretmeni, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi ile birlikte yapılmalıdır (Son görüşmelerde kullanılabilecek teknikler için (Bknz: Klinik Danışmanlık Modeli: İyi Öğretmenlik Uygulamaları Kılavuzu; Bulunuz & Gürsoy, 2018). Pandemi döneminde bu dönüt verme işlemi de çevrimiçi platformlarda gerçekleştirilecektir.  

Öğretmenlik uygulaması dersinde kullanılacak değerlendirme formu

4. Uygulama öğrencisi her ders işlediğinde uygulama öğretmeni MEBBİS’de bulunan ve ayrıca öğrenci tarafından kendisine çıktısı verilen değerlendirme formu aracılığı ile adaya yazılı dönüt verir. Bu dönütler aday her ders işledikten sonra MEBBİS’e işlenir. Dönem sonunda uygulama öğretim elemanının da öğrenciyi değerlendirmek için kullandığı değerlendirme formu (https://uod.meb.gov.tr/) uygulama öğretmenine teslim edilerek MEBBİS sistemine girişi sağlanır.

Öğretmenlik Uygulamasında Devam ve Devamsızlık

Öğretmenlik uygulaması dersinde %100 devam koşulu aranmaktadır. Uygulama öğrencisi sağlık gibi herhangi ve önemli bir sebeple uygulamasını kaçırırsa önceden diğer paydaşlara haber vermek kaydıyla, başka bir günde kaçırdığı gün veya saati telafi etmek zorundadır. Uygulama öğretmeni öğrencinin devamını takipten sorumludur. Öğretmen kendilerine iletilen devam çizelgesinde ilgili saatleri imzalayarak öğrencinin uygulama okulunda bulunup etkinliklere katıldığını teyit eder. Deneyimin sistematik ve olması gerektiği gibi yürütülmesi ve bu süreçte fakülte ve okulun işbirliği içerisinde olması, geleceğin öğretmenlerini yetiştirmede önemli bir rol oynamaktadır

Uygulama Öğrencisi Haftalık Ders Programı Formu

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Mar-2021 12:10]

İçerik Görüntüleme : [32.815]