Çevre Mühendisliği_2021

Merve ŞENGÜNGÖR / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Merve ŞENGÜNGÖR, Plastik Enjeksiyon İmalatı Yapan Bir Otomotiv Yan Sanayi İşletmesinde Enerji Verimliliğinin ve Çevresel Parametrelerin Optimizasyonu: Plastik Enjeksiyon Üretim Örneği konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. TANER YONAR danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Gülsefa AYAZ /Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Gülsefa AYAZ, Nilüfer Çayının Su kalitesinin Belirlenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. DR. Ayşe ELMACI danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

M. Çağatay ÇETİNKAYA / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz M. Çağatay ÇETİNKAYA, “Adsorpsiyon Bio-oksidasyon Prosesi İle Biyolojik Arıtma  Tesislerinin Verim ve Kapasite Artışının İncelenmesi” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Gökhan Ekrem ÜSTÜN danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Zeinab AMIN / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Zeinab AMIN, Çamur Kurutmada Faz Değişim Materyali İçeren Güneş Hava Kurutucusu Kullanımı konulu Doktora tezini Prof. Dr. Nezih Kamil SALİHOĞLU danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Anıl ELELE / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Anıl ELELE, Atık Aktif Çamurun Persülfat Oksidasyonu İle Kimyasal Dezentegrasyonu konulu Yüksek Lisans tezini Prof. DR. Fatma Olcay TOPAÇ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Gamze ŞENER / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Gamze ŞENER, Sülfat Radikali Bazlı Fotokimyasal İleri Oksidasyon Prosesleri İle Patojenik Mikroorganizma İnaktivasyonu konulu Yüksek Lisans tezini Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇALIŞKAN ELEREN danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kübra TAŞKIN / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Kübra TAŞKIN, “Bursa İli İçme Suyu Dağıtım Sisteminde Asimile Edilebilir Organik Karbon (Aok) Belirlenmesi” konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Arzu TEKSOY danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Gamze DİNDAR / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Gamze DİNDAR, Otomotiv Yan Sanayinde Karbon Ayak İzinin Hesaplanması- Bursa İli Örneği  konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Melike YALILI KILIÇ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Abdul Alim NOORI / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Abdul Alim NOORI, Ağaç Bileşenlerinin Atmosferik Polihalkalı Aromatik Hidrokarbonların (Pah'ların) Modellenmesinde Kullanılması konulu Yüksek Lisans tezini Prof. DR. Yücel TAŞDEMİR danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ayşegül SEVİMLİ / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Ayşegül SEVİMLİ, Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yöntemi Uygulamaları: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Örneği konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Aslıhan KATİP danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hülya MERSİNLİ / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Hülya MERSİNLİ, Entegre Katı Atık Yönetiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanarak Düzenli Depolama Tesisi Yer Seçimi: Bursa Örneği  konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. N. Kamil SALİHOĞLU danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ezgi KARABACAK / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Ezgi KARABACAK, Arıtma Çamuru Yakma Fırını Küllerinden Fosfor Geri Kazanımı ve Oluşan Atıkların Yönetimi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Seda UZUN / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Seda UZUN, Farklı Azot Kaynaklarının Topraktaki Biyostimülasyon Etkilerinin Değerlendirilmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Fatma Olcay TOPAÇ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Damla AKTAŞ / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Damla AKTAŞ, Araç Lastik Tozlarının Çevresel Etkisinin Değerlendirilmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Fatma Olcay TOPAÇ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Merve Nur ABUŞ GÜNDÜZ / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Merve Nur ABUŞ GÜNDÜZ, Bursa Büyükşehir Timsah Arena Stadyumundaki Maç Gürültüsünün Dış Ortamdaki Düzeylerinin ve Etkilerinin Araştırılması  konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Melike YALILI KILIÇ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Berkay AVCI / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Berkay AVCI, Doğal Kaynak Sularında Sertlik, İletkenlik ve Askıda Katı Madde Gideriminin Araştırılması konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Melike YALILI KILIÇ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Duygu Özde SAVAŞ / Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Duygu Özde SAVAŞ , Bursa İnegöl İlçesi Sera Gazı Envanterinin Çıkarılması ve İklim Değişikliği Eylem Planı Kapsamında Sera Gazı Azaltım Planı konulu Yüksek Lisans tezini Prof.  Dr. Sabahattin Sıddık CİNDORUK danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [25-Mar-2022 08:01]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [25-Mar-2022 08:01]

İçerik Görüntüleme : [238]