Master's Degree

 -Amaç ve Kapsam

   -Tezli Yüksek Lisans Giriş Sınavı

   -Danışman Ataması ve Değişikliği

   -Tez Konusu

   -Tez Çalışması ve Sonuçlandırılması

   -Jüri Belirlemesi ve Tez Sınavının Yapılması

   -Tezli Yüksek Lisans Diploması

Return Home

Add Date : [07-Eki-2019 20:29]

Last Update Date : [(Veri Yok)]

Counter : [6.323]