EK SINAVLAR HAKKINDA DUYURU

EK SINAVLAR HAKKINDA DUYURU

Ek Sınav Hakkı ile Mezun olabilecek durumda olan öğrencilerimizin, ek sınav başvurusunda bulunabilmeleri için Ek sınav başvuru formunu doldurularak, vetogis@uludag.edu.tr adresine başvuruları gerekmektedir.

Ek Sınav Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2020 - 1 Temmuz 2020

Ek Sınav Tarihi: 7 Temmuz 2020 (sınavlar e-sınav olarak yapılacaktır)

 

Ek Sınav Başvuru Formu için tıklayınız...

 

Ek sınav hakkı talep edecek öğrencilerimiz aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

BUÜ Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:

a) (Değişik:RG-6/7/2015-29408) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alanveya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.

b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu 2.00’ye yükseltmeleri için (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları kredili en çok iki ders için ek sınav hakkı verilir.

Bu maddede belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [01-Tem-2020 10:49]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [01-Tem-2020 10:50]

Duyuru Görüntüleme : [480]