Tanıtım

           GENEL BİLGİLER

       Sağlık Bilimleri Enstitüsü yükseköğretim kurumları teşkilatı hakkında 41 sayılı kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanunun 20. maddesi uyarınca 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.
Üniversitelerarası kurul tarafından hazırlanan ve yükseköğretim kurumlarında yürütülen lisansüstü eğitimi düzenleyen ve 01.07.1996 gün, 22683 Sayılı Resmi Gazete'de "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu bağlamda, 01.02.2008 gün ve 26774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği“ ile Lisansüstü eğitim–öğretime ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü’nün görevleri;
a-   Yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
b-   Lisansüstü eğitimin kalitesini artırmak için öğrenci kabulü, ders plan ve programları, sınavlar, tez yürütme ve benzeri faaliyetleri etkin bir şekilde düzenlemek,
c-   Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan alanlarda uzman insan gücü yetiştirmek,
d-  Ülkenin bilimsel çalışma sayısına ve teknolojik gelişme düzeyine katkı sağlayacak yayınları üretmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
e-   Toplumdaki kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve bunların ihtiyaçları doğrultusunda öğretim ve araştırmalar yaparak sonuçlarını toplumun yararına sunmaktır.

       Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün resmiyet kazanmasından sonra müdür olarak Prof. Dr. Şermin PAKER KALAYCI, Prof. Dr. Feridun GÖKIRMAK, Prof. Dr. Ahmet ÇİMEN, Prof. Dr. İsmail H. ULUS, Prof. Dr. Recep TINAR, Prof. Dr. Kasım ÖZLÜK, Prof. Dr. Gürsel SÖNMEZ, Prof. Dr. Metin PETEK , Prof. Dr. Ülgen GÜNAY ve Prof. Dr. Ali AYDOĞDU görev yapmışlardır. Halen bu görevi  Prof. Dr. Gülşah ÇEÇENER yürütmektedir.
 

Enstitümüz bünyesinde Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere toplam 35 lisansüstü program bulunmaktadır. 1982 yılından günümüze kadar (23.09.2020 itibari ile) 270 adet yüksek lisans, 407 adet doktora tezi tamamlanmıştır. Mevcut Anabilim Dallarında 156 yüksek lisans, 2 Tezsiz yüksek lisans, 275 doktora olmak üzere toplam 433 öğrenci bulunmaktadır. 

     Enstitümüz, öğrencilerini, edindikleri teorik ve pratik bilgileri akademik hayatta veya diğer uygulama alanlarında uygulayabilecek şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili Anabilim Dalları tarafından açılan Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını koordine etmek, ilgili yönetmenlik ve kararlar doğrultusunda bu programlara öğrenci kaydetmek, eğitim-öğretim, sınavlar,öğrencilerin özlük işleri ve bunlarla ilişkin diğer çalışmaları düzenlemek enstitümüzün temel görevidir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Eyl-2020 05:40]

İçerik Görüntüleme : [8.662]