Mevzuatlar ve Yasal Düzenlemeler

MEVZUATLAR

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

 

ÜNİVERSİTEMİZCE HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Yönergesi

Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi

Kurumsal Risk Yönetim Strateji Belgesi

Yetki Belgesi (Yazışma Kuralları Yönergesi)

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [25-Mar-2021 13:58]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [25-Mar-2021 13:58]

İçerik Görüntüleme : [577]