FAKÜLTEMİZ STAJ DUYURUSU
 FAKÜLTEMİZ STAJ DUYURUSU

 

FAKÜLTEMİZ STAJ DUYURUSU

 

4. Yarıyıl Stajı

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)” salgını nedeniyle, Fakültemiz öğrencileri; dördüncü yarıyıldan (2.Sınıf) sonra TUAM’da yaptıkları 10 işgünü (Peyzaj Mimarlığı Bölümü hariç) stajlarından “staj yerinde gerekli sağlık tedbirlerinin tam alınamama endişesiyle” sadece 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde geçerli olmak üzere MUAF sayılacaklardır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri; dördüncü yarıyıldan (2.Sınıf) sonra TUAM’da yaptıkları 5 işgünü ve TUAM stajı sonrası aynı dönemde yapmak zorunda oldukları 20 işgünü fidanlık stajlarından yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı MUAF sayılacaklardır.

 

6.Yarıyıl Stajı

Korana virüs hastalığı (COVİD-19) salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde 6. yarıyıl (Bölüme yönelik) stajını yapacak Fakültemiz öğrencileri:

Staj evraklarını Bölüm Staj Komisyonu ve Fakültemizce onaylanmak üzere (Staj Başvuru Formu ve Staj İşyeri Belgesi) staj başlama tarihinden en az 15 iş günü öncesinde aşağıda belirtilen bölümünüze ait e-posta adresine göndermelidirler. Bölüm ve Fakültemiz Dekanlığı tarafından onaylanan staj evrakları öğrencilerimize e-posta yolu ile gönderilecektir. 

Daha önce staj evraklarını hazırlayarak Fakültemize başvuru yapan öğrencilerin (değişiklik söz konusu değilse) ikinci kez evrak hazırlamasına gerek bulunmamaktadır.

Fakülte dışında staj yapacak öğrenciler, 50-60 sayfalık A4 boyutunda bir defteri staj defteri olarak kullanabilirler. Web sayfamızda defterin ilk sayfalarına yapıştırmak için hazırlanan içeriği çıktı alarak kullanmalıdırlar. Staj defteri iç kapağına ulaşmak için tıklayınız.

2019-2020 Eğitim Öğretim  Yılı yaz öğretimi kapsamında staj yapacak öğrencilerimiz;  staj (Staj 2) eğitimlerini kamu ve özel sektör kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda (enstitü, fabrika, sera vb.) yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan eğitim yolu ile proje, ödev vb. şekilde akademik birimlerde tamamlayabilirler.

Staj eğitimlerini kamu ve özel sektör kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda (enstitü, fabrika, sera  vb.) yapacak öğrenciler için staj akış şeması …. tıklayınız.

Staj eğitimlerini dijital imkanlarla uzaktan eğitim yolu ile proje, ödev vb. şekilde akademik birimlerde yapacak öğrenciler dilekçelerini bölümlerde görevli Öğretim Elemanı e-posta adreslerine 25.06.2020 Perşembe akşamına kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Staj eğitimlerini dijital imkanlarla uzaktan eğitim yolu ile proje, ödev vb. şekilde akademik birimlerde yapacak öğrenciler için doldurmaları gereken dilekçe örneği …. tıklayınız.

Daha önce başvuru yaparak Staj eğitimlerini kamu ve özel sektör kapsamındaki kurum ve kuruluşlar da (enstitü, fabrika, sera vb.) yapacak ve tüm süreçleri tamamlayan öğrenciler; belirtilen tarihte stajlarına başlayabilirler. 

Fakültemizde staj yapacak öğrenciler, defterlerini fakültemizden temin edeceklerdir.  

Fakültemizde staj yapacak öğrenciler için başlama tarihi daha sonra duyurulacaktır.

 

 

Ziraat Fakültesi Bölümleri Staj Sorumlusu Öğretim Elemanı Listesi

 

Bölüm

Ad-Soyad

İletişim No

E-Posta

Bahçe Bitkileri

Doç.Dr.Asuman  Cansev Araş.Gör.Eküle  SÖNMEZ

02242941641

02242941477

auslu@uludag.edu.tr ekulesonmez@uludag.edu.tr

Bitki Koruma

Doç.Dr.Sema   GENCER

02242941574

nsgencer@uludag.edu.tr

Biyosistem Mühendisliği

Doç.Dr.Müge KİRMİKİL Araş.Gör.Dr.Aslı AYHAN ARSLAN

02242941623 02242941609

müge@uludag.edu.tr aayhan@uludag.edu.tr

Gıda Mühendisliği

Doç.Dr.Sine ÖZMEN TOĞAY

Araş.Gör.Özüm ÖZOĞLU

02242941629

02242941509

sinetogay@uludag.edu.tr ozoglu@uludag.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı

Doç.Dr.Aysun ÇELİK ÇANGA

02242941636

aysuncelik@uludag.edu.tr

Tarım Ekonomisi

Öğr.Gör.Mustafa  AKSÜYEK

02242941593

maksuyek@uludag.edu.tr

Tarla Bitkileri

Araş.Gör.Ceren ÖZER

02242941529

cerenbastas@uludag.edu.tr

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Dr.Öğr.Üyesi.Serhat  GÜREL

02242941545

sgurel@uludag.edu.tr

Zootekni

Araş.Gör.Süleyman Can BAYCAN

05427391202

scbaycan@uludag.edu.tr

 

 

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [23-May-2020]

Haber Görüntüleme : [3.770]