İç Kontrol Sistemi

 

1) İÇ KONTROL SİSTEMİ NEDİR?

İç denetim; kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir. İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyetlerini kapsayan tüm kontrolleri ifade eder. Her kurumun iç kontrol sistemi aynı değildir. Kurumlar ve kontrolleri; organizasyon yapısına, kurum kültürüne ve yönetim felsefesine göre farklılaşır.

2) İÇ KONTROLÜN AMACI NEDİR?

1. Faaliyetlerin etkin ve verimli olması (Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.)
2. Mali Raporların Güvenilirliği (Mali raporların güvenilirliği, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi konuları içerir.)
3. Yürürlükteki mevzuata uyum (Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun yürüttüğü faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları içerir.)
4. Varlıkların korunması (Varlıkların korunması ise kurumun sahip olduğu tüm varlıkların güvence altına alınmasını içerir.)

3.İÇ KONTROLÜN YASAL DAYANAKLARI

4. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

1. Kontrol ortamı standartları
- Etik değerler ve dürüstlük.
- Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
- Personelin yeterliliği ve performansı
- Yetki devri
2. Risk değerlendirme standartları
- Planlama ve programlama
- Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
3. Kontrol faaliyetleri standartları
- Kontrol stratejileri ve yöntemleri
- Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
- Görevler ayrılığı
- Hiyerarşik kontroller
- Faaliyetlerin sürekliliği
- Bilgi sistemleri kontrolleri
4. Bilgi ve iletişim standartları
- Bilgi ve iletişim
- Raporlama
- Kayıt ve dosyalama sistemi
- Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
5. İzleme standartları
- İç kontrolün değerlendirilmesi
- İç denetim

5) İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR

İç Kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenir. İdareciler iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar. Kurumun tüm personeli görevlerini yerine getirirken belirli faaliyetlerin yerine getirilmesini amaçlar. Bu faaliyetler birimin diğer faaliyetleri ile birleşerek birim hedeflerine, birim hedefleri de bir bütün olarak kurum hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Kurumun her seviyesinde görev alan çalışanlar, iç kontrol sisteminde kullanılacak bilgileri üretir, kontrolleri etkileyen faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle tüm çalışanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur.
- Üst Yönetici (Rektör)
- Harcama Birimleri
- Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)
- İç Denetim Birimi

6) İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLAN ÇALIŞMA EKİBİ LİSTESİ

AD-SOYAD
TELEFON
E-POSTA
Prof.Dr. İsmail GÜLER 0 224 294 26 56 (61001) iguler@uludag.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Mehmet DOĞAN 0 224 294 26 56 (61007) dmehmet@uludag.edu.tr
Öğr.Gör. Nursel ÇETİNKAYA 0 224 294 26 56 (61008) ncetinkaya@uludag.edu.tr
Zeki YÜZÜKIRMIZI (Yüksekokul Sekreteri) 0 224 294 26 56 (61006) zekiy@uludag.edu.tr
Feyza AKINCI (Şef) 0 224 294 26 56 (61016) feyza@uludag.edu.tr

 

7) PERSONEL VERİ GİRİŞ YETKİ LİSTESİ

AD-SOYAD
UNVANI
OTOMASYON/YETKİLER
İsmail GÜLER Prof.Dr. (Müdür) UDOS; görme, onaylama
MYS; görme, onaylama
KBS; görme, onaylama
Stratejik Plan Otomasyonu; görme, yazma, onaylama
Mehmet DOĞAN Öğretim Görevlisi (Müdür Yardımcısı) UDOS; okuma, yazma ve onaylama
Web Sayfası; duyuru, design, güncelleme
Nursel ÇETİNKAYA Öğretim Görevlisi (Müdür Yardımcısı) UDOS; okuma, yazma ve onaylama
Web Sayfası; duyuru, design, güncelleme
Zeki YÜZÜKIRMIZI Yüksekokul Sekreteri E-bütçe
MYS; görme, onaylama
KBS; görme, onaylama
Öğrenci ve Personel Otomasyonu; okuma, yazma, onaylama
UDOS; birim amiri (okuma ve onaylama)
Feyza AKINCI  Şef Personel Otomasyonu
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)
Mustafa ÇABUK İdari Personel Öğrenci Otomasyonu
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)
Sibel KARGIN İdari Personel E-bütçe; okuma, yazma
DMİS; görme, yazma
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)
Nazlı KÖSEOĞLU İdari Personel MYS; okuma,yazma ve onaylama
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)
DMİS; yazma, onaylama
Belgin PALABIYIK İdari Personel Öğrenci Otomasyonu
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)
Sevim ŞAHİN İdari Personel Web Sayfası; duyuru, design, güncelleme
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)
Büşra ULUĞ İdari Personel MYS; okuma,yazma ve onaylama
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)
KBS; yazma, okuma, onaylama

 

8) GÖREV TANIMLARI

 

9) ORGANİSAZYON ŞEMASI

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [24-Ara-2020 11:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [16-Kas-2023 11:29]

İçerik Görüntüleme : [2.826]