Kanunlar

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 7201 Sayılı Tebligat Kanunu

 Yabancı Dil Eğitimi Ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil Ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [09-Ara-2022 09:06]

İçerik Görüntüleme : [5.923]