SURİYELİ GÖÇMEN KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
 SURİYELİ GÖÇMEN KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Göçmen Kadın ve Ailelerinin Sağlık, Eğitim, Ekonomi ve Uyum Konusunda Güçlendirilmesi Projesi: Bursa İli Örneği “GÜÇLÜ GÖÇMEN KADIN, GÜÇLÜ GÖÇMEN AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM VE UYUM”

Çalışmada12 haftalık “Göçmen Kadınların Güçlendirilmesi Eğitim Programı” uygulanacaktır. Bağımsız değişkenler eğitim programı, çocuğun cinsiyeti, çocuk sayısı, annenin eğitim durumu ve çocuğun yaşı olarak belirlenmiştir.

240 deney, 240 kontrol olmak üzere toplam 480 kadının araştırmanın örneklemini oluşturması düşünülmektedir.  Araştırma kapsamına alınan kadınların kendi dilinde okuma yazma bilmesi, son üç yılda Türkiye’ye gelmiş olması, daha önce herhangi bir eğitime katılmış olmaması ve 0-9 yaş arası çocuğunun olması ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda her dönem 0-6 yaş çocuğu olan 30 kadın ve 6-9 yaş çocuğu olan 30 kadın olmak üzere toplam 60 kadın proje kapsamında verilecek eğitimleri alacaklardır. Dolayısıyla iki yıl boyunca dört dönem eğitim verildiğinden 240 Suriyeli kadına deney grubunda eğitim verilecektir. Bu bağlamda 240 deney grubunda, 240 kontrol grubunda olmak üzere toplam 480 Suriyeli kadının proje kapsamına alınması sağlanmış olacaktır. 

Proje kapsamında hedef kitleye bu hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla eğitim modülleri oluşturulacak ve bu modüllerin dört dönem ve her dönem 12 hafta olmak üzere düzenli bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. Modüllerin ana konuları aşağıda verilmeye çalışılmıştır:

1.         Çocuk gelişimi ve eğitimi

2.         Anne baba tutumları

3.         Anne çocuk ruh sağlığı

4.         Aile içi etkili iletişim

5.         Sosyal beceri gelişimini destekleme

6.         Çocukla oyun

7.         Aile içi şiddet, ihmal ve istismar

8.         Anne-çocuk sağlığı (çok sık rastlanan hastalıklar, sağlık sorunlarını önleme ve giderme)

9.         Sağlıklı beslenme

10.       Fiziksel aktivite ve sağlık

11.       Yeni doğan bakımı

12.       Tarımsal Üretim ve Ürün Değerlendirme

Suriyeli göçmen kadınların güçlendirilmesi projesi internet sayfası için tıklayınız.

*Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Koordinasyonu tarafından desteklenmektedir.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [18-Eki-2022]

Haber Görüntüleme : [564]