Fakülte İşveren Danışma Kurulları

BUÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri : 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ümran ERTÜRK (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Erdoğan BARUT

Prof. Dr. M. Hakan ÖZER

Prof. Dr. Meryem İPEK

Prof. Dr. Cevriye MERT

Prof. Dr. Nuray AKBUDAK

Doç. Dr. Mehmet ÖZGÜR

Doç. Dr. Asuman CANSEV

Doç. Dr. Sevinç BAŞAY

Doç. Dr. Arif ATAK 

 

Anabilim Dalı Başkanının Önerdiği Öğretim Elemanları:

Araş. Gör. Gamze GÜNDOĞDU

Araş. Gör. Eküle SÖNMEZ

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

İzleyici: 

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT  

Dekan Yrd.   : Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

 

 

Diğer Kurul Üyeleri :

Zir. Yük. Müh. Veli KOÇ                    - Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan bir temsilci  (N.E.V Tohum Fide, Seracılık Tarım Ürünleri Ltd. Şti.)  

Zir. Yük. Müh. Erdem DURGUT       - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir temsilci

Hamdi ÇİFTÇİ                                   - MAY  Tohum-(Bitkisel orijinli ürünlerin üretildiği (tohumculuk,seracılık, meyve depolama üniteleri) ve bünyesinde ziraat  mühendis(ler)i çalıştıran özel  teşebbüslerden bir temsilci

Kayhan YILDIRIM                            -Bambus Tarım-Fide Bank

Selçuk ORUÇ                                     -Bursa Tarım

 

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri : 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İ. Alper SUSURLUK (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ö. Akgün KARABULUT 

Prof. Dr. Ümit ARSLAN 

Prof. Dr. Orkun Barış KOVANCI

Prof. Dr. N. Alper KUMRAL

Prof. Dr. Nimet Sema GENÇER

Doç. Dr. Himmet TEZCAN

Doç. Dr. Hilal SUSURLUK

Dr. Öğr. Üyesi Kadir İLHAN 

Anabilim Dalı Başkanlarının Önerdiği Öğretim Elemanları:

Araş. Gör. Alperen Kaan BÜTÜNER

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

İzleyici: 

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT  

Dekan Yrd.   : Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

Diğer Kurul Üyeleri :

Gülden HAZARHUN 

Özel Gıda Kontrol Analiz Laboratuvarı Müdürü

Mert DEMİREL

 

Bitki Koruma’da Akıllı Teknolojiler Firması Genel Müdürü

Görkem ATEŞ 

 

Biyolojik Mücadele Firması Ortağı

Dr. Fevzi ÇAKMAK 

 

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah BURHAN 

 

Çevre Sağlığı Firması Müdürü

Özsen ZÜMRE 

 

Haskod Derneği Başkanı

Erdal ZÜMRE 

 

Çevre Sağlığı Firması Müdürü

Hakan SARI      

 

Bir Gıda Firmasında Uluslararası Direktör

 

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri : 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan VURAL (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Serkan GÜRLÜK 

Prof. Dr. Sertaç DOKUZLU

Prof. Dr. Şule TURHAN

Prof. Dr. Tolga TİPİ

Doç. Dr. İ. Bülent GÜRBÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERDAL

Anabilim Dalı Başkanlarının Önerdiği Öğretim Elemanları:

Öğr. Gör. Mustafa AKSÜYEK

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

İzleyici: 

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT  

Dekan Yrd.   : Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

Diğer Kurul Üyeleri :

Murat BAYİZİT

 

Kaledonya Gıda Firması Yönetici

Erdoğan YILDIZ

 

Trilyebirlik Tarım Satış Kooperatifi Başkanı

Ali ÇELİK        

 

Gemlik Ziraat Odası Başkanı

Zeynep PARSEKER

 

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Ömer CEYLAN

 

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Şükrü KÖSE     

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Uğur Nihan GÖNÜL

 

 

Mudanya Ziraat Odası

 

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ  

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri : 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Murat ZENCİRKIRAN (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Nilüfer SEYİDOĞLU AKDENİZ

Doç. Dr. Elvan ENDER ALTAY

Doç. Dr. Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN

Anabilim Dalı Başkanının Önerdiği Öğretim Elemanları:

Araş. Gör. Dr. Osman ZEYBEK

Araş. Gör. Gamze ALTUN

 

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

İzleyici: 

Dekan  : Prof. Dr. İlhan TURGUT  

Dekan Yrd.   : Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ 

 Diğer Kurul Üyeleri :

Necla YÖRÜKLÜ

 

Peyzaj Mimarlığı Odası Bursa Şube Başkanı

Neşe YÜCESOY-

 

Kamu Temsilcisi-Bursa Büyükşehir Belediyesi

Mustafa ATICI 

 

 

 

