2022 - 2023 Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı (24.05.2023)

BÜTÜNLEME PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

BÜTÜNLEME  MAZERET SINAVI İÇİN BİLGİLENDİRME 

  1. BUÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 30(6) uyarınca Bütünleme Sınavı için öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmemektedir. (İlgili Madde için aşağıdaki açıklamalara bakınız).
  2. Bahar Yarıyılı Bütünleme sınavlarında sadece sınav çakışması ve teknik aksaklık sebebiyle mazeret sınav hakkı verilecektir.   
  3. Mazeret Sınavları 4 TEMMUZ 2023 tarihinde yapılacaktır.
  4. Sınav Çakışması Sebebiyle Mazeret Sınav Hakkı: Bir günde aynı yarıyıldan olmak koşuluyla, (5/i dersleri hariç) 3 ve üstü dersten sınava girecek öğrenciler ile sınav programında aynı gün ve aynı saatte olmak kaydıyla çakışan dersleri olan öğrenciler mazeret sınavından yararlanabileceklerdir. Sınav Çakışması sebebiyle mazeret sınavı hakkı talebinde bulunacak öğrenciler, en geç 25 Haziran günü 17:30'a kadar  mazeret sınav dilekçesini doldurarak hukukogis@uludag.edu.tr adresine mail atmalıdır.
  5. Teknik Aksaklık Sebebiyle Mazeret Sınav Hakkı: Bireysel düzeyde yaşanan Teknik Aksaklıklar sebebiyle mazeret sınav hakkı VERİLMEMEKTEDİR. Bu nedenle öğrencilerimizin sınav öncesinde gerekli önlemleri almalarını önemle rica ederiz. (telefon, bilgisayar, tablet vb. farklı cihazların olası bağlantı sorunları için hazır olması,  güvenli bir internet bağlantısı için kablo ve wifi alternatiflerinin bulunduğu ortamların tercih edilmesi, elektrik kesintisi için gerekli tedbirlerin alınması vb.) Sınavda sorun yaşamamak için yukarıda linki verilen e-sınav kılavuzunun dikkatle incelenmesi gerekmektedir. 
  6. Öğrencilerin sistemden kaynaklanan teknik aksaklık bildirimleri için sınavın bitimini takip eden ilk beş dakika içinde sistemsel hatayı kanıtlayıcı ekran görüntüsü ile birlikte teknik aksaklık mazeret sınavı dilekçesini doldurarak hukukogis@uludag.edu.tr adresine mail atmalıdır.  Öğrencilerden gelen ekran görüntüleri bilgi işlem daire başkanlığına iletilecek ve kontrolden sonra yönetim kurulu kararı ile teknik aksaklık için mazeret sınav hakkı tanınabilecektir. 
  7. Mazeret sınavı dilekçesi doldurulmadan yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

MAZERET SINAVI BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ MAZERET SINAV PROGRAMIYLA BİRLİKTE FAKÜLTE WEB SİTESİNDE İLAN EDİLECEKTİR.

BUU ÖNLİSAN VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Mazeret sınav hakkı

MADDE 30 – (1) Ara sınavlara katılamayan öğrencilere ilgili kurul tarafından mazeret sınav hakkı verilebilir. (2) Öğrencinin, tam teşekküllü bir sağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelediği sağlık sorunu veya Türkiye’yi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek üzere ilgili kurul kararı ile görevlendirilmesi ya da yakalama, gözaltı, tutuklama gibi adlî bir işleme muhatap olması veya ev, iş yahut trafik kazasına uğraması ya da bir yakınının vefatı veya öngörülemeyen ağır sağlık sorunu gibi haklı ve geçerli diğer bir nedenle ara sınava katılamamış olması, mazeret olarak kabul edilebilir. (3) İkinci fıkrada sayılan nedenlerden dolayı ara sınava giremeyen öğrencilerin mazeretin bitim tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde kayıtlı oldukları birime mazeretini ispata elverişli belgelerle birlikte yazılı olarak başvurması gerekir. (4) Bu maddeye göre mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler için her yarıyılın/yılın en geç son haftasına kadar mazeret ara sınavları yapılır. İlan edilen mazeret sınavı tarihinde de mazereti olduğunu beyan eden öğrenciye başka bir mazeret sınavı hakkı verilmez. (5) Sınav programdaki çakışmalar haklı ve geçerli neden kabul edilir. Çakışma nedeniyle mazeret sınavı yapılacak olması halinde sınav tarihleri ilgili birim/bölüm tarafından duyurulur. (6) Beşinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [24-May-2023 12:02]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [24-May-2023 12:03]

Duyuru Görüntüleme : [2.874]