Yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binası İle, Üniversitemiz En Az 40 Yıllık Bir Dönem İçin “Güvenli”, “Yönetilebilir” Bilişim Alt Yapısına Sahip Hale Gelecek
 Yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binası İle, Üniversitemiz  En Az 40 Yıllık Bir Dönem İçin “Güvenli”, “Yönetilebilir” Bilişim  Alt Yapısına Sahip Hale Gelecek

Projenin Gerekçesi (Neden İhtiyaç Duyulduğu):

Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, uzun yıllardır, Merkezi Kütüphane binası içerisinde teknik ve fiziki anlamda dezavantajlı bir ortamda hizmet vermektedir. Teklnik ve idari personel ihtiyacı olmasına rağmen, gelecek personelin fiilen çalışacağı fiziki mekan (oda) olmaması nedeniyle geleceğe yönelik bir planlama yapılamamaktadır.

Halen devam eden kütüphane ek binası yapımından dolayı ana binanın kuzey (arka) kısmında bulunan UPS (kesintisiz güç kaynağı) cihazlarımızın olduğu bölüm mevcut bina ile ek bina arasında kalmış; fiziki ortam olarak ve teknik anlamda riskli bir pozisyonda çalışır hale gelmiştir.

Ayrıca binanın arka tarafında bulunan sunucu odasını soğutan klimaların dış üniteleri bu bina yapımından dolayı İ.İ.B.F. tarafına taşıtılarak geçici bir çözüm bulma yoluna gidilmiştir. Sunucu odası ile dış üniteler arasındaki mesafenin artmış olmasından dolayı kritik öneme haiz sunucuların bulunduğu sistem odasının iklimlendirilmesinde sıkıntılar yaşanabilecektir.

Buna ilaveten mevcut kütüphane binasında yapılacak güçlendirme, bina giydirme vs. gibi inşaat faaliyetlerinde titreşim, sarsıntı gibi durumlardan ötürü sunucu odasında bulunan sabit diskler büyük risk altındadır.

Yedek bir sunucu odası olmamasından dolayı bu disklerdeki veriler yapılacak inşaat faaliyetleri sebebi ile kaybedilme riski altında kalacaktır.

Mevcut sunucu odası kütüphane binası içerisinde olmasından dolayı gelecekte yapılması planlanan sunucu odası iyileştirme ve geliştirme işlemlerine yeterlilik sağlayamayacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca sunucu ve sistem odalarının internet ana dağıtım kabloları, enerji hatları bina kuzey kısmındadır. Ana kütüphane binası kuzey (arka) kısmına ek bina ve okuma salonu inşaatı yapıldığından dolayı bahsedilen bu hatlar bu yeni binadan etkilenecektir. 

Tüm binalardan sistem ve sunucu odamıza ulaşacak internet hatlarının mevcut galeriler üzerinden ulaşılabilir olacağı bir alanda, sunucu ve network  sistemlerimizin bulunması zorunluluk arz etmektedir. Böyle bir alanda müstakil bir bilgi işlem binasına ihtiyaç vardır

Ayrıca olası bir afet senaryosuna karşın yedek bir sistem ve network  odasının olmaması da bu  ihtiyacı zorunlu hale getirmektedir.

Üniversitemizin Bilgi Teknolojileri alanında, felaket kurtarma (Disaster Recovery) yapıda çalışan bir alt yapısının olmayışı büyük risktir.

Teknik/kişisel hata ve doğal afetlerden kaynaklanan durumlarda, kurumların teknoloji altyapısını kurtarma ve devamlılığını sağlamak için kullanılan süreç ve yöntemler felaket kurtarma (Disaster Recovery)  olarak adlandırılmaktadır.

Dünyada yaklaşık  40 yıldır kullanılmaktadır ve kurumlar yıllık bütçelerinin ortalama %2-4’ünü Bilgi Teknolojileri alanında felaket kurtarma planlamasına harcamaktadır.

