İlköğretim

 

  DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMU

(Kayıt-Kabul Koşulları)

 

Genel Koşullar

   •  Sağlık durumu elverişli olmak,

   • İlan edilen süre içinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,

   • Rektörlükçe ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak.

    Özel Koşullar

   Adayların bir ortaokulda başvuracakları sınıfa geçmiş ve bu sınıfın yaşında olmak. (Adaylar istenilen yaştan en fazla bir yıl büyük olabilirler. Hesaplama, ilkokul 1.sınıf için 6 yaş temel alınarak yapılır, hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz.)

 • Adayların yetenek sınavında; müzik yeteneğini, müziksel duyuş, kavrayış ve hafızasını, fiziksel uygunluğunu belirlemek üzere sınav komisyonu tarafından yapılacak testlerde başarılı olması (5. Sınıf için piyano ile çalınarak verilecek tek sesleri, çift sesleri, /aralıkları, üç ve dört sesli akorları, ezgileri sesi ile, ritimleri vuruş yaparak tekrar edebilmesi, ara sınıflar için o sınıfın gerektirdiği temel müzik bilgi ve becerisi ile çalgı performansını göstermesi) gerekir.

   • Yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından (yapısal, ruhsal, zihinsel vb.) olumlu bir izlenim bırakmaları önemlidir.

   • 1. ve 2. aşama sınavlarında başarı notu yüz (100) üzerinden (70) yetmiş puandır. Başarılı olan adaylar puan durumuna göre anasanat dalları itibari ile sıraya konulurlar. Yetmiş (70) puandan az alanlar hiçbir şekilde sıralamaya giremezler. 2. aşama sınavı sonunda yetmiş ve daha yüksek puan alanlar yedek listeye girerler. Kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kayıtları yapılır.

   •  İlköğretim kurumuna Yarı Zamanlı olarak başvuracak adayların, bir ilköğretim kurumunun 3. ve 4.  sınıflarında halen öğrenim görüyor olmaları gereklidir.

   Not: Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, enstrümanlarını kendileri temin edeceklerdir.

BAŞVURU FORMU

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [11.139]