Nesnelerin İnterneti ve Güvenlik Ar&Ge Laboratuvarı

Araştırma laboratuvarımızda TÜBİTAK projeleri, Uludağ Üniversitesi BAP projeleri ve Özel firmaların öz kaynaklı projeleri kapsamında üniversite ve sanayinin etkin işbirliğini hedeflemektedir.

Proje ekibindeki bursiyer öğrencilerimizin tez ve bitirme projeleri sunulan projelerimiz ile ilgili olması sağlanmaktadır. Böylece doğrudan sanayi ve ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik proje ve tez çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda nesnelerin interneti uygulamaları için gerekli donanımlar (Sunucu, laptop, Rasbery Pi, Ardunio, sensörler vb.) mevcuttur.

Projelerimiz

2018
C. Toğay (Yürütücü), Gömülü Sistemler için Güvenli Güncelleme Mekanizması, EMKO Elektronik Öz Kaynaklı Araştırma Projesi, 2018-2019
Gömülü sistemlerin güncelleme operasyonlarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi

C. Toğay (Araştırmacı), Ev Otomasyon Sistemleri için Yönetilebilir Güvenli Ağ Geçidi, TÜBİTAK 2549, 2018-2020
Nesnelerin İnterneti sistemleri için gizlilik ve güvenlik

C. Toğay (Yürütücü), Siber Fiziksel Sistemler için Güvenlik Platformu, TEYDEB 1505 (EMKO Elektronik), 2018-2019, 
Siber Fiziksel Sistemlerde yer alan tüm bileşenler arasında verilerin/komutların güvenli bir şekilde aktarılması ihtiyacına yönelik uluslararası bazda
bir platform geliştirilmesi

2017
C.Toğay (Yürütücü), Nesnelerin İnterneti Platformları için Verilerin Anonimleştirilmesine Yönelik Yeni Bir Metodun Geliştirilmesi, Uludağ Üniversitesi  BAP, 2017-2018ö (Tamamlandı)
Nesnelerin İnterneti sistemleri için gizlilik ve güvenlik


Proje Ekibi

Yürütücü/Danışman
Dr.Öğr.Üyesi Cengiz Toğay

Doktora Öğrencileri
Yük.Müh. Faik Özgür (2017-)

Yüksek Lisans Öğrencileri
Gizem Kiraz (2017-)
Ahmet Kasif (2018-)
Gökhan Mutlu (2018-)
Durmuş Kurtuluş (2018-)

Lisans Öğrencileri
Suat Doğan (2018-)

Yayınlar

Ulusal Makaleler
2018
C. Togay, A New Message Processing Mechanism for Internet of Things, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol 23, Issue 2, pp. 55-66, 2017 (TR-Dizin).

Uluslararası Bildiriler
2017
C. Togay, Tokdemir,G., Doğru, A., Process Decomposition using Axiomatic Design Theory, SDPS2017, Kasım 4-11, 2017

Ulusal Bildiriler
2017
Kiraz, G., Togay, C., “IoT Data Storage: Relational & Non-Relational Database Management Systems Performance Comparison”, Bilişim 2017, Ankara, 19-21 Aralık 2017.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.994]