İş süreçlerinin devam etmesi için bu süreç hayati önem taşır. Birçok sektörde iş süreçleri ve BT sistemleri o kadar iç içe girmiştir ki, sistemlerin durması inanılmaz maliyetlerle sonuçlanabilmektedir. İş süreçlerinin devamlılığı ve kritik verilerin korunması için yedekleme ve bakım faaliyetleri haricinde felaket kurtarma planının oluşturulması kurumların önem vermesi gereken öncelikli konulardan birisidir.

Felaket kurtarma çözümleri bir kurumda, BT sistemlerinin kullanılmayacak hale gelmesi ve verilerin tamamen yok olması ihtimallerini düşünerek ve sistemlerin tekrar çalışır hale gelmesi için atılacak adımları belirleyerek gerekli planlamanın yapılması süreçlerini kapsar.

İş süreçleri için çok kritik olan verilerin korunması ve de sistemlerin maksimum ne kadar kapalı kalması gerektiği planlanarak önlemler alınmaktadır.

Yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binası yapılması ile;

Verilerimizi iki farklı noktaya aynı anda depolayarak minimum zaman ve veri kaybı ile sistemin sürekliliğinin sağlanmasını mümkün hale getirmek,

Kurumun en değerli kaynağı olan bilgileri (verileri) kaybetmemek,

Kurumun BT yatırımlarında maliyet tasarrufu sağlamak,

Süreklilik,

Olası felaketlerde ayakta kalmak,

Maddi ve manevi güven kayıpları yaşamamak,

Stratejik yatırımlarda ölçülebilir geri dönüşleri ve tasarruf sağlayacak yöntemleri uygulamak,

İşlemci hızına bağlı olarak performansımızı artırmak, yatırım maliyetlerinizi azaltabilmek,

Esnek, hızlı ve basit kullanım yönetimiyle karmaşık yapıların aksine kolay yönetim ve erişilebilirlik sağlamak,

Kampüsler/birimler/bölgeler arasında iş sürekliliği, yüksek performanslı erişebilirlik ve kolay yönetim sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar:
Proje gerçekleştiği takdirde üniversitemiz en az 40 yıllık bir dönem için “güvenli”, “yönetilebilir” bilişim hattı alt yapısına sahip olacaktır. Eğitim ve öğretim faaliyetinde bilişim desteği kalitesi yükselecek ve öğretim üyesi ve öğrenciler bu yenilikten öncelikli olarak yararlanacak; üniversitemizin tüm birimlerine verilen bilişim hizmetleri olası afet durumlarına karşı bilgi güvenliği ve sürdürülebilirlik  güvencesine kavuşacaktır.


Projenin Genel Amacı:
Uludağ Üniversitesinin bilişim hizmetlerini, sunucu ve sistem odalarının afet dahil tüm risklerden  arındırılmış , teknik nedenlerle (güvenlik, iklimlendirme ve enerji yönetimi başta olmak üzere) müstakil bir sahada hizmet vermesi gereken başkanlığımız ve üniversitemiz  en az 40 yıllık bir dönem için “güvenli”, “yönetilebilir” bilişim hattı alt yapısına sahip olacaktır.


Projenin Hedefleri:
Üniversitemiz  en az 40 yıllık bir dönem için “güvenli”, “yönetilebilir” bilişim  alt yapısına sahip hale getirmek

Afet başta olmak üzere tüm beklenmedik durumlardan ve olası inşaat ve tamir faaliyetlerinden etkilenmeden bilişim hizmetlerini “kesintisiz” sürdürebilmek


Beklenen Sonuçları/Çıktıları:
Üniversitemiz  en az 40 yıllık bir dönem için “güvenli”, “yönetilebilir” bilişim  alt yapısına sahip olacaktır.
Yapılmakta olan kütüphane ek binasından doğan bilişim hizmetlerinin durması veya kesintiye uğraması riski ortadan kalkacaktır.

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [28-Tem-2017]

Haber Görüntüleme : [2.223]