Fakülte İşveren Danışma Kurulları

BUÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri :

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ümran ERTÜRK (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Erdoğan BARUT

Prof. Dr. M. Hakan ÖZER

Prof. Dr. Meryem İPEK

Prof. Dr. Cevriye MERT

Prof. Dr. Nuray AKBUDAK

Doç. Dr. Mehmet ÖZGÜR

Doç. Dr. Asuman CANSEV

Doç. Dr. Sevinç BAŞAY

Doç. Dr. Arif ATAK

 

Anabilim Dalı Başkanının Önerdiği Öğretim Elemanları:

Araş. Gör. Gamze GÜNDOĞDU

Araş. Gör. Eküle SÖNMEZ

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. Nuray AKBUDAK 

İzleyici:

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT 

Dekan Yrd.   : Prof. Dr. Nuray AKBUDAK              

 

Diğer Kurul Üyeleri :

Zir. Yük. Müh. Veli KOÇ                   - Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan bir temsilci  

                                                            (N.E.V Tohum Fide, Seracılık Tarım Ürünleri Ltd. Şti.) 

Zir. Yük. Müh. Erdem DURGUT       - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir temsilci

Hamdi ÇİFTÇİ                                    - MAY  Tohum- (Bitkisel orijinli ürünlerin üretildiği (tohumculuk, seracılık, meyve depolama üniteleri) ve bünyesinde mühendis(ler)i çalıştıran özel  teşebbüslerden bir temsilci

Kayhan YILDIRIM                            -Bambus Tarım-Fide Bank

Selçuk ORUÇ                                     -Bursa TARIM

 

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

 

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri :

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İ. Alper SUSURLUK (Kurul Başkanı )

 

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ö. Akgün KARABULUT

Prof. Dr. Ümit ARSLAN

Prof. Dr. Orkun Barış KOVANCI

Prof. Dr. N. Alper KUMRAL

Prof. Dr. Nimet Sema GENÇER

Doç. Dr. Himmet TEZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Kadir İLHAN

Dr. Öğr. Üyesi Hilal SUSURLUK

 

Anabilim Dalı Başkanlarının Önerdiği Öğretim Elemanları:

Araş. Gör. Yavuz Selim ŞAHİN

 

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. Nuray AKBUDAK 

 

İzleyici:

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT 

Dekan Yrd.   : Prof. Dr. Nuray AKBUDAK  

 

Diğer Kurul Üyeleri :

Gülden HAZARHUN             Özel Gıda Kontrol Analiz Laboratuvarı Müdürü

Mert DEMİREL                      Bitki Koruma’da Akıllı Teknolojiler Firması Genel Müdürü

Görkem ATEŞ                        Biyolojik Mücadele Firması Ortağı

Dr. Fevzi ÇAKMAK               Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah BURHAN                     Çevre Sağlığı Firması Müdürü

Özsen ZÜMRE                               Haskod Derneği Başkanı

Erdal ZÜMRE                         Çevre Sağlığı Firması Müdürü

Hakan SARI                           Bir Gıda Firmasında Uluslararası Direktör

 

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri :

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan VURAL (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Serkan GÜRLÜK

Prof. Dr. Sertaç DOKUZLU

Prof. Dr. Şule TURHAN

Prof. Dr. Tolga TİPİ

Doç. Dr. İ. Bülent GÜRBÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERDAL

Anabilim Dalı Başkanlarının Önerdiği Öğretim Elemanları:

Öğr. Gör. Mustafa AKSÜYEK

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. Nuray AKBUDAK 

İzleyici:

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT 

Dekan Yrd.   : Prof. Dr. Nuray AKBUDAK  

Diğer Kurul Üyeleri :

Murat BAYİZİT                      Kaledonya Gıda Firması Yönetici

Erdoğan YILDIZ                     Trilyebirlik Tarım Satış Kooperatifi Başkanı

Ali ÇELİK                              Gemlik Ziraat Odası Başkanı

Zeynep PARSEKER               Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Ömer CEYLAN                      Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Şükrü KÖSE                           Bursa Büyükşehir Belediyesi

Uğur Nihan GÖNÜL               Mudanya Ziraat Odası

 

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri :

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Murat ZENCİRKIRAN (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Nilüfer SEYİDOĞLU AKDENİZ

Doç. Dr. Elvan ENDER ALTAY

Doç. Dr. Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN

Anabilim Dalı Başkanının Önerdiği Öğretim Elemanları:

Araş. Gör. Dr. Osman ZEYBEK

Araş. Gör. Gamze ALTUN

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. Nuray AKBUDAK 

İzleyici:

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT 

Dekan Yrd.   : Prof. Dr. Nuray AKBUDAK  

Diğer Kurul Üyeleri :

