Bologna Eylem Planı

T.C.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BOLOGNA SÜRECİ EYLEM PLANI
 1. Ders müfredatları hazırlanırken veya yeniden düzenlenirken, mezunların istihdam edilebilirliği konusunda paydaşların görüş ve düşüncelerini almak için anket, görüşme formu, mezun bilgi formu ve değerlendirme formu gibi araçlardan yararlanılacaktır.
 2. Ders müfredatları hazırlanırken veya yeniden düzenlenirken, mezunların istihdam edilebilirliği konusunda paydaşların görüş ve önerileri periyodik olarak her akademik yılda alınacaktır.
 3. Mezunların çalışma (iş) bilgilerine ulaşmak için mezuniyet işlemleri sırasında bilgi formuna mezun öğrencinin iletişim bilgileri doldurularak kayıt altına alınacaktır.
 4. Mezunların özel sektörde işe girmeleri veya kamuda atanmaları sonrasında Yüksekokulumuz Mezuniyet Komisyonunu bilgilendirmeleri istenecektir.
 5. Mezunlara ait çalışma (iş) bilgilerine ulaşmak için mezunlarımıza Mezuniyet Komisyonunda görevli öğretim elemanının ve Yüksekokulumuz web iletişim, e-posta, telefon ve faks numaraları verilecektir.
 6. Her akademik yılsonunda mezun istatistik bilgileri düzenlenecek ve kayıt altına alınacaktır.
 7. Mezunların istihdamının arttırılabilmesi konusunda özel sektör temsilcileri ile diyaloğun geliştirilmesi ve görüşmelerin arttırılması, İş-Kur ile personel istihdamı konusunda bilgi paylaşımının sağlanması gerçekleştirilecektir.
 8. Mezunların istihdamı konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmeleri yapılacak, kendilerine referans olunacaktır.
 9. Üniversite yönetiminin desteği ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünün yüksekokulumuz öğrencilerinin kullanımına sunduğu teknolojik olanakların arttırılarak sürdürülmesi sağlanacaktır.
 10. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin desteklerinin ve uygulama alanlarından yararlanma olanaklarının arttırılarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
 11. Sağlık Bakanlığı, Mesleki Yeterlilikler Kurumu ve Yükseköğretim Kurulunun çalışmaları takip edilecek, gerektiğinde akademik destek verilerek istenilen değişiklikler yapılarak ders müfredatları yeniden düzenlenecektir.
 12. Ders planları ve öğrenci AKTS yükü hesaplama çalışmalarında paydaşlarla görüşülerek ilgililerin görüş ve önerileri alınacak, anket uygulaması yapılacaktır.
 13. AKTS çalışmaları yapılırken öğrenci iş yükünün hesaplanmasında, her ders için o dersi önceden almış öğrencilere dönem sonunda anket çalışması yapılacaktır.
 14. AKTS çalışmaları yapılırken öğrenci iş yükünün hesaplanmasında her ders için dönem sonunda ilgili öğretim elemanından görüş alınacaktır.
 15. Program derslerinin AKTS kredileri hesaplanırken; AKTS kredileri Öğrenci İş Yükleri ile ilişkilendirilecektir.
 16. Program derslerinin AKTS kredileri hesaplanırken; AKTS kredileri Ders Öğrenim Kazanımları ile ilişkilendirilecektir.
 17. Dersin Ölçme-Değerlendirme Yöntemi, Öğrenim Kazanımları, Ders Materyali, Öğrenci İş Yükü konularında Ders Değerlendirme Formları oluşturularak uygulanacaktır.
 18. Ders Değerlendirme Form Sonuçları ilgili öğrencilere, öğretim elemanlarına ve Yüksekokul Yönetimine duyurulup Yüksekokul web sayfasında yayınlanacaktır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [09-Tem-2021 14:07]

İçerik Görüntüleme : [4.998]