ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANI (24.11.2023) (2023/4)

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ” uyarınca ekli listede unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacağına ait ilanımız 24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup söz konusu ilana SON BAŞVURU TARİHİ 08.12.2023 Cuma günüdür. 

Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılacak olup soru ve bilgi talepleriniz için başvuruda bulunmayı düşündüğünüz Fakülte Dekanlığı ile iletişime geçebilirsiniz. 
 BUÜ Telefon Rehberi


 Başvuruda Bulunacak Adayların Dikkatine

- Üniversitemize çeşitli birimlerine Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacağına ilişkin 24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete ile 27.11.2023 tarih ve 32382 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kadro ilanlarımıza aşağıda belirtilen madde eklenmiş olup 28.11.2023 tarih ve 32383 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu ilana başvuracak adaylara duyurulur.                        
                        
"Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır."

 İlan metnimizde yer alan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına ait İlan Açıklama Metni düzeltilmiş olup söz konusu değişiklik 29.11.2023 tarih ve 32384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. (İlan Düzeltme Metni)

- 24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete

- İlan Metni 

- Başvuru Dilekçesi

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

SINAV TAKVİMİ
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ  : 24.11.2023 Cuma
SON BAŞVURU TARİHİ  : 08.12.2023 Cuma
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ  : 12.12.2023 Salı
GİRİŞ SINAV TARİHİ  : 15.12.2023 Cuma
SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ  : 19.12.2023 Salı

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [23-Kas-2023 05:43]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Kas-2023 05:16]

Duyuru Görüntüleme : [15.223]