Doğal Dil İşleme Araştırma Grubu

Doğal Dil İşleme (DDİ), Yapay Zeka ve Dilbilim’in bir alt dalıdır. Ancak bilişim alanındaki önemli gelişmeler, DDİ’ deki araştırma alanlarını popüler hale getirdiğinden günümüzde tek başına değerlendirilen bir disiplin olmuştur.

Dil yeteneği, insana özgü bir özellik olduğu için dilbilim Bilişsel Bilimler içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.DDİ, doğal dillerin bilgisayar tarafından üretilmesi ve anlaşılması problemleriyle ilgilenir. Eğer dilin bilgisayar ortamında modeli oluşturulabilirse iletişim için oldukça yararlı bir araç elde edilmiş olur.

DDİ’ nin ana görevi doğal bir dili çözümlemek, anlamak, yorumlamak ve üretmek olan bilgisayar sistemlerini tasarlanmak ve gerçekleştirmektir. DDİ’ nin araştırma alanları doğal dillerin yapısının daha iyi anlaşılması, bilgisayarlar ile insanlar arasındaki arabirim olarak doğal dili kullanmak ve bilgisayar ile dil çevirisi yapmaktır. Bu alanda yapılmış tüm çalışmalar bilim ve iş alanında geçerli bir dil olan İngilizce için geliştirilmiştir. İngilizce için kullanılan kurallar ve algoritmaların birebir Türkçe'ye çevrilmesi dillerin biçimbilimsel farklılığından dolayı pek mümkün değildir. Bu yüzden Türkçe için yapılacak olan çalışmalar Türk dilbilimcileri veya Türkçe’yi çok iyi bilen yerli veya yabancı bilgisayar mühendisleri tarafından yapılabilir.

DDİ’ nin uygulama alanları olarak kelime işlemcileri, veri tabanına SQL yerine doğal dil kullanarak sorgu yöneltmek ve bunu çözümleyerek SQL sorgusuna dönüştürüp sonucu kullanıcıya vermek, dilden dile yarı otomatik metin çevirisi yapmak, tek veya çok dilli sözcüklere erişmek, doğal dilde cümle ve metin üretmek, metin özetlemek, konuşma tanıma ve konuşma üretmeyi de verebiliriz.

Doğal Dil Araştırma grubumuz Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme tabanlı yaklaşımlar ile problemlere çözümler üretmeye çalışmaktadır. Mevcut algoritmaların mevcut problemlere uygulanmasının yanısıra yeni algoritmalar ve yaklaşımlar geliştirmek suretiyle akademiye ve sanaiye dönük projeler tasarlayıp, geliştirmektedir.

Doğal Dil İşleme Araştırma grubumuz kurulum aşamasında olup doğal dil işleme ve veri bilimiyle ilgili çalışmalar yapmak isteyen araştırmacıları ve öğrencileri beklemektedir. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar yakında buradan paylaşılacaktır.

*Aşağıda araştırma grubu tarafından gerçekleşen ve tamamlanan çalışmalar ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Halihazırda devam etmekte olan yüksek lisans- doktora tezlerinin yanısıra bilimsel makale, bildiri ve proje çalışmaları aktif olarak yürütülmektedir. Tamamlandıkça araştırma grubu sayfasından duyurulacaktır.

Bilgi için:  metinbilgin@uludag.edu.tr

Ekip Üyelerimiz

Üretilen Tezler

  1. Kümeleme Algoritmalarının CPU ve GPU Performanslarının Analizi-Yüksek Lisans Tezi-Melek Güler-2022
  2. Makine çevirisi ile Türkçe sözel ifadelerin Pytohn sözdiziminin oluşturulması-Yüksek Lisans Tezi-Mehmet Bozdemir-2022
  3. Derin öğrenme algoritmalarında eğitim örneklerini derecelendirmenin etkisinin araştırılması-Yüksek Lisans Tezi-Kaan Karaköse-2022
  4. Görsel soru cevaplama probleminde bağlamsal vektörlerin performans analizi-Yüksek Lisans Tezi-Özlem Hakdağlı-2022
  5. Heterojen filo üzerinde araç rotalama probleminin melez yaklaşımla uyum temalı çözümü-Yüksek Lisans Tezi-Nisanur Bulut-2020
  6. Derin öğrenme tabanlı şeffaf nesne tanıma-Yüksek Lisans Tezi-Korhan Mutludoğan-2020

Üretilen Yayınlar

Eski Üyelerimiz

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Şub-2023 08:23]

İçerik Görüntüleme : [4.023]