BAP Yönergesi ve Taslak Halindeki Uygulama Esasları Kılavuzu Yayınlandı

Değerli Akademisyenlerimiz,

Üniversitemizin desteklediği bilimsel araştırma projelerinin mevzuatında değişiklik yapmak adına başlattığımız çalışmaların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede, Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 14 Ekim 2020 tarihli Senato toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yeni yönergeye bağlı olarak işlev görecek olan ve BAP projelerinin tüm süreçlerinin ayrıntılı olarak tarif edildiği Uygulama Esasları Kılavuzu da tamamlanmıştır. Bilginiz için Yönergeyi, görüş ve önerileriniz için Kılavuzu ekte bulabilirsiniz.

Mevzuat çalışmaları ile eş zamanlı olarak otomasyon sistemleri de güncellenmiştir. Bu çerçevede BAPSİS (https://bapsis.uludag.edu.tr/), AVESİS (https://avesis.uludag.edu.tr/) ve DAPSİS (https://dapsis.uludag.edu.tr/) adlı üç yazılım üniversitemize kazandırılmıştır.

BAPSİS; BAP projelerindeki akademik, idari ve mali tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesine olanak veren yazılımdır. Yeni yönergemizin yürürlüğe girmesiyle birlikte, BAP projelerinin tüm işlemleri BAPSİS üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Yürütülmekte olan mevcut projeler de buna dâhildir. BAPSİS’in sistemsel uyarlamaları tamamlanmak üzeredir ve çok yakında üniversiteye açılacaktır.

AVESİS; akademik envanterin oluşturulması, araştırmacılar için kişisel web sayfaları sunulması ve anlık veya dönemsel faaliyet raporları ve istatistiksel bilgilerin üretilmesi gibi amaçlara hizmet eden yazılımdır. AVESİS ile ilgili bir duyuru ayrıca yayımlanacaktır.

DAPSİS; dış kaynaklı projelerin envanterinin oluşturulması, izlenmesi ve süreçlerinin yürütülmesi için geliştirilmiş yazılımdır. Yapılandırma süreçlerinin devam etmesi nedeniyle DAPSİS’e kısa bir süre için giriş yapılamayacaktır.   

Tüm bu çalışmalarımızın birlikte faaliyete geçirilmesinden hemen önce, üniversitemiz akademisyenlerinin geri bildirimlerinin alınmasının faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Bu kapsamda, ekte yer alan Uygulama Esasları Kılavuzu hakkındaki görüş ve önerilerinizi 23 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar ulubap@uludag.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. Geri bildirimleriniz hem ilgili mevzuat hem de yeni otomasyon yazılımlarına uygunluk çerçevesinde dikkate alınarak Uygulama Esasları Kılavuzuna son hali verilecektir.

İlginiz, sabrınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Mehmet Cansev

BAP Koordinatörü

UYGULAMA ESASLARI KILAVUZU için tıklayınız.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ için tıklayınız.

Soyal-Payaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [19-Eki-2020]

Duyuru Görüntüleme : 3.832 - 0