.
 .

               

            TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri destekleme programı 2023 yılı 2.

  Dönem çağrısı kapsamında fakültemizden 1’i Bahçe Bitkileri, 4’ü Biyosistem Mühendisliği, 6’sı Gıda

  Mühendisliği ve 1’i Zootekni Bölümü’nden olmak üzere toplam 12 adet proje destek hakkı kazanmıştır.

     Proje destek hakkı kazanan öğrencilerimizi ve danışmanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

                                                                                                                   Prof. Dr. İlhan TURGUT

                                                                                                                                              Dekan

TUBİTAK 2209 A- 2023 2. Dönem Sonuçları

Projede yer alan öğrenciler

Danışman adı

Projenin adı

Bölüm

Ali Rıza KAYA

Yunus Emre ÇETİN

Fatime ELÇİBOĞA

Prof. Dr. Tülay ÖZCAN

Probiyotik Bakterilerin Soğuk Stres Toleranslarının Dondurulmuş Süt Matriksinde Araştırılması

Gıda Mühendisliği

Hayriye YELBEY

 

 

Prof. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT

Arthrospira (Spirulina) Platensis Mikroalginin Antioksidan Bileşen ve Pigmentlerinin Ekstraksiyonu İçin Sürekli ve Darbeli Ultrases Önişlemi ve Organik Çözücüler ile Suyun İkili Karışımının Etkisinin İncelenmesi

Gıda Mühendisliği

Sevgi ARIK

Zilan YILDIZ

 

Prof. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT

Dunaliella Salina Mikroalginden Biyoaktif Bileşenlerin Ekstraksiyonu Üzerine Farklı Teknik ve Çözgenlerin Etkisinin İncelenmesi

Gıda Mühendisliği

 

Feyza DURMAZ

Senanur KOCA

Sümeyye DUBAN

Prof. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT

Spirulina (Arthrospira) Platensis, Chlorella Vulgaris ve Dunaliella Salina Mikroalglerinden Antioksidan Bileşen ile Pigment Ekstraksiyonu Üzerine Teknik ve Metanol Konsantrasyonunun Etkisi

Gıda Mühendisliği

İmtisal ULUSOY

 

Prof. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT

Sürekli ve Darbeli Ultrases Uygulaması, Etanol Konsantrasyonu ile Asitlendirmenin Chlorella Vulgaris Mikroalginden Biyoaktif Bileşen ve Pigment Ekstraksiyonu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Gıda Mühendisliği

Berna ÇETİN

 

Doç. Dr. Perihan YOLCI ÖMEROĞLU

Farklı İnfüzyon Koşullarının Gilaburu Meyvesinin Biyoaktif Bileşenlerinin Biyoerişilebilirliğine Etkisinin Araştırılması

Gıda Mühendisliği

Rıfat Temiz

Ahmet Hakan Yılmaz

 

Prof. Dr. İlker KILIÇ

 

Broyler Kümeslerinde Kullanılmış Altlık Materyali Ve Gübreden Kaynaklanan Amonyak Gazının Uv-a ve Uv-c Fotokaliz İşlemi ile Arıtılması ve Bunun İçin Bir Arıtım Sistemi Tasarımı

Biyosistem

Mühendisliği

Mustafa Halit Hurşitoğulları

Ali Miraç Oral

 

Prof. Dr. İlker KILIÇ

 

Kirletici Gaz Emisyonlarının Biyofiltreler ile Giderilmesinde Farklı Malzemelerin Biyofiltre Materyali Olarak Kullanılma Olanakları ve Arıtım Verimliliklerinin Belirlenmesi

Biyosistem

Mühendisliği

Melike Gökce

Hilal Kocabey

Efe Batuhan Yılmaz

Ömer Batuhan Şimşek

Prof. Dr. İlknur ALİBAŞ

 

Kentsel Tarıma Uygun Nft Tip Hidroponik Sistemin Tasarımı ve İmalatı

Biyosistem

Mühendisliği

Aslı Miray Yalılı

Fatma Alpay

 

Araş. Gör. Büşra YAYLI

 

Bazı Gıda Atıklarının (Fındık kabuğu, Çay Atığı ve Kahve posası) Hayvan Gübresine İlavesinde Sera Gazı Konsantrasyonları Üzerine Etkisi

Biyosistem

Mühendisliği

Hilal TAŞ

Prof. Dr. Önder CANBOLAT

Farklı kuru maddede silolanan nar posasının (Punica granatum) silaj fermantasyonu ve yem değeri özeliklerinin araştırılması

 

Zootekni

Ahmet Sefa İPEK

Arş. Gör. Gamze GÜNDOĞDU

Yıldız (Çalısı Pittosporum) ve Taflan (Euontmus Japonicus Arepictus) Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Ortamların Etkisi

Bahçe Bitkileri

              

Tubitak 2209 A- 2023 1. Dönem Sonuçları

Projede yer alan öğrenciler

Danışman adı

Projenin adı

Bölüm

Elif CEREN KAYA

Doç. Dr. Perihan YOLCI ÖMEROĞLU

Karabaşotu (Lavandula Stoechas L.) Reçelinin Fiziko-kimyasal, Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi Ve İn Vitro Biyoerişilebilirliğinin Araştırılması

Gıda Mühendisliği

Büşra GÜNSOY

 

Doç. Dr. Perihan YOLCI ÖMEROĞLU

Vegan Bazlı Meyveli Atom İçeceğinin Geliştirilmesi Ve Farklı Matrikslerin Fenolik Biyoerişilebilirliğine Etkisi

Gıda Mühendisliği

Nermine KOÇ

 

Araş. Gör. Dr. Seyit UĞUZ

 

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sıvı Gübrenin Mikroalgler ile Arıtılmasında Fotobiyoreaktör Sistem Tasarımı

Biyosistem

Mühendisliği

 

  

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [04-Nis-2024]

Haber Görüntüleme : [452]