Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Tanıtımı
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
 
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulunda yer alan programlardan biridir. Program 2006/2007 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Programa her yıl 30 öğrenci kabul edilmektedir.
2
Verilen Derece
 
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve program yeterliliğine sahip olan öğrenciler “peyzaj ve Süs Bitkileri “ alanında ön lisans derecesine sahip olmaktadırlar.
3
Derecenin Düzeyi
 
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
 
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
 
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
 
Peyzaj ve Süs Bitkileri alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve 30 günlük stajını tamamlaması gerekir.
7
Program Profili
 
Eğitim programının amacı, ülke gerçekleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak, sektörlerin ihtiyaç duyduğu ve aradığı nitelikleri taşıyan kaliteli, yetenekli, tecrübeli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına sahip üstün vasıflı bireyler yetiştirmektir. Program öğrencileri 4 yıl boyunca görecekleri uygulamalı meslek dersleri ve yapacakları staj ile mezun olarak gerekli bilgi ve donanımlara sahip olacaklardır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
 
1. Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme
2. Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
3. Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme
4. Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme
5. Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme
6. Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme
7. Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme
8. Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
9. Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme
10. Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme
11. Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme
12. Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma
9
Mezunların İstihdam Profilleri
 
Mezun öğrencilerimiz dış mekân düzenlemesi yapan kamu kurumları, belediyeler, peyzaj mimarlığı proje ve uygulama büroları, inşaat firmaları, süs bitkileri üretim ve satışı yapan fidanlıklar ve seralar gibi kurum ve kuruluşlarda ara elman olarak çalışabilmekte, ayrıca kendi uygulama ve üretim firmalarını kurabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
 
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı öğrencileri 4. Yarıyıl sonunda DGS(Dikey Geçiş Sınavı) ile dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Program öğrencileri DGS sınavında, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Orman Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği programlarını tercih edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
 
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 işgününü kapsayan stajını başarıyla tamamlamak gereklidir.
13
Çalışma Şekli
 
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Birol TAŞ 
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Görükle Kampüsü / Bursa
Tel: 0 (224) 2942352 E-mail: melik@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
 
Programımızda teorik derslerin yapıldığı sınıflar, teknik resim salonu ve bir malzeme laboratuvarı bulunmakta.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [07-Haz-2022 08:51]

İçerik Görüntüleme : [5.396]