Necla YÖRÜKLÜ                   Peyzaj Mimarlığı Odası Bursa Şube Başkanı

Neşe YÜCESOY-                   Kamu Temsilcisi-Bursa Büyükşehir Belediyesi

Mustafa ATICI                         Özel Sektör Temsilcisi-Mayıs Peyzaj

 

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri :

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A.Tanju GÖKSOY (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY

Prof. Dr. İlhan TURGUT 

Prof. Dr. Köksal YAĞDI

Prof. Dr. Nazan DAĞÜSTÜ

Prof. Dr. Murat ERMAN

Prof. Dr. Uğur BİLGİLİ

Prof. Dr. Ayşen UZUN

Prof. Dr. Mehmet SİNCİK

Prof. Dr. Abdullah KARASU

Prof. Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI

Doç. Dr. Oya KAÇAR

Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ

Anabilim Dalı Başkanının Önerdiği Öğretim Elemanı:

Araş. Gör. Perihan Ceren ÖZER

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. Nuray AKBUDAK 

İzleyici:

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT 

Dekan Yrd.   : Prof. Dr. Nuray AKBUDAK  

Diğer Kurul Üyeleri :

Dr. Fevzi  ÇAKMAK                                    BUÜ Ziraat Fakültesi

Zir. Yük. Müh. Mehmet KÜÇÜKBAYRAM   Güncel Ziraat

Zir. Müh. Abdullah DEMİR                           May Agro Tohumculuk San.Tic.A.Ş.

Zir. Müh. Cengiz ASLANDOĞDU                 ARC Tarım

Zir. Yük. Müh. Duran ZARARSIZ                  Agromar A.Ş.

Zir. Müh. Selçuk ORUÇ                                Bursa Tarım

Zir. Yük. Müh. Mehmet ŞERİKOĞLU           Bursa İl Tarım ve Orman Müd. Bitkisel Üretim ve Bit.Sağ. Şub.

 

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri :

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cumhur AYDINALP (Kurul Başkanı )  

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Haluk BAŞAR

Prof. Dr. Ertuğrul AKSOY

Prof. Dr. Murat Ali TURAN

Prof. Dr. Hakan ÇELİK

Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY

Prof. Dr. Barış Bülent AŞIK

Dr. Öğr. Üyesi Serhat GÜREL

Dr. Öğr. Üyesi Rifat AKIŞ

Anabilim Dalı Başkanının Önerdiği Öğretim Elemanları:

-

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. Nuray AKBUDAK 

İzleyici:

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT 

Dekan Yrd.   : Prof. Dr. Nuray AKBUDAK  

Diğer Kurul Üyeleri :

Dr. Fevzi ÇAKMAK               ZMO Bursa Şube Başkanı                 

Öğr. Gör. Şaban UYAR                      U.Ü. Sosyal Bil. M.Y.O. Tema Tems. Toprak Koruma Kurulu Üyesi

Fuat KALKAN                                   Gübretaş Ankara Bölge Müdürü        

Alper MEDETOĞLU              Suçet Mühendislik Dan. İnş. Ltd.- Bursa (Toprak Etüd ve Haritalama)

Veli KOÇ                                Nev Tohum-Bursa

Gökhan ALTUN                      SGA Mühendislik     

Oğuz OKUMUŞ                       Okumuş Tarım Gıda Gaz San. Tic. Ltd. Şti.

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ  BÖLÜMÜ

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri :

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR  (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU

Prof. Dr. Vildan UYLAŞER

Prof. Dr. Ozan GÜRBÜZ

Prof. Dr. Tülay ÖZCAN

Prof. Dr. C. Ece TAMER

Prof. Dr. Yasemin ŞAHAN

Prof. Dr. Lütfiye YILMAZ ERSAN

Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT

Doç. Dr. Nihal TÜRKMEN EROL

Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL

Prof. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY

Prof. Dr. Bige İNCEDAYI

Doç. Dr. Senem SUNA

Doç. Dr. Senem BEŞTEPE KAMİLOĞLU

Doç. Dr. Gülşah ÖZCAN SİNİR

Doç. Dr. Perihan YOLCI ÖMEROĞLU

Anabilim Dalı Başkanlarının Önerdiği Öğretim Elemanı:

Araş. Gör. Ertürk BEKAR

Araş. Gör. Özüm ÖZOĞLU

Araş. Gör. Taha Turgut ÜNAL

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. Nuray AKBUDAK 

İzleyici:

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT 

Dekan Yrd.   : Prof. Dr. Nuray AKBUDAK  

Diğer Kurul Üyeleri :

Serkan DURMUŞ                   Bursa Gıda Mühendisleri Odası Başkanı

             (Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan bir temsilci) 

Dr. Fevzi ÇAKMAK               Bursa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

(Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan bir temsilci)

Hamit AYGÜL                                   Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

                                                     (Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir temsilci)

Yıldıray İSTANBULLU            Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü

Tarım ve Köyişleri Bak. Gıda Araş. Enstitüsünden bir temsilci)

Sümer SONGUR                     Hastavuk A.Ş. Genel Müdür Yrd.