Özel Sektör Temsilcisi-Mayıs Peyzaj

 

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri : 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. İlhan TURGUT  

Prof. Dr. Köksal YAĞDI

Prof. Dr. Nazan DAĞÜSTÜ  Prof. Dr. Murat ERMAN

Prof. Dr. Uğur BİLGİLİ 

Prof. Dr. Ayşen UZUN

Prof. Dr. Mehmet SİNCİK 

Prof. Dr. Abdullah KARASU

Prof. Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI

Doç. Dr. Oya KAÇAR 

Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ

Anabilim Dalı Başkanının Önerdiği Öğretim Elemanı:

Araş. Gör. Perihan Ceren ÖZER

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

İzleyici: 

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT   Dekan Yrd.   : Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

Diğer Kurul Üyeleri :

Dr. Fevzi  ÇAKMAK                                     BUÜ Ziraat Fakültesi 

Dr. Nazan ÇÖPLÜ - Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Zir. Yük. Müh. Mehmet KÜÇÜKBAYRAM   Güncel Ziraat

Zir. Müh. Abdullah DEMİR                             May Agro Tohumculuk San.Tic.A.Ş.

Zir. Müh. Cengiz ASLANDOĞDU                  ARC Tarım Zir. Yük. Müh. Duran ZARARSIZ                  Agromar A.Ş.

Zir. Müh. Selçuk ORUÇ                                  Bursa Tarım

Zir. Yük. Müh. Mehmet ŞERİKOĞLU           Bursa İl Tarım ve Orman Müd. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağ. Şub.

Zir. Yük. Müh. Ergün DOĞANGÜZEL -        United Genetics Seeds Co.

Zir. Yük. Müh. Özkan SARIOĞLU -              Bursa Merkez OSGB   

 

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri : 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cumhur AYDINALP (Kurul Başkanı )   

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Haluk BAŞAR

Prof. Dr. Ertuğrul AKSOY

Prof. Dr. Murat Ali TURAN 

Prof. Dr. Hakan ÇELİK

Prof. Dr. Barış Bülent AŞIK 

Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY

Dr. Öğr. Üyesi Serhat GÜREL

Doç.Dr. Rifat AKIŞ

Anabilim Dalı Başkanının Önerdiği Öğretim Elemanları:

-

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

İzleyici: 

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT   Dekan Yrd.   : Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ   Diğer Kurul Üyeleri :

Dr. Fevzi ÇAKMAK      

ZMO Bursa Şube Başkanı                      

Öğr. Gör. Şaban UYAR

U.Ü. Sosyal Bil. M.Y.O. Tema Tems. Toprak Koruma Kurulu Üyesi

Fuat KALKAN              

Gübretaş Ankara Bölge Müdürü             

Alper MEDETOĞLU 

Suçet Mühendislik Dan. İnş. Ltd.- Bursa (Toprak Etüd ve Haritalama)

Veli KOÇ                      

Nev Tohum-Bursa

Gökhan ALTUN                        SGA Mühendislik          

Oğuz OKUMUŞ                        Okumuş Tarım Gıda Gaz San. Tic. Ltd. Şti.

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ  BÖLÜMÜ 

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri : 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR  (Kurul Başkanı ) 

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU

Prof. Dr. Vildan UYLAŞER 

Prof. Dr. Ozan GÜRBÜZ

Prof. Dr. Tülay ÖZCAN 

Prof. Dr. C. Ece TAMER 

Prof. Dr. Yasemin ŞAHAN

Prof. Dr. Lütfiye YILMAZ ERSAN

Prof. Dr. Nihal TÜRKMEN EROL 

Prof. Dr. Bige İNCEDAYI 

Prof. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY

Prof. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT

Prof. Dr. Ayşegül KUMRAL 

Doç. Dr. Senem SUNA

Doç. Dr. Senem BEŞTEPE KAMİLOĞLU 

Doç. Dr. Gülşah ÖZCAN SİNİR 

Doç. Dr. Perihan YOLCI ÖMEROĞLU

Anabilim Dalı Başkanlarının Önerdiği Öğretim Elemanı: 

Araş. Gör. Ertürk BEKAR

Araş. Gör. Özüm ÖZOĞLU

Araş. Gör. Taha Turgut ÜNAL

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

İzleyici: 

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT   Dekan Yrd.   : Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

Diğer Kurul Üyeleri :

Serkan DURMUŞ                    Bursa Gıda Mühendisleri Odası Başkanı (Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan bir temsilci)  

Dr. Fevzi ÇAKMAK               Bursa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı (Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan bir temsilci)

Hamit AYGÜL                        Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir temsilci)

Yıldıray İSTANBULLU         Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Tarım ve Köyişleri Bak. Gıda Araş. Enstitüsünden bir temsilci)

 

Sümer SONGUR           

Hastavuk A.Ş. Genel Müdür Yrd. 

