TÜBİTAK 1001 Projesi Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi

Anabilim Dalımız Öğretim Üyesi Prof. Dr Mızrap  Bulunuz’un yürütücü olduğu “Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi” adlı okulda sağlıklı öğrenme ortamının sağlanması konusundaki TÜBİTAK 1001 projesi  başarıyla tamamlanmıştır.

Araştırmalar uygun fiziksel çevre ve öğrenme ortamında eğitim gören çocukların okuma, dinleme, dil gelişimi ve matematikte daha başarılı olduklarını göstermektedir. Ülkemizdeki öğrenciler yılda yaklaşık 2.000 saatini akustik tasarım ve ses izolasyonundan yoksun okullarda geçirmektedir. Yapılan araştırmalar okullarda gürültü düzeyinin yönetmelikte belirtilen üst sınırların iki katına kadar ulaşabildiğini göstermektedir. Bu projenin hedefi tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemiz çocuklarının da en doğal hakkı olan sağlıklı bir öğrenme ortamına kavuşmalarına katkı sunmaktır.

Araştırmanın amacı:

Ses yalıtımı yapılmış ve yapılmamış okullarda akustik parametre ölçümleri yaparak okulda gürültü düzeyine etkisi değerlendirilmek

Özelikle öğrencilerin davranışlarından kaynaklı gürültüler başta olmak üzere, bina içinde zil sesi veya diğer cihaz ve teçhizatlardan kaynaklı gürültü ve etkileri konusunda farkındalık ve bilinç kazandırarak okulda gürültü düzeyinin düşürülmesine katkı sağlayacak eğitim programı geliştirip uygulanmak ve değerlendirmek

Okulda gürültü kirliliğini önlemeye yönelik verilen eğitim ve yapılan faaliyetlerin okul idareci, öğretmen ve öğrencilerde farkındalık ve duyarlılık oluşmasına etkisini incelemek. 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [11-Mar-2021]

Haber Görüntüleme : [138]