BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN KATILIMIYLA FAKÜLTEMİZDE VERGİ HAFTASI KUTLANDI
 BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN KATILIMIYLA FAKÜLTEMİZDE VERGİ HAFTASI KUTLANDI

Her yıl şubat ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak kutlanıyor. Vergi haftası boyunca kamu
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için verginin öneminin vurgulanması, vergi ile ilgili toplumun
tüm kesimlerine bilgi verilmesi, vergi bilincinin oluşturulması amacıyla bir dizi etkinlik
düzenlenmektedir. Her yıl düzenlenen Vergi Haftası bir slogan özelinden kutlanmaktadır. Bu yıl
belirlenen slogan: “Geleceğimiz vergilerimizle güvende”.


35. Vergi Haftası kapsamında Bursa Vergi Dairesi Başkanı Sayın Hüseyin EROL, Usul
Müdürü Nagihan Ekim ve Gelir Uzmanı İsmail TOK; Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ve Uludağ Maliye Topluluğu’nun ev sahipliği yaptığı
“Vergi Dairelerinde Dijitalleşme ve Kariyer Meslekleri” konulu etkinlikte bilgilendirmelerde
bulundu.


Etkinliğin açılış konuşmaları Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ufuk Selen, Fakültemiz Dekanı
Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit ve Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin EROL tarafından
yapılmış, etkinlik sunumlarla devam etmiştir.


Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ufuk Selen etkinlik kapsamındaki konuşmasında “Vergi,
hayatta ölüm kadar gerçek olan tek olgu olarak nitelenmektedir. Verginin tanımında yer alan
cebrilik ve karşılıksız olma unsurları vergiyi sevimsiz kılmaktadır. Toplum vergiye yönelik bu
olumsuz algısını kırmak adına son yıllarda ‘vergi uyumu’ ‘vergiye gönüllü uyum’ gibi
kavramsallaştırmalar üzerinden politikalar geliştirilmeye çalışıldığına tanık oluyoruz. Cebrilik
unsuru vergiye uyumu sağlamanın en temel motivasyonudur. Ancak, cebriliğin beraberinde
getirdiği yaptırım gücünün aşırı veya eksik kullanılması vergileme sürecinde vergiye karşı farklı
dirençlerin oluşmasına neden olabilmektedir. Vergiye gönüllü uyumu ‘Geleceğimiz vergilerimizle
güvende’ benzeri duygu temelli söylemlerle belli bir noktaya kadar artırmak mümkündür. Ancak
bu yolla vergi uyumu, hitap edilen duygudaşlıkla sınırlı kalmaktadır. Vergiye uyumu artırmanın
en önemli yolu bireylere, ödemiş olduğu verginin kendisine refah olarak yansıdığının
hissettirilmesidir. Bunu hissettirmenin tek yolu kamu hizmetlerinin verginin genel karşılığı
olduğu algısının uyandırılmasıdır. Bu algının uyandırılması halinde toplum vergiye karşı olumlu
tutum gelişecektir. Vergiye uyumu artırmanın bir diğer yolu da vergileme süreçlerinin teknolojik
altyapıyla güçlendirilmesidir. Vergi yönetiminin dijitalleştirilmesi vergilendirme süreçlerinin
kolaylaşmasına ve denetim etkinliğinin arttırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır.”
değerlendirmelerinde bulunmuştur.


Etkinlikte Usul Müdürü Nagihan Ekim vergi dairelerinde dijitalleşme aşamaları hakkında
sunumunu gerçekleştirmiştir. Gelir Uzmanı İsmail TOK, fakültemiz öğrencilerinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda istihdam edilebileceği kariyer meslekleri hakkında bilgi vermiştir. Katılan
öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla etkinlik sonlandırılmıştır.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [12-Mar-2024]

Haber Görüntüleme : [646]