Personel
INSTITUTIONAL    
Lisansüstü Eğitim Kontenjan Talep Formu / Graduate Education Quota Request Form Display Download
Lisansüstü Eğitim Kontenjan İlan Tablosu / Graduate Education Quota Notice Table Display RIT-FR-OİD-70

Öğretim Üyeleri İçin Doldurulması Gereken İlgili Döneme Ait Haftalık Ders Programı Çizelgesi /

Schedule of the Weekly Course Schedule for the Related Term to be Filled for Faculty Members

Display Download

Anabilim Dallarının Doldurması Gereken Dönemlik Performans Verilerine ait Gösterge Tabloları / 

Indicator Tables of Semester Performance Data to be Filled by the Departments

Display Download
Lisansüstü Eğitim Ders Görevlendirme Formu / Postgraduate Education Course Assignment Form Display RİT-FR-PER-51
Haftalık Ders Programı Formu / Weekly Course Schedule Form Display Download
Tamamen veya Kısmen UKEY Üzerinden Verilecek Derslere İlişkin Doldurulması Gereken Tablo Örneği / Wholly or Partly UKEY be filled out on the course will be given in Table Example Needed Display Download
Kontenjan Talep Eden Öğretim Üyelerine Ait Yayın Tablosu / Publication Table for Faculty Members Requiring Quotas Display Download
Lisansüstü Ders Planları Formu / Graduate Course Plan Form Display Download
Lisansüstü Sınav Çizelgesi / Graduate Exam Schedule Display Download
Farabi Koordinatör Listesi /Farabi Coordinator List Display Download
     
PERSONNEL    
Lisansüstü Araştırma Görevlisi İzin Dilekçesi / Petition for Graduate Research Assistant Permit Display Download
Araştırma Görevlisi Danışman Değerlendirme Raporu / Research Assistant Advisor Evaluation Report Display RİT-FR-ÖİD-72
Araştırma Görevliliği Sınav Başvuru Formu / Research Assistantship Exam Application Form Display Download
2547 Sayılı Kanuna Göre 31 ve 40/d Maddeleri Uyarınca Görevlendirme Formu / Appointment Form in accordance with Articles 31 and 40 / d According to Law No. 2547 Display Download
Yurt İçi Görevlendirme Yolluğu Hesap Dilekçesi / Domestic Employment Allowance Account Petition Display Download
Yurt İçi Görevlendirme Yolluğu / Domestic Posting Order Display Download
Ders Yükü Çizelgesi Formu / Course Load Schedule Form Display Download
ÖYP Satın Alma Talep Formu / ÖYP Purchase Request Form Display Download
Personel İçin Kısa Süreli izin Formu / Short Term Leave Form For Personnel Display Download
Araştırma Görevlisi izin Formu / Research Assistant Permit Form Display Download
İdari Personel İzin Formu / Administrative Staff Permission Form Display Download
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Return Home

Add Date : [07-Eki-2019 20:35]

Last Update Date : [08-Nis-2020 08:53]

Counter : [2.574]