Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuruları

 

Öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi hususuna ilişkin 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan kararı sonucunda Üniversitemiz Senatosu’nun 02 Şubat 2023 gün ve 2023-03 sayılı oturumunda alınan karar gereğince;

 1. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerdeki mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencilerine pedagojik formasyon eğitimi verilecektir.
 2. Pedagojik formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki programlarda “Öğretmenlik Uygulaması”  hariç dört ders 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında,    diğer dersler ise yaz öğretiminde seçmeli ders olarak açılacaktır.
 1. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda (yaz öğretimi ve ek sınavlara katılacaklar dahil) mezuniyet aşamasında olan son sınıf öğrencilerine yazılı olarak talep etmeleri durumunda seçmeli ders olarak açılacak  formasyon dersleri dönemsel yükün ve 240 AKTS’nin dışında tutularak verilecektir. Bu dersler alan içi veya alan dışı seçmeli derslerin yerine sayılmayacaktır.
 2. 2022-2023 Yaz Öğretimi döneminde açılacak pedagojik formasyon  dersleri öğrencilere Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği’nin 10.maddesinde belirtilen koşullar hariç tutularak  verilecektir. Öğrenciler pedagojik formasyon derslerini yaz öğretiminde almaları gereken derslerin dışında olacak şekilde alacaklardır.
 1. Pedagojik formasyon eğitimi derslerine devam etmek zorunlu olduğundan, çakışan pedagojik formasyon dersleri öğrencilere verilmeyecektir.
 2. Öğrencilerin kayıtlı oldukları anadal lisans programı ile çift anadal yaptıkları lisans programının her ikisi de Talim ve Terbiye Kurulu (TTK)  tarafından hazırlanan 20.02.2014 tarihli ve 09 no’lu kararının ekinde yer alan lisans programları içinde yer alıyorsa , her iki alandan/programdan sadece birini tercih etmek zorundadırlar. (liste web sayfamızda yayınlanmıştır).
 3. Pedagojik formasyon eğitimi alanları ile ilgili listede alanı/programı olmayan öğrenciler pedagojik formasyon derslerini alamayacaklarından başvuru yapmamaları gerekir. Birimler tarafından yapılan kontroller sonucunda bu tür başvurular yapanların ise başvuruları değerlendirilmeyecektir.
 4. Alınan pedagojik formasyon dersleri transkript belgelerinin içinde yer alacak ve notlar mezuniyet  ortalamasına dahil edilecektir. Pedagojik formasyon eğitimi derslerinin tamamını başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarının arkasına “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır” ifadesi yazılacaktır. Derslerin tümünü başarı ile tamamlamayan öğrencilerin diplomalarında bu ifade yer almayacak, alınan dersler öğrencinin sadece transkriptinde yer alacaktır.
 5. Son sınıf öğrencisi olup kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda yerine getiren öğrencilerin 2022-2023 yaz öğretimi döneminde formasyon eğitimi almaya devam etmek istemeleri halinde mezuniyet işlemlerini başlatmamaları gerekir.
 1.  2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı veya yaz dönemi sonunda pedagojik formasyon derslerinin tamamından başarılı olamadıkları için formasyon eğitiminden vazgeçen öğrenciler kayıtlı oldukları programın mezuniyet koşullarını sağlamaları koşulu ile mezuniyet işlemlerini başlatabileceklerdir.
 2. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile yaz dönemi sonunda Pedagojik formasyon derslerinin tamamından başarılı olan öğrenciler  2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “Öğretmenlik Uygulaması” dersini alanları ile ilgili öğretmen olması durumunda alabileceklerdir. İlgili alanda öğretmen olmaması durumunda öğrenciler söz konusu dersi mezun olduktan sonra alanları ile ilgili öğretmen bulunan illerdeki Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programlarına başvuru yaparak alacaklardır. (Öğretmenlik Uygulaması dersinin Milli Eğitime Bağlı okullarda yapılacak olması nedeniyle 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ilgili alanda öğretmen bulunması durumunda alınabilecektir.
 3.  Pedagojik formasyon derslerine ilişkin sınavlar  yüz yüze yapılacaktır.
 4. Ara sınıf öğrencilerine 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki programların ders planlarına  pedagojik formasyon eğitimine ilişkin dersler üçüncü yarıyıldan itibaren seçmeli ders olarak eklendikten sonra verilecektir.

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri

(Çakışan Dersler Seçilmemelidir.)

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Açılacağı Dönem

PFS1001

Eğitime Giriş

3

0

3

4

2022-2023 Bahar

PFS1011

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

2022-2023 Bahar

PFS1015

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

2022-2023 Bahar

PFS1002

Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

4

2022-2023 Bahar


Pedagojik formasyon eğitimi ile ilgili yaz öğretiminde açılacak dersler öğrencilere ayrıca duyurulacaktır.

 

Başvuru Tarihi: 13 Şubat – 17 Şubat 2023                                 

Değerlendirme Tarihi: 20 Şubat - 22 Şubat 2023                 

Ders Kayıt Tarihi:  23 Şubat -24 Şubat 2023

Başvuru (Google) Formu için TIKLAYINIZ.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [10-Şub-2023 08:25]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Şub-2023 08:25]

Duyuru Görüntüleme : [847]