(Hayvansal  orijinli   gıda   (Et,   süt   ve   yumurta)   üretimi       yapan   ve   bünyesinde   gıda mühendis(ler)i çalıştıran özel   teşebbüslerden bir temsilci)

Özkan KAMİLOĞLU     

(Mevsim Gıda A.Ş.)

(Bitkisel orijinli gıda (Konserve, salça, meyve suyu, unlu mamüller) üretimi yapan ve bünyesinde gıda mühendis(ler)i çalıştıran özel teşebbüslerden bir temsilci)

Özkan VATANSEVER   

MARTAŞ Yemek ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.

(Bünyesinde gıda mühendis(ler)i çalıştıran yemek üreten özel sanayi kuruluşlarından bir temsilci) 

 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri : 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ali Osman DEMİR

Prof. Dr. Kemal Sulhi GÜNDOĞDU

Prof. Dr. Ali VARDAR

Prof. Dr. Halil ÜNAL 

Prof. Dr. Erkan YASLIOĞLU

Prof. Dr. Selçuk ARSLAN 

Prof. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

Prof. Dr. Ş. Tülin AKKAYA ASLAN 

Prof. Dr. Hayrettin KUŞÇU

Prof. Dr. Nazmi İZLİ

Prof. Dr. İlker KILIÇ

Prof. Dr. Ferhat KURTULMUŞ

Prof. Dr. B. Nazmi CANDOĞAN

Prof. Dr. İlknur ALİBAŞ

Doç. Dr. Müge KİRMİKİL

Doç. Dr. Onur TAŞKIN

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet POLAT

Anabilim Dalı Başkanlarının Önerdiği Öğretim Elemanı: 

Araş.Gör. Büşra YAYLI

Araş.Gör. Merve KÜÇÜK

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

İzleyici: 

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT   Dekan Yrd.   : Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

Diğer Kurul Üyeleri :

Murat ALKAN           Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Temsilcisi-STK Temsilen

Taner GÜLER              Bursa Teknik Üniversitesi-Strateji Geliştirme Müdürü-Kamu Sek.Tem.

Atalay ÇETİN              Fimaks Makine A.Ş.- Özel Sektörü Temsilen

Erdoğan YÜKSEL        Yüksan Tarım Makinaları Sanayi- Özel Sektörü Temsilen

Mehmet KARAL          Tarımak Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Özel Sektörü Temsilen

Alper MEDETOĞLU Suçed Mühendislik Danış. İnş.Gıda Tarım San.Tic.Ltd.Şti.-Özel Sek.Tem. Korhan FIRTINA    Fırtına İnşaat Ltd. Şti.-Özel Sektörü Temsilen

 

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri : 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İbrahim AK (Kurul Başkanı ) 

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU  

Prof. Dr. İsmail FİLYA

Prof. Dr. Cengiz ELMACI  

Prof. Dr. Aydın İPEK

Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK

Prof. Dr. Yasemin ÖNER

Prof. Dr. Önder CANBOLAT

Prof. Dr. Ekin SUCU 

Prof. Dr. Serdar DURU 

Prof. Dr. Bilgehan YILMAZ DİKMEN

Doç. Dr. Arda SÖZCÜ 

Doç. Dr. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ 

Doç. Dr. Nurcan KARSLIOĞLU KARA

Anabilim Dalı Başkanlarının Önerdiği Öğretim Elemanı: 

Araş. Gör. Dr. Süleyman Can BAYCAN

Araş. Gör. Dr. Ömer ŞENGÜL

Araş. Gör. Merve GÜNDÜZ

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  

İzleyici: 

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT   Dekan Yrd.   : Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ 

 Diğer Kurul Üyeleri :

Dr. Fevzi ÇAKMAK                   

ZMO Bursa Şubesi Temsilcisi-Meslek Örgütü 

Zir.Müh. Hamit AYGÜL             

Bursa İl Tarım ve Orman Müd. Tem.-Kamu

Zir.Yük.Müh. Nermin SIĞIRCI 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şb. Md.-Kamu

Sencer SOLAKOĞLU               

FEYZ Hayvancılık- Sığırcılık Sektör Temsilcisi

Dilay ÇALIŞKANER                

Tarfaş- Sığırcılık Sektör Temsilcisi

Müjdat SEZER                           

Hastavuk- Kanatlı Sektörü Temsilcisi

Zir. Müh. Süleyman CENGİZ 

 Matlı-Yem Sektörü Temsilcisi               

İsmail ANIL                              

 STK- Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Temsilcisi

Yıldırım ORAN                         

 STK- Bursa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Temsilcisi           

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [16-Kas-2022 10:24]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Mar-2024 11:54]

İçerik Görüntüleme : [2.125]