Projenin Amacı ve Önemi

Araştırmalar uygun fiziksel çevre ve öğrenme ortamında eğitim gören çocukların okuma, dinleme, dil gelişimi ve matematikte daha başarılı olduklarını göstermektedir. Ülkemizdeki öğrenciler yılda yaklaşık 2.000 saatini akustik tasarım ve ses izolasyonundan yoksun okullarda geçirmektedir. Yapılan araştırmalar okullarda gürültü düzeyinin yönetmelikte belirtilen üst sınırların iki katına kadar ulaşabildiğini göstermektedir. Bu projenin hedefi tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemiz çocuklarının da en doğal hakkı olan sağlıklı bir öğrenme ortamına kavuşmalarına katkı sunmaktır. Araştırmanın amacı:

  • Ses yalıtımı yapılmış ve yapılmamış okullarda akustik parametre ölçümleri yaparak okulda gürültü düzeyine etkisi değerlendirilmek
  • Özelikle öğrencilerin davranışlarından kaynaklı gürültüler başta olmak üzere, bina içinde zil sesi veya diğer cihaz ve teçhizatlardan kaynaklı gürültü ve etkileri konusunda farkındalık ve bilinç kazandırarak okulda gürültü düzeyinin düşürülmesine katkı sağlayacak eğitim programı geliştirip uygulanmak ve değerlendirmek
  • Okulda gürültü kirliliğini önlemeye yönelik verilen eğitim ve yapılan faaliyetlerin okul idareci, öğretmen ve öğrencilerde farkındalık ve duyarlılık oluşmasına etkisini incelemek.

 

 

 

Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar (En fazla 200 kelime)

Araştırmalar, ülkemizin geleceğinin şekillendiği okullarda gürültü düzeyinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Gelişmiş ülkelerdeki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri yakalamak için, şu anda ülkemizde de çok popüler olan STEM eğitimi uygulamaları yapılmaktadır. Burada bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları arasında bağlantılar kurularak geleceğin araştıran-geliştiren, yenilikçi (inovatif)  ve yaratıcı gençlerini yetiştirmek hedeflenmektedir. Ancak gürültülü bir ortamın beyinin bilgiyi işleme süreçleri ve nöronlar arası bağlantılar kurmasına engel olduğu, bilinmektedir. Çünkü Beynimiz beş duyumuz yoluyla maruz kaldığı dış gürültü ve bin bir çeşit düşüncenin yarattığı iç gürültüden uzaklaştığında İLHAM'ın sesini duymaya başlar. İnovasyon ve yaratıcılık için sessiz, sakin, sükûnetli öğrenme ortamları ve iklimi gereklidir. Örneğin ünlü Matematikçi, fizikçi ve mucit Carl Friedrich Gauss teorem ve buluşlarını evin bodrum katında sessiz ortamda çalışarak yaptığı bilinmektedir. Geleceğin araştıran, geliştiren ve yaratıcı bireylerini yetiştirmenin yolu okul öncesi eğitiminden başlayarak eğitimin niteliğinin artmasından geçmektedir. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, sessiz, sakin, sükunetli bir okul ikliminin yaratılması için üretilen eğitim materyalleri ve projeden elde edilen bilgiler uzun soluklu ülkemizin bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal kazanımlarına önemli katkı sunacaktır. Aşağıda proje kapsamında geliştirilen eğitim materyalleri sıralanmıştır.

  • “Okulda Gürültü Kirliliği” eğitimi uygulama kitabı yazılmıştır
  • Gürültü farkındalığı ile ilgili afişler, öğrenci ve aileler için broşürler, etiketler
  • Görsel işitsel web uyumlu eğitim materyalleri

Proje için TÜBİTAK Desteğinin Önemi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Haziran 2018 tarihinde gürültü kirliliğine karşı binalarda yalıtım sistemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getrdi. Bu yönetmelikte eğitim tesisleri gürültüye en hassa alanlar olarak tanımlanmış ve gürültü üst sınırları belirlenmiştir. Yasa yönetmelik çıkmadan 3 yıl önce TÜBİTAK’ın bu konuda yazılmış AR-GE projesini desteklemesi, bu yönetmeliğin hayata geçmesinde ve topluma yayılmasına önemli katkı sunacaktır.

 

Özellikle projenin gerçekleşebilmesi için önem arz eden cihaz ve personel için gerekli maddi destek Tübitak tarafından karşılanmıştır. Gürültü ölçümlerinin yapılabilmesi, ilgili eğitim materyallerinin, görsel ve işitsel materyallerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi ile ilgili insan kaynağının desteklenmesi boyutunda TÜBİTAK desteği büyük katkı sağlamıştır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [9.337]