İlköğretim

 

BURSA U.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMU

(ORTAOKUL)

                               

Sanatçı yetiştirmeye yönelik nitelikli bir yükseköğretim programının amacına ulaşabilmesi için kuşkusuz öğrenci kalitesinin önemi büyüktür. Bu nedenle bu programa kabul edilecek öğrencilerin küçük yaşlardan başlayarak (müzik yeteneklerinin gelişmesi ve işlenmesi için) köklü bir eğitiminden geçirilmeleri şarttır.

Nitekim 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 33. maddesinde de “ güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir” denilerek bu konudaki gereklilik vurgulanmıştır.

Bu nedenle Ünivetsitemizde de, ileride yükseköğretim düzeyinde sürdürülecek programın 1998’de öncelikle ilköğretim düzeyi açılmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile kurulan B.U.Ü. Devlet Konservatuvarı, aynı yıl Müzik ve Bale İlköğretim Okulu adıyla açılan birim içinde 36 yarı zamanlı öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano Anasanat dallarında başlayan eğitim, sonraki yıllarda tam ve yarı zamanlı olarak sürmüştür.

2012 yılında ilköğretim kurumlarının 4'er yıllık ilkokul ve ortaokul biçimiyle yapılanması ile Müzik ve Bale Ortaokulu adını alan kurum, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan kendine özgü porgramlarıyla, hem genel hem de mesleki eğitimi aynı düzeyde ve bir arada sunmaktadır. (Bu özelliği nedeniyle mezunları, Devlet Konservatuvarının lise devrelerinin yanı sıra başta Güzel Sanatlar Liseleri olmak üzere diğer ortaöğretim kurumlarında da eğitimlerini sürdürebilmektedirler.)

İlköğretim Okulu öğrencilerinin sanat dallarındaki eğitimleri B.U.Ü. Devlet Konsevatuvarı öğretim kadrosu tarafından yapılmakta alanlarında uluslar arası düzeyde başarılar kazanmış sanatçıların misafir eğitmenlikleriyle de desteklenmektedir. Kültür dersleri ise ünversitemizin alanlarında birikimi ve deneyimi alan öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Toplu derslerin 15-20 kişilik sınıflarla, eğitim-öğretime uygun dersliklerde, bireysel dersliklerin ve çalışmaların sağlıklı odalarda yürütüldüğü kurum, şimdiden adını duyuran lisans düzeyindeki genç sanatçı adaylarının her yönüyle yetişmesine büyük katkıda bulunmuştur.

2012 yılında milli eğitimde uygulamaya konan yeni yapılanma ile ilköğretim içinde Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Müzik Bölümü olarak faaliyet gösteren kurum, üç anasanat dalında eğitim vermeye devam etmektedir:

- Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı (keman, viyola, viyolonsel, kontrabas)

- Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı (flüt, klarinet, obua, fagot, korno, trompet, trombon ve vurmalılar)

- Piyano Anasanat Dalı (piyano, arp)

Tam ve yarı zamanlı olarak sürdürülen bu eğitim; tam zamanlı programda her üç anasanat dalında, ilkokul ve ortaokul düzeyinde sürdürülen yarı zamanlı programda ise Yaylı Çalgılar (keman, viyola, viyolonsel) ve Piyano anasanat dallarında faaliyet göstermektedir. İlköğretim düzeyindeki programlarda öğrenim görmek için gerekli koşullar Kayıt-Kabul kısmında açıklanmıştır.

 

E K :

İlköğretim Devresi ders çizelgesi

 

 

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [21-Tem-2020 11:21]

İçerik Görüntüleme : [14.539]