(Hayvansal  orijinli   gıda   (Et,   süt   ve   yumurta)   üretimi    

 yapan   ve   bünyesinde   gıda mühendis(ler)i çalıştıran özel

 teşebbüslerden bir temsilci)

Özkan KAMİLOĞLU             (Mevsim Gıda A.Ş.)

(Bitkisel orijinli gıda (Konserve, salça, meyve suyu, unlu mamüller) üretimi yapan ve bünyesinde gıda mühendis(ler)i çalıştıran özel teşebbüslerden bir temsilci)

Özkan VATANSEVER        MARTAŞ Yemek ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.

(Bünyesinde gıda mühendis(ler)i çalıştıran yemek üreten özel sanayi kuruluşlarından bir temsilci)

 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri :

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ali Osman DEMİR

Prof. Dr. Kemal Sulhi GÜNDOĞDU

Prof. Dr. Ali VARDAR

Prof. Dr. Halil ÜNAL

Prof. Dr. Erkan YASLIOĞLU

Prof. Dr. Selçuk ARSLAN

Prof. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

Prof. Dr. Ş. Tülin AKKAYA ASLAN

Prof. Dr. Hayrettin KUŞÇU

Prof. Dr. Nazmi İZLİ

Prof. Dr. İlker KILIÇ

Prof. Dr. Ferhat KURTULMUŞ

Prof. Dr. B. Nazmi CANDOĞAN

Prof. Dr. İlknur ALİBAŞ

Doç. Dr. Müge KİRMİKİL

Doç. Dr. Onur TAŞKIN

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ERDOĞAN

Anabilim Dalı Başkanlarının Önerdiği Öğretim Elemanı:

Araş.Gör. Seyit UĞUZ

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. Nuray AKBUDAK 

İzleyici:

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT 

Dekan Yrd.   : Prof. Dr. Nuray AKBUDAK  

Diğer Kurul Üyeleri :

Murat ALKAN            Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Temsilcisi- Kamu Sek. Temsilen

Taner GÜLER                         Bursa Teknik Üniversitesi-Strateji Geliştirme Müdürü-Kamu Sek.Tem.

Atalay ÇETİN            Fimaks Makine A.Ş.- Özel Sektörü Temsilen

Erdoğan YÜKSEL       Yüksan Tarım Makinaları Sanayi- Özel Sektörü Temsilen

Mehmet KARAL         Tarımak Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Özel Sektörü Temsilen

Alper MEDETOĞLU  Suçed Mühendislik Danış. İnş.Gıda Tarım San.Tic.Ltd.Şti.-Özel Sek.Tem.

Korhan FIRTINA        Fırtına İnşaat Ltd. Şti.-Özel Sektörü Temsilen

 

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri :

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İbrahim AK (Kurul Başkanı )

Bölüm Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU 

Prof. Dr. İsmail FİLYA

Prof. Dr. Cengiz ELMACI 

Prof. Dr. Aydın İPEK

Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK

Prof. Dr. Hasan ÜLKER

Prof. Dr. Yasemin ÖNER

Prof. Dr. Önder CANBOLAT

Prof. Dr. Ekin SUCU

Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ DİKMEN

Doç. Dr. Serdar DURU

Doç. Dr. Arda SÖZCÜ

Doç. Dr. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KARSLIOĞLU KARA

Anabilim Dalı Başkanlarının Önerdiği Öğretim Elemanı:

Araş. Gör. Dr. Süleyman Can BAYCAN

Araş. Gör. Dr. Ömer ŞENGÜL

Araş. Gör. Merve GÜNDÜZ

Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. Nuray AKBUDAK 

İzleyici:

Dekan           : Prof. Dr. İlhan TURGUT 

Dekan Yrd.   : Prof. Dr. Nuray AKBUDAK  

Diğer Kurul Üyeleri :

Dr. Fevzi ÇAKMAK                          ZMO Bursa Şubesi Temsilcisi-Meslek Örgütü           

Zir.Müh. Hamit AYGÜL                     Bursa İl Tarım ve Orman Müd. Tem.-Kamu

Zir.Yük.Müh. Nermin SIĞIRCI             Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şb. Md.-Kamu

Sencer SOLAKOĞLU                        FEYZ Hayvancılık- Sığırcılık Sektör Temsilcisi

Dilay ÇALIŞKANER                          Tarfaş- Sığırcılık Sektör Temsilcisi

Müjdat SEZER                                               Hastavuk- Kanatlı Sektörü Temsilcisi

Zir. Müh. Süleyman CENGİZ             Matlı-Yem Sektörü Temsilcisi                      

İsmail ANIL                                       STK- Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Temsilcisi

Yıldırım ORAN                                  STK- Bursa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Temsilcisi      

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [16-Kas-2022 10:24]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [25-Eki-2023 11:21]

İçerik Görüntüleme : [